Lokali
Xi ssejħilhom in-nies mill-Belt Valletta – Beltin jew Vallettani?

Victor Scerri, terraq it-toroq tal-Belt fejn kompla jfittex u jiltaqa’ ma’ karattri – minn imħallfin sa karattri komuni tat-triq, li għamlu isem għalihom u għall-kapitali. Ghalkemm mhux belti mit-twelid, sar iħobb il-Belt Valletta tant li kien għalih jibda jissejjaħ Vallettani, mhux biss Belti.

Żeża tal-Flagship ma kinitx biss karattru f’kummiedja popolari ta’ Mikelanġ Borg. Lanqas ma kienet il-mara fuq ruħha żżejjed li kienet lesta tagħmel kollox għall-flus.

Tereża Dalli, kienet is-sid tal-Flagship Restaurant fil-Floriana; magħrufa għall-karattru ferrieħi u karitattiv; bil-popolarità tagħha jispira lil Borg biex juża isem il-beltija għal karattru teatrali fi produzzjoni li trattat it-tbaħrit.

Victor Scerri qal “peress li l-isem ta’ Żeża tal-Flagship kienet popolari uża dak l-isem għall-popolarita’ tal-pochade li kiteb”.

Tereża Dalli hija fost l-għexieren ta’ karattri u personalitajiet li rriċerka jew tkellem magħhom Victor Scerri. Is-Sur Scerri, li ilu 45 sena jgħix fil-kapitali kiteb dwar beltin minn kull oqsma tal-ħajja; minn akkademiċi, sa xandara u sportivi.

L-awtur, li semma r-riċerka tiegħu “Għeruq Vallettani”, qal li ma jaqbilx li n-nies tal-Belt, jissejħu Beltin.

Victor qal “kwalunkwe belt għandha l-isem tagħha. Għaliex Valletta m’għandniex inkunu kburin, għandna kemm iċċelebrajna l-Valletta 2018, m’għandniex inkunu kburin li ngħidu li aħna Vallettani?”

L-għalliema u awtriċi Leanne Ellul taħsibha mod ieħor. Qalet li l-kelma “Beltin” qabdet ġmielha u tirreferi speċifikament għar-residenti li għixu fil-Belt Valletta.

Leanne qalet “il-kelma Vallettani timxi fuq mudell ta’ kliem ieħor ukoll, bħalma ngħidu Misidjani, pereżempju, fl-istess waqt, għandna kelma: “Beltin” li diġà qabdet, qiegħda hemmhekk u kulħadd jaf li meta qed nirreferu għall-Beltin, fil-fatt ngħidu “Il-Beltin” – jiġifieri dawn mhux kwalunkwe beltin; hemm dak l-artiklu li jiddefinixxi li dawn huma nies tal-Belt Valletta.”

L-għalliema qalet li ma tarax għalfejn m’għandhiex tibqa’ tintuża il-kelma Beltin fit-taħdit u l-kitba.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar