Lokali
Xi ssejħilhom in-nies mill-Belt Valletta – Beltin jew Vallettani?

Victor Scerri, terraq it-toroq tal-Belt fejn kompla jfittex u jiltaqa’ ma’ karattri – minn imħallfin sa karattri komuni tat-triq, li għamlu isem għalihom u għall-kapitali. Ghalkemm mhux belti mit-twelid, sar iħobb il-Belt Valletta tant li kien għalih jibda jissejjaħ Vallettani, mhux biss Belti.

Żeża tal-Flagship ma kinitx biss karattru f’kummiedja popolari ta’ Mikelanġ Borg. Lanqas ma kienet il-mara fuq ruħha żżejjed li kienet lesta tagħmel kollox għall-flus.

Tereża Dalli, kienet is-sid tal-Flagship Restaurant fil-Floriana; magħrufa għall-karattru ferrieħi u karitattiv; bil-popolarità tagħha jispira lil Borg biex juża isem il-beltija għal karattru teatrali fi produzzjoni li trattat it-tbaħrit.

Victor Scerri qal “peress li l-isem ta’ Żeża tal-Flagship kienet popolari uża dak l-isem għall-popolarita’ tal-pochade li kiteb”.

Tereża Dalli hija fost l-għexieren ta’ karattri u personalitajiet li rriċerka jew tkellem magħhom Victor Scerri. Is-Sur Scerri, li ilu 45 sena jgħix fil-kapitali kiteb dwar beltin minn kull oqsma tal-ħajja; minn akkademiċi, sa xandara u sportivi.

L-awtur, li semma r-riċerka tiegħu “Għeruq Vallettani”, qal li ma jaqbilx li n-nies tal-Belt, jissejħu Beltin.

Victor qal “kwalunkwe belt għandha l-isem tagħha. Għaliex Valletta m’għandniex inkunu kburin, għandna kemm iċċelebrajna l-Valletta 2018, m’għandniex inkunu kburin li ngħidu li aħna Vallettani?”

L-għalliema u awtriċi Leanne Ellul taħsibha mod ieħor. Qalet li l-kelma “Beltin” qabdet ġmielha u tirreferi speċifikament għar-residenti li għixu fil-Belt Valletta.

Leanne qalet “il-kelma Vallettani timxi fuq mudell ta’ kliem ieħor ukoll, bħalma ngħidu Misidjani, pereżempju, fl-istess waqt, għandna kelma: “Beltin” li diġà qabdet, qiegħda hemmhekk u kulħadd jaf li meta qed nirreferu għall-Beltin, fil-fatt ngħidu “Il-Beltin” – jiġifieri dawn mhux kwalunkwe beltin; hemm dak l-artiklu li jiddefinixxi li dawn huma nies tal-Belt Valletta.”

L-għalliema qalet li ma tarax għalfejn m’għandhiex tibqa’ tintuża il-kelma Beltin fit-taħdit u l-kitba.

Aħbarijiet Oħra
Sigurtà

‘Il fuq minn ħamest elef atleta, żewġ terzi minnhom barranin, kienu fuq ix-xwiek biex għada, il-Ħadd filgħodu, jieħdu sehem fil-maratona ta’ Malta. Iżda b’xorti ħażina, il-maratona tħassret ftit tal-ħin ilu…

Lokali

F’riċerka għad-dottorat dwar il-kriminalità fil-familji Maltin, Janice Formosa Pace sabet li l-familja tista’ tkun dik li tippromwovi l-kriminalità. Kontra dak li jseħħ fl-Eworpa, f’Malta hija komuni li l-ġenituri u l-ulied…

Sport

Waqt logħba tat-Tieni Diviżjoni bejn Oratory Youths u Qala Saints, ir-referee Joseph Agius spiċċa qala’ daqqa ta’ ponn wara li ta żewġ karti sofor lil plejer tal-Qala. Il-logħba li saret…

Edukazzjoni

Il-Fondazzjoni President’s Trust kompliet tqassam tagħmir lil tfal li għandhom diffikultà bil-vista biex tgħinnhom fil-mixja edukattiva tagħhom. B’kollox il-fondazzjoni qassmet b’kemm jiswa €150,000 f’tagħmir tal-informatika lil 65 tifel u tifla….

Aktar