COVID-19
X’inhuma l-protokolli li jridu josservaw ir-restoranti?

Illum ir-restoranti reġgħu fetħu l-bibien sal-5.00pm wara kważi xahrejn magħluqa, bl-ewwel nofstanhar li deher wieħed inkoraġġanti ferm.

F’kollegament dirett minn restorant fil-Belt Valletta llejla, li bħal oħrajn jinsab miftuħ biss għal ‘take-away’, David Mifsud mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu jispjega xi protokolli jridu jiġu osservati.

Ara wkoll:

Bosta restoranti mtlew bil-klijenti għall-ikla ta’ nofsinhar wara 60 jum magħluqa