MEUSAC
Xi jmissha tagħmel l-UE? Ir-risposta minn April permezz tal-MEUSAC fuq tvm.com.mt

Xi jmissha tagħmel l-Unjoni Ewropea? X’suppost tagħmel? X’tista’ tagħmel?  U x’inhi l-Unjoni Ewropea? Kif għandha tkun?  Tindaħal? Ma tindaħalx? U fiex?  X’futur għandha l-Unjoni Ewropea?

Dawn u ħafna mistoqsijiet oħra spiss titkellimhom waqt l-ikel, fil-ħwienet,  fuq ix-xogħol, fit-toroq, fil-gazzetti, it-TV u r-radju, u fil-midja soċjali.

Mistoqsijiet bħal dawn tqanqalhom ukoll meta tinqaras fuq xi dritt li tħoss li tnaqqarlek, meta tħoss li l-affarijiet mhux sejrin sew fl-Ewropa jew f’pajjiżna, jew meta tħoss li l-UE qed tindaħal iżżejjed fi ħwejjiġna.

Taf jew ma tafx, l-Unjoni Ewropea tolqtok fil-ħajja ta’ kuljum: fl-ikel li tiekol, meta tixtri jew tbigħ, meta ssiefer, l-iskart li tarmi wara biebek, il-ġugarelli u l-prodotti elettroniċi, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, is-saħħa u s-sigurtà, u elf ħaġa oħra.

U aħna jaqblilna jew ma jaqblilniex inkunu fl-Unjoni Ewropea? Jaqblilna li jkollna ħafna regoli, jew aħjar inkunu għalkollox rajna f’idejna? X’saħħa għandu pajjiż żgħir bħal tagħna b’inqas minn 0.1% tal-popolazzjoni tal-Unjoni? Jew dan ifisser li għalkemm żgħar għandna siġġu mal-mejda li jiswa daqs l-ikbar Stati Membri? Jaqblilna biss inkunu membri għax nieħdu l-fondi, li bihom stajna nagħmlu ħafna proġetti?

Kun af dwar dawn u aktar mill-paġna ġdida f’dan is-sit elettroniku tvm.com.mt bil-kontribut tal-MEUSAC. Biha se tkun tista’ ssegwi aħbarijiet u informazzjoni mill-Unjoni Ewropea biex tifhem aħjar x’inhi din l-Unjoni li int ċittadin/a tagħha.

Minbarra affarijiet kurrenti li jkunu għaddejjin, il-MEUSAC se jkun qiegħed jikkontribwixxi b’artikli, filmati u informazzjoni grafika dwar l-Unjoni Ewropea, li ta’ kuljum qiegħda taffettwana b’xi mod jew ieħor; Unjoni Ewropea li bħala pajjiż ilna Membri tagħha 15-il sena.

Segwi din il-paġna u għidilna x’tixtieq tkun taf jew x’tixtieq aktar fuq [email protected] jew https://www.facebook.com/meusacmalta.

 

Tagħrif miġbur minn:

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

Wara li l-Ministeru għamel konsultazzjoni pubblika fuq l-uniformi tal-iskola mal-istudenti, l-għalliema u l-ġenituri, l-għażla tal-maġġoranza fost kull grupp kienet favur li l-uniformi tkun tracksuit komda u ta’ kwalità, inklużi poloshirt,…

Lokali

Pierre Portelli dar għall-mezzi soċjali u kiteb li l-Membru Parlamentari Nazzjonalista Karol Aquilina akkumpanja lil Manuel Delia l-Qorti fil-każ li għandu kontra l-midja tal-Partit Nazzjonalista. Dalgħodu fil-qorti kompliet il-kawża li…

Infrastruttura

Il-Kamra tal-Periti f’reazzjoni inizjali għal proposti għar-regoli l-ġodda dwar it-twaqqigħ u l-iskavar qalet li dawn mhumiex aċċettabbli u infurmat lil Periti bil-pożizzjoni tagħha biex tittieħed deċiżjoni dwarhom f’laqgħa ġenerali straordinarja…

Saħħa

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne inawgura s-Sala San Ġorġ Preca, waħda mill-ewwel swali li ġiet irranġata bħala parti mill-istrateġija ta’ għaxar snin għas-saħħa mentali. Minn għada din…

Aktar