MEUSAC
Xi tfisser għalik l-Unjoni Ewropea? Tħossok parti minnha?

Fl-aħħar stħarriġ tal-opinjoni pubblika fl-Unjoni Ewropea, 82% tal-Maltin intervistati qalu li jħossu li huma ċittadini tal-Unjoni. U 76% minnhom qalu li jixtiequ jkunu jafu aktar dwar id-drittijiet tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Dan juri interess qawwi f’dak li tfisser u tagħmel l-Unjoni f’pajjiżna.

Il-MEUSAC hi impenjata biex tqarreb aktar liċ-ċittadini fil-Gżejjer Maltin lejn l-Unjoni Ewropea u tgħarrafhom dejjem aktar b’dak li jkun qiegħed jiġri, u kif jistgħu jieħdu l-aħjar mis-sħubija ta’ Malta.

It-tixrid tal-informazzjoni hu pilastru importanti tal-ħidma tal-MEUSAC. Tant hu hekk li mis-sena l-oħra, il-Kummissjoni Ewropea għażlet lill-MEUSAC biex tmexxi Ċentru ta’ Informazzjoni ‘Europe Direct’ li flimkien ma’ tnejn oħra f’Malta u Għawdex, u mal-400 ċentru ieħor fl-Unjoni Ewropea, iservu bħala għodda biex tinxtered l-informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea.

Europe Direct Valletta jipprovdi l-informazzjoni b’diversi modi: b’kampanji fuq il-mezzi tax-xandir, b’attivitajiet varji u għal kull età jew settur, bit-tqassim ta’ pubblikazzjonijiet dwar l-Unjoni Ewropea u permezz ta’ kuntatt personali ma’ kull min ikun jixtieq.

Bis-servizzi li joffri Europe Direct Valletta, il-MEUSAC tippromwovi ċittadinanza Ewropea li hi aktar attiva u infurmata. Dan isir bil-koperazzjoni ma’ ċentri oħra speċjalizzati f’Malta li joffru s-servizzi tagħhom lill-konsumaturi, lin-negozji, NGOs, kunsilli lokali u l-pubbliku.

Biex nuru d-diversità ta’ dawn is-servizzi u biex il-pubbliku jkun jaf liema huma ċ-ċentri f’Malta li joffru informazzjoni u servizzi oħra marbuta mal-UE, fid-9 ta’ Mejju – Jum l-Ewropa – se norganizzaw attività quddiem il-Parlament fil-Belt Valletta, li matulha se jkun hemm f’post wieħed iċ-ċentri ta’ informazzjoni li joffru dawn is-servizzi. Għalhekk qed insejħulha Fiera taċ-Ċittadini. L-attività se tkun għaddejja bejn id-9am u s-1pm.

Din hija opportunità għal dawk li huma interessati li jkunu aktar infurmati u aġġornati dwar dak li jkun qiegħed iseħħ fl-UE u f’pajjiżna.
Għal iktar informazzjoni tista’ tidħol fis-sit www.europedirectmalta.info, tibgħat email fuq [email protected], jew iċċempel 2200 3316.

 

Tagħrif miġbur minn:

Aħbarijiet Oħra
Annimali

Fis-Siġġiewi, instabu 8 żoni fejn kien qed isir l-insib illegalment. Dan qalitu l-CABS fi stqarrija u saħqet li dawn ix-xbieki li jitpoġġew taħt l-ilma kienu qed jintużaw għall-insib tal-Pispisella, iċ-Ċewċewwa…

Ambjent

Wara li lbieraħ Infrastructure Malta qalgħet siġar mejta fit-Telgħa tas-Saqqajja biex tagħmel il-wisa’ għal siġar ġodda, illum beda x-xogħol ta’ tħawwil. Dalgħodu TVM żar il-post u seta’ josserva l-kumplament tat-tneħħija…

Pulizija

Għall-ewwel darba sal-aħħar ta’ din is-sena, il-Korp tal-pulizija ser ikollu flotta ta’ vetturi ġodda fid-distretti. Il-Korp, illum inawgura ħamsin vettura ġdida u sitt segways li se jintużaw l-aktar fiż-żoni pedonali…

Aktar