Waqt il-Kafé
X’jorbot lil San Martin mal-Baħrija u mas-Sajf?

WAQT IL-KAFÉ… ma’ Joe Julian Farrugia

 

Daż-żmien niċċelebraw il-festa ta’ San Martin.  Meta konna tfal, tal-mużew kien jgħidulna l-istorja ta’ dan is-suldat Ruman li darba qasam il-mant tiegħu fi tnejn biex jagħti nofsu lil raġel fqajjar minħabba l-kesħa. Anki xi santa niftakar, imma min jaf fejn spiċċat.

Għax meta konna tfal, iktar mill-istorja tiegħu, kienet tinteressana l-borża ta’ San Martin. Konna nistennewha minn sena għall-oħra; borża taċ-ċarruta b’qafla n-naħa ta’ fuq biex kif tiġbidha l-borża tingħalaq u ma jaqagħlek xejn minnha. U kien ikun fiha l-ġid! Tuffieħa, larinġa, mandolina, qastan, ġewż, ġellewż, tin taċ-ċappa u anki l-ħobża ta’ San Martin. Din kienet tkun ħbejża ħelwa miksija bil-ġunġliel u b’biċċa sugu tal-kulur fin-nofs. Kienu jgħidu li l-affarijiet ta’ ġol-borża huma assoċjati mal-karità tal-qaddis.

Fi tfulitna erħilna fuq xi għatba kulħadd ikisser snienu jipprova jneħħi l-qoxra iebsa tal-ġellewż u l-ġewż u nieklu. Konna anki nilgħabu xi logħba boċċi f’nofs it-triq. Il-boċċi konna nilgħabuhom is-sena kollha. F’San Martin konna nilgħabu l-istess logħba, imma bil-ġellewż. Illum ma tara lil ħadd jilgħab fit-triq… la bil-ġellewż u lanqas b’xejn bil-karozzi l-ħin kollu.

L-affarijiet li ssib fil-borża, dak iż-żmien, ma kontx issib tixtrihom is-sena kollha bħal-lum. Allura trid tistenna daż-żmien biex tibda ssibhom. Kellna anki taqbila dwar San Martin: “Lewż, ġewż qastan tin, kemm inħobbu ’l San Martin”.

Meta nsemmu lil San Martin, ħsiebna bilfors imur fir-raħal ċkejken tal-Baħrija. Hemmhekk minħabba li kien hemm kappella ddedikata lill-qaddis, ilha snin twal issir festa b’fiera li fiha jtellgħu l-annimali mill-irziezet tal-post. Ħafna nies kienu jmorru hemm għall-ħarġa tal-Ħadd u jittantaw xortihom jilgħabu numru. Tiddawwar ir-rutella, u jekk jitla’ n-numru tiegħek tirbaħ xi fenek jew ħaruf mill-gallinari tar-raħħala.

Meta kien hemm bżonn tinbena l-knisja l-ġdida, Dun Saver Bianco kien ħaseb biex ikabbar il-fiera u fiha jibdew jittellgħu id-dundjani. Minħabba li l-fiera ssir biss ftit ġimgħat qabel il-Milied, din tad-dundjani għamlet il-fiera aktar popolari u n-nies bdew imorru għaliha minn kullimkien. Minbarra d-dundjani kienu jintrebħu wkoll affarijiet għad-dar, xorb u ikel tradizzjonali Malti.

U biex dan kollu jirnexxi, hemm is-Sajf ta’ San Martin. Wara l-ewwel maltempati f’Ottubru, f’dawn il-jiem it-temp ikun ħanin, it-temperatura togħla xi ftit u l-ħarġa għall-arja tal-Baħrija tkun isbaħ.

Lil San Martin kulħadd iħobbu… min għall-borża u min għall-fiera.  Iħobbu kulħadd… minbarra d-dundjani!

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Matul il-lejl żewġ karozzi ħadu n-nar f’żewġ lokalitajiet differenti. Għall-ħabta tas-siegħa ta’ dalgħodu, il-pulizija kienet infurmata li fi Triq in-Naħal f’ Ħal Qormi vettura tat-tip Toyota Vitz ħadet in-nar. Dwar…

Lokali

Wara laqgħa li kellhom illejla s-sidien tal-pompi tal-petrol msieħba fil-GRTU, ftehmu li minn għada mhux se jħallu s-servizz tal-fuel bl-automatic. Dan ifisser li s-sevizz mill-pompi se jkun sas-sitta ta’ filgħaxija,…

Lokali

Fredrick Attard stqarr li m’għandux kliem biex jirringrazzja lid-donaturi tad-demm li bil-ġest tagħhom jistgħu jsalvaw lil ommu u lil oħtu li jeħtiġilhom trasfużjoni tad-demm bħala parti mill-kura kontra l-kanċer tas-sider…

Aktar