Xogħol
X’inhi l-fehma tal-Awditur Ġenerali dwar l-iskema ta’ xogħol fil-komunità?

L-iskema ta’ xogħol fil-komunità li bdiet fl-2016 kienet taħt il-lenti tal-Awditur Ġenerali li f’rapport li ippreżenta lill-Ispeaker ta ċertifikat pjuttost tajjeb lill-iskema għalkemm iħeġġeġ lill-entitajiet governattivi involuti biex itejjbu l-moniteraġġ u jagħmlu indikaturi tal-produttività mistennija mill-ħaddiema fl-iskema.

L-iskema ta’ xogħol fil-komunità li saret biex itejjeb l-opportunità ta’ xogħol għal persuni żvantaġġjati fis-soċjetà bejn l-2016 u l-2018 swiet lill-Gvern mat-tletin miljun ewro. Dan joħroġ mir-rapport tal-Awditur Ġenerali, Charles Deguara li ġie ippreżentat fil-Parlament. F’eżerċizzju ta’ verifika li sar mill-Uffiċċju tal-Awditur instab li sa Settembu li għadda, fl-iskema kien hemm jaħdmu 839 persuna, 505 f’Malta u 334 f’Għawdex. Dawn qed jagħmlu xogħlijiet mal-Kunsilli Lokali, fi skejjel, ma’ għaqdiet mhux governattivi u ma’ entitajiet pubbliċi, bl-aktar numru tagħhom qed assenjati fuq xogħlijiet fi skejjel u ma’ entitajiet pubbliċi l-aktar f’Għawdex.

L-Awditur innota li mindu bdiet l-iskema fl-2016, 42 persuna sabu impjieg f’postijiet oħra. Ħafna mill-ħaddiema fl-iskema għandhom aktar minn 45 sena u wħud minnhom kien ilhom snin jirreġistraw qabel bdew jaħdmu fl-iskema. L-Awditur jgħid li għalkemm kien hemm bosta riskji assoċjati ma’ din l-iskema, xorta waħda nstab li kienet ekonomikament vijabbli , anke jekk l-implimentazzjoni tagħha tat riżultati varji.

L-Awditur iċċertifika li l-iskema ssodisfat il-prinċipji ewlenin ta’ valur għall-flus u jispjega li l-iskema ssodisfatt ukoll il-kriterji makroekonomiċi għax dawn l-impjiegi kkontribwew għal żieda fil-finanzi tal-Gvern u għat-tkabbir ekonomiku għax persuni li ma kienux produttivi għal ħafna snin daħlu fid-dinja tax-xogħol. Waqt li jagħmel osservazzjonijiet fuq kif l-iskema tista’ titħaddem aħjar, l-Awditur jistqarr li l-iskop m’għandux ikun biss li numru ta’ persuni żvantaġġjati jinqatgħu mir-reġistru tal-qgħad billi jiġu impjegati fl-iskema iżda li din isservi biex ittejjeb l-opportunitajiet ta’ impjieg għal dawn il-ħaddiema f’setturi aktar produttivi.

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-għada li l-Awtorità tal-Ippjanar wettqet azzjoni ta’ infurzar fuq fl-istallel fil-Marsa fejn kienu qed joqogħdu għexieren ta’ immigranti, is-sidien tagħhom jidher li żbarazzaw l-istallel. Sadanittant, TVM huwa infurmat li 37…

Lokali

Il-Mużew tal-Katidral fl-Imdina ngħata dimensjoni ġdida għax mhux ser jibqa’ biss post fejn ikunu esebiti artifatti prezzjużi iżda ser joffri opportunità ta’ tagħlim u post fejn artisti privati jesebixxu l-arti…

Ikel

Fl-Awstralja, l-ekoloġisti qed iwissu li n-numru ta’ kangaroos fis-selvaġġ m’għadux sostenibbli u qed iħeġġu lill-Awstraljani biex jieklu aktar laħam ta’ dan l-annimal li hu simbolu nazzjonali ta’ dan il-pajjiż imbiegħed….

Kultura

Għaddej b’ritmu mgħaġġel ix-xogħol ta’ restawr fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt fejn qed isir restawr fuq is-soqfa tal-kurituri u li huma mogħnija bil-pitturi. Ix-xogħlijiet ta’ restawr ser jiffukaw ukoll fuq l-art…

Aktar