Lokali
Xi ssejħilhom in-nies mill-Belt Valletta – Beltin jew Vallettani?

Victor Scerri, terraq it-toroq tal-Belt fejn kompla jfittex u jiltaqa’ ma’ karattri – minn imħallfin sa karattri komuni tat-triq, li għamlu isem għalihom u għall-kapitali. Ghalkemm mhux belti mit-twelid, sar iħobb il-Belt Valletta tant li kien għalih jibda jissejjaħ Vallettani, mhux biss Belti.

Żeża tal-Flagship ma kinitx biss karattru f’kummiedja popolari ta’ Mikelanġ Borg. Lanqas ma kienet il-mara fuq ruħha żżejjed li kienet lesta tagħmel kollox għall-flus.

Tereża Dalli, kienet is-sid tal-Flagship Restaurant fil-Floriana; magħrufa għall-karattru ferrieħi u karitattiv; bil-popolarità tagħha jispira lil Borg biex juża isem il-beltija għal karattru teatrali fi produzzjoni li trattat it-tbaħrit.

Victor Scerri qal “peress li l-isem ta’ Żeża tal-Flagship kienet popolari uża dak l-isem għall-popolarita’ tal-pochade li kiteb”.

Tereża Dalli hija fost l-għexieren ta’ karattri u personalitajiet li rriċerka jew tkellem magħhom Victor Scerri. Is-Sur Scerri, li ilu 45 sena jgħix fil-kapitali kiteb dwar beltin minn kull oqsma tal-ħajja; minn akkademiċi, sa xandara u sportivi.

L-awtur, li semma r-riċerka tiegħu “Għeruq Vallettani”, qal li ma jaqbilx li n-nies tal-Belt, jissejħu Beltin.

Victor qal “kwalunkwe belt għandha l-isem tagħha. Għaliex Valletta m’għandniex inkunu kburin, għandna kemm iċċelebrajna l-Valletta 2018, m’għandniex inkunu kburin li ngħidu li aħna Vallettani?”

L-għalliema u awtriċi Leanne Ellul taħsibha mod ieħor. Qalet li l-kelma “Beltin” qabdet ġmielha u tirreferi speċifikament għar-residenti li għixu fil-Belt Valletta.

Leanne qalet “il-kelma Vallettani timxi fuq mudell ta’ kliem ieħor ukoll, bħalma ngħidu Misidjani, pereżempju, fl-istess waqt, għandna kelma: “Beltin” li diġà qabdet, qiegħda hemmhekk u kulħadd jaf li meta qed nirreferu għall-Beltin, fil-fatt ngħidu “Il-Beltin” – jiġifieri dawn mhux kwalunkwe beltin; hemm dak l-artiklu li jiddefinixxi li dawn huma nies tal-Belt Valletta.”

L-għalliema qalet li ma tarax għalfejn m’għandhiex tibqa’ tintuża il-kelma Beltin fit-taħdit u l-kitba.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Għandha 19-il sena u ma’ TVM irrakkuntat it-trawma kbira li għaddiet minnha minħabba dak li sejħet estremiżmu fit-twemmin ta’ komunità Nisranija. Amy Attard tirrakkonta kif minħabba hekk qed jitkissru għadd…

Riċerka

Il-lenti tal-kamera provdiet għodda lill-fotografi matul is-snin, biex bir-ritratti tagħhom iħallu xhieda tal-passaġġ tal-istorja. Il-fotografu professjonali Kevin Casha ġabar riċerka fuq kważi mitejn sena ta’ fotografija f’pubblikazzjoni li fiha ritratti…

Ippjanar u bini

Proġett li jekk ikun approvat mistenni jbiddel il-kunċett tat-trasport u l-presenza tal-vetturi fit-toroq. Studju dwar il-possibbiltà ta’ proġett ta’ Metro jew Monorail mistenni jkun ippublikat dalwaqt bil-Prim Ministru Robert Abela…

Politika

Id-19-il deputat tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista qalu li f’kull deċiżjoni li qed jieħdu qed jiżguraw li jpoġġu l-interessi tat-tesserati, tal-Partit kif ukoll tal-pajjiż fuq quddiem. Tkompli l-istennija għal direzzjoni mill-President…

Aktar