COVID-19
X’miżuri restrittivi għall-attivitajiet tal-massa daħlu fis-seħħ mil-lum?

Sabiex is-sitwazzjoni ta’ COVID-19 fil-pajjiż tibqa’ taħt kontroll, mil-lum daħlu fis-seħħ numru ta’ miżuri li jillimitaw ir-rases tan-nies f’attivitajiet tal-massa. Dawn il-miżuri tħabbru waqt konferenza tal-aħbarijiet mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne u mis-Supretendent għas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci.

Fi stqarrija l-Gvern qal li dawn il-miżuri jinkludu li:

  • l-ammont massimu ta’ nies permessi fi stabbiliment irid jinħadem ta’ persuna għal kull 4m2;
  • fi stabbilimenti bl-imwejjed u siġġijiet irid ikun hemm spazju ta’ 2m bejn mejda u oħra, b’massimu ta’ għaxar persuni ma’ kull mejda;
  • f’każ t’avvenimenti ta’ 100 persuna jew iktar, l-organizzaturi jridu japplikaw għal permess mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u jissottomettu risk assesment.

Bi qbil mal-Kurja mhumiex se jkunu permessi iktar marċi tal-festa, dan filwaqt li l-pellegrinaġġi se jkunu limitati għal 100 persuna, dejjem b’distanza soċjali.

F’attivitajiet organizzati, it-teħid tad-dettalji ta’ kull persuna li tattendi se jinżammu għal erba’ ġimgħat.

Is-Supretendent għas-Saħħa Pubblika, Charmaine Gauci spjegat li dawn il-miżuri se jnaqqsu r-riskju ta’ trażmissjoni u se jiffaċilitaw l-eżerċizzju ta’ contact-tracing li jagħmlu l-Awtoritajiet tas-Saħħa għall-każijiet ta’ COVID-19. Hija serrħet moħħ il-pubbliku li kemm-il darba persuna titqies li kienet f’riskju għaliex kienet f’kuntatt ma’ persuna bil-coronavirus, u jkunu l-Awtoritajiet tas-Saħħa stess li jagħmlu kuntatt u jħeġġu li jsir swab.

Id-dmir li dawn ir-regolamenti jiġu segwiti se jaqa’ fuq l-organizzaturi tal-attivitajiet u fuq is-sidien tal-istabbilimenti, dan filwaqt li se jiżdied l-infurzar mill-Awtorità tat-Turiżmu u l-ispetturi mis-Sanità Pubblika.

Ara wkoll:

Jitħabbru numru ta’ miżuri għall-attivitajiet tal-massa u postijiet fejn jinġabru ħafna nies

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

Fi tmiem laqgħa tal-Kunsill għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, il-Prim Ministru Robert Abela, qal li l-Kunsill qabel fuq għadd ta’ punti b’eċċezzjoni għall-Assoċjazzjoni Medika li ma tridx li jsiru attivitajiet bħal…

Kultura

Giuseppe Calì għandu rabta qawwija mal-Knisja tad-Dumnikani fil-Belt, mhux biss b’xogħlijiet ta’ arti tiegħu imma għax tgħammed u għammed lil uliedu f’din il-knisja. Fl-aħħar sena u nofs sar xogħol ta’…

Ambjent

L-għawwiema din is-sena wisq probabbli li qed jirnexxielhom jiskansaw xi tniggiża minn xi brama. Dan minħabba li l-klima sħuna ta’ din is-sena wasslet biex il-qatgħet ta’ bram jidħol qabel beda…

Infrastruttura

Il-proġett tal-parkeġġ pubbliku f’Birżebbuġa, biswit il-Port Ħieles, daħal fil-fażi tal-evalwazzjoni. Fi stqarrija l-Gvern qal li tmien kumpaniji wrew l-interess tagħhom f’dan il-proġett, li se jsir b’investiment ta’ €3.2 miljun mill-Ministeru…

Aktar