Safar
X’timbru ħallew il-ħakkiema fuq l-istorja ta’ Ċipru?

Waħda mid-destinazzjonijiet simili ħafna tal-kultura u t-tradizzjonijiet tagħna l-Maltin hija l-gżira ta’ Ċipru. Din il-gżira hija t-tielet l-akbar gżira fil-Mediterranan u hija magħrufa ħafna għall-postijiet ta’ divertiment.

Waqt il-programm Buckle Up, it-tim tal-produzzjoni skopra aktar dwar il-produzzjoni tal-għasel u t-trobbija tan-naħal, sengħa tipika f’dan il-pajjiż Mediterranju.

Bħal Malta, mal-medda taż-żmien, Ċipru kien maħkum minn diversi imperi. Kull imperu ħalla t-tradizzjonijiet u l-kultura tiegħu (it-timbru tiegħu) fuq din l-art. Dan jagħni lil din il-gżira bi storja rikka u interessanti.

Jekk trid tiskopri aktar dwar diversi destinazzionijiet interessanti u popolari, tista’ terġa’ tara l-programm Buckle Up fuq TVMi – Buckle Up jixxandar kull nhar ta’ Ħamis fl-4.15pm.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Minn għadd ta’ knejjes ħarġu l-purċissjonijiet bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira. TVM żar il-Bażilika Kolleġġjata fl-Isla fejn segwa t-tħejjijiet li jsiru minn wara l-kwinti qabel ħarġet waħda mill-eqdem purċissjonijiiet li jsiru bħal-lum…

Stejjer Umani

Gesmond Micallef ilu għoxrin sena b’riskju għal ħajtu jmur idewwi nies midrubin serjament fil-gwerer. Ftit tal-jiem ilu, is-sur Micallef li huwa infermier ngħaqad ma’ tim mediku Franċiż biex idewwi nies…

Lokali

Għall-Knisja Kattolika l-qofol tat-tifkira tal-Passjoni u l-Mewt ta’ Ġesù ntlaħaq kmieni l-Ġimgħa waranofsinhar fil-knejjes kollha, bir-rakkont tal-Passjoni skont l-Evanġelista San Ġwann, l-Adorazzjoni tas-Salib, u t-Tqarbin. Minn għadd ta’ knejjes imbagħad…

Lokali

L-arti tal-fotografija magħquda max-xogħlijiet artistiċi tal-uħud mill-vari tal-Ġimgħa l-Kbira f’Malta nġabru fi ktieb li ġie ppubblikat fl-aħħar jiem. Passjoni – Merging Art and Faith huwa l-isem tal-ktieb li jiġbor fih…

Aktar