Lokali
Xi drawwiet hawn marbuta mal-Ġimgħa l-Kbira?

Huma bosta d-drawwiet marbuta mal-Ġimgħa l-Kbira. Uħud inqatgħu għalkollox, oħrajn għadhom jiġu prattikati fosthom id-devozzjoni tal-Insara quddiem l-artal ta’ ripożizzjoni.

Bejn l-Erbgħa u s-Sibt, il-Knisja Kattolika tidħol f’perjodu tad-dlam hekk kif tfakkar il-ġrajja tal-passjoni u l-mewt ta’ Kristu. Dawn il-jiem huma magħrufa bħala tat-tniebri, għaliex bil-mod il-mod, jibda jintefa’ d-dawl.

Ir-riċerkatur Mario Coleiro spjega li mill-funzjoni tal-Erbgħa tat-Tniebri l-Knisja kienet tibda tintefa’.

Mario Coleiro “kien ikun hemm dak il-kandilabru bi 15-il xemgħa jgħidulu l-‘Barabba’ li jintefa’ wieħed wieħed u jitkantaw is-salmi. Xħin kien jintefa’ l-aħħar wieħed kienu jagħmlu s-simuljanza tat-terremot. Kienu jħabbtu s-siġġijiet mal-art. Dik xi ħaġa li prattikalment inqatgħet.”

Is-Sur Coleiro spjega li fil-Ġimgħa l-Kbira, fi tmiem il-Via Sagra xbieha ta’ Kristu kienet titniżżel minn fuq is-salib u jitkeffen bħala rappreżentazzjoni ta’ tmiem il-ġrajja fuq il-golgota. Huwa qal li dan kienet issir wara prietka ta’ tliet sigħat fuq is-Seba’ Kelmiet ta’ Kristu li kienet tibda għall-ħabta ta’ nofsinhar.

Wara l-funzjoni tal-Adorazzjoni tas-Salib f’diversi lokalitajiet joħorġu l-purċissjonijiet bil-vari. Is-Sur Coleiro nnota li maż-żmien din it-tradizzjoni kibret.

Mario Coleiro qal “fil-passat, il-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira ma kinux joħorġu bħal-lum iżda f’Ħamis ix-Xirka u anke matul il-ġimgħa. Jiġifieri meta saru llum kibbru, isiru fil-Ġimgħa l-Kbira u anke hemm ħafna personaġġi li jieħdu sehem u n-numru kiber ħafna”.

L-obbligu ta’ sawm fil-Ġimgħa l-Kbira kien jiġi osservat bir-reqqa. “Jekk tieħu te jew kafè bla ħalib kien ikun, b’sagrifiċċju u anke l-ikel. Bħal-lum kienu jibbrillaw torti tal-ħut pereżempju, il-qaqoċċ mimli”.

Illum it-tentazzjonijiet kibru b’bejjiegħa jarmaw saħansitra quddiem u ħdejn iz-zuntier tal-knejjes.

Minflok id-daqq tal-qniepen, f’xi parroċċi għadu jidwi l-ħoss taċ-ċuqlajta.

Is-sinjal ta’ luttu b’tifikira tal-mewt ta’ Kristu għadu jiġi espress bi bnadar ta’ Malta mtella’ mezzasta.

Aħbarijiet Oħra
Storja

Magna ta’ ajruplan tal-gwerra, li possibilment iġġarraf fit-Tieni Gwerra Dinija, kienet irkurprata minn qiegħ il-baħar fil-bokka tal-Port il-Kbir wara ħidma konġunta bejn l-Università ta’ Malta, Heritage Malta u l-Forzi Armati….

Teknoloġija

Wara l-ajruplani, issa anke l-vetturi bdew jiġu jiġu mgħammra b’kaxxa sewda, li normalment tkun f’nofs il-vettura. Għalkemm s’issa din mhijiex obbligatorja, aktar manifatturi tal-karozzi qed jinkluduha. Fost aktar miżuri biex…

Infrastruttura

Waħda mill-kawżi ewlenin ta’ ħruġ ta’ drenaġġ fit-triq u fil-baħar ġejja minn katusi tal-ilma tax-xita li qed jitqabbdu direttament mas-sistema tad-drenaġġ. Jirriżulta li ħafna ma jafux li dan hu l-każ…

NGOs

Seba’ għaqdiet mhux governattivi Maltin se jwettqu tmien proġetti fl-Afrika bl-għajnuna ta’ madwar nofs miljun ewro mill-programm tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-proġetti jvarjaw minn skola ġdida għall-bniet f’żona rurali…

Aktar