Xogħol
X’inhi l-fehma tal-Awditur Ġenerali dwar l-iskema ta’ xogħol fil-komunità?

L-iskema ta’ xogħol fil-komunità li bdiet fl-2016 kienet taħt il-lenti tal-Awditur Ġenerali li f’rapport li ippreżenta lill-Ispeaker ta ċertifikat pjuttost tajjeb lill-iskema għalkemm iħeġġeġ lill-entitajiet governattivi involuti biex itejjbu l-moniteraġġ u jagħmlu indikaturi tal-produttività mistennija mill-ħaddiema fl-iskema.

L-iskema ta’ xogħol fil-komunità li saret biex itejjeb l-opportunità ta’ xogħol għal persuni żvantaġġjati fis-soċjetà bejn l-2016 u l-2018 swiet lill-Gvern mat-tletin miljun ewro. Dan joħroġ mir-rapport tal-Awditur Ġenerali, Charles Deguara li ġie ippreżentat fil-Parlament. F’eżerċizzju ta’ verifika li sar mill-Uffiċċju tal-Awditur instab li sa Settembu li għadda, fl-iskema kien hemm jaħdmu 839 persuna, 505 f’Malta u 334 f’Għawdex. Dawn qed jagħmlu xogħlijiet mal-Kunsilli Lokali, fi skejjel, ma’ għaqdiet mhux governattivi u ma’ entitajiet pubbliċi, bl-aktar numru tagħhom qed assenjati fuq xogħlijiet fi skejjel u ma’ entitajiet pubbliċi l-aktar f’Għawdex.

L-Awditur innota li mindu bdiet l-iskema fl-2016, 42 persuna sabu impjieg f’postijiet oħra. Ħafna mill-ħaddiema fl-iskema għandhom aktar minn 45 sena u wħud minnhom kien ilhom snin jirreġistraw qabel bdew jaħdmu fl-iskema. L-Awditur jgħid li għalkemm kien hemm bosta riskji assoċjati ma’ din l-iskema, xorta waħda nstab li kienet ekonomikament vijabbli , anke jekk l-implimentazzjoni tagħha tat riżultati varji.

L-Awditur iċċertifika li l-iskema ssodisfat il-prinċipji ewlenin ta’ valur għall-flus u jispjega li l-iskema ssodisfatt ukoll il-kriterji makroekonomiċi għax dawn l-impjiegi kkontribwew għal żieda fil-finanzi tal-Gvern u għat-tkabbir ekonomiku għax persuni li ma kienux produttivi għal ħafna snin daħlu fid-dinja tax-xogħol. Waqt li jagħmel osservazzjonijiet fuq kif l-iskema tista’ titħaddem aħjar, l-Awditur jistqarr li l-iskop m’għandux ikun biss li numru ta’ persuni żvantaġġjati jinqatgħu mir-reġistru tal-qgħad billi jiġu impjegati fl-iskema iżda li din isservi biex ittejjeb l-opportunitajiet ta’ impjieg għal dawn il-ħaddiema f’setturi aktar produttivi.

 

Aħbarijiet Oħra
Sajd

Idejh jafu jinsġu l-qasab għan-nases, anke b’għajnejh magħluqa. Bis-sengħa tan-nases fid-demm, Ġanni Xuereb, magħruf bħala Ġanni l-Pipi, illum jgħodd iktar minn 80 sena, u għadu ma telaqx in-namra max-xogħol tiegħu, …

Edukazzjoni

Is-sajf wasal biex jintemm u dħalna fl-aħħar ġimgħa qabel ma jerġgħu jibdew l-iskejjel. Iżda x’inhuma s-sentimenti tal-ġenituri u l-istudenti dwar l-bidu tas-sena skolastika ġdida? TVM tkellem mal-ġenituri u l-istudenti. Mal-wieħed…

Lokali

Waqt l-aħħar tislima li ngħatat lil Enrica lbieraħ fil-knisja ta’ San Ġiljan, inġabru €10,000 għal Puttinu Cares. Enrica kienet tgħożż il-familja ta’ Puttinu li tant tawha kuraġġ u sabar waqt…

Edukazzjoni

The Rotary Malta Clubs are calling for applications from residents of Malta wishing to pursue a post-graduate degree. The scholarship offered to Maltese residents is worth $ 30,000 and is…

Aktar