Lokali
Żagħżugħ akkużat li stupra tifla u li ilu jabbużaha 7 snin

Żagħżugħ ta’ 23 sena baqa’ jinżamm arrestat wara li wieġeb li mhux ħati li abbuża sesswalment u stupra tifla taħt l-età. L-abbuż sesswali allegatament beda meta t-tifla kellha biss seba’ snin.

Iż-żagħżugħ Marsi, Catriel Scicluna ta’ 23 sena tressaq il-qorti u ġie akkużat li bejn Jannar 2010 u Ottubru 2017 ikkommetta stupru fuq tfajla taħt l-età, li pparteċipa magħha f’attivitajiet sesswali u li kkorrompiha. Scicluna li fl-awla tal-qorti kellu miegħu lit-tfajla tiegħu u anke lill-ommu ċaħad l-akkużi kontrih.

Il-pulizija bdiet il-proċeduri kontrih wara li t-tfajla li llum għandha 14-il sena nhar il-Ġimgħa fetħet qalbha mal-Guidence Counsellor tal-iskola fejn tattendi u allegat li kellha relazzjoni sesswali ma’ Scicluna għal dawn l-aħħar seba’ snin. Il-każ ġie mgħoddi minnufih liċ-Child Protection Services tal-Aġenzija Appoġġ u aktar tard anke lill-Pulizija.

Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud, l-Ispettur Paula Ciantar xehdet li fl-investigazzjonijiet li saru, it-tfajla allegat li l-ewwel darba li ġiet abbużata kellha seba’ snin. L-Ispettur qalet li allegat li ta’ għaxar snin ġiet stuprata mill-akkużat.

L-Avukati Marion Camilleri u Yanika Vidal insistew li Scicluna għandu jingħata l-ħelsien mill-arrest fid-dawl li l-każ qed ikun ibbażat biss fuq l-allegazzjonijiet li għamlet il-vittma. L-avukati difensuri qalu li l-akkużat anqas ma jaf fuq xiex qed ikun mixli. ll-Prosekuzzjoni oġġezzjonat għat-talba tal-avukati difensuri kemm minħabba li l-akkużat jista’ jerġa’ javvinċina lil vittma kif ukoll għax l-akkużi huma serji.

Il-Maġistrat Mifsud ċaħad it-talba għall-ħelsien mill-arrest u ordna biex l-akkużat jibqa’ jinżamm taħt arrest preventiv fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. Il-Qorti ordnat li ma jixxandarx isem il-vittma iżda ma ħarġet ebda devjet fuq isem l-akkużat.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-qorti ordnat kumpens ta’ €463,465 għal tfajla li spiċċat fuq siġġu tar-roti wara inċident fil-Qawra. It-tfajla; Vladyslava Kravchenko, disa’ snin ilu kienet f’party ħdejn Fra Ben, meta l-apparat tad-dawl waqa’…

Lokali

Mara ta’ 68 sena sofriet ġrieħi gravi wara li ttajret f’San Ġwann. L-inċident seħħ għall-ħabta tas-2.15 fi Triq Birkirkara. Il-Pulizija marru fuq il-post u mill-ewwel stħarriġ irriżulta li mara ta’…

Lokali

Bil-festini tal-Milied jinsabu fl-aqwa tagħhom, għadd ta’ entitajiet ngħaqdu flimkien f’kampanja preventiva biex min se jixrob ma jsuqx għax fi kliemhom il-ħajja mhijiex logħba. Il-ħajja mhix logħba . . ….

Lokali

L-MUT u l-MCAST se jkomplu jitkellmu sabiex tinstab soluzzjoni Il-Union tal-Għalliema, l-MUT, issospendiet id-direttiva biex nhar il-Ġimgħa jsir strajk ta’ ġurnata mill-għalliema fl-MCAST minħabba nuqqas ta’ qbil dwar il-ftehim kollettiv…

Aktar