Lokali
Żagħżugħ akkużat li stupra tifla u li ilu jabbużaha 7 snin

Żagħżugħ ta’ 23 sena baqa’ jinżamm arrestat wara li wieġeb li mhux ħati li abbuża sesswalment u stupra tifla taħt l-età. L-abbuż sesswali allegatament beda meta t-tifla kellha biss seba’ snin.

Iż-żagħżugħ Marsi, Catriel Scicluna ta’ 23 sena tressaq il-qorti u ġie akkużat li bejn Jannar 2010 u Ottubru 2017 ikkommetta stupru fuq tfajla taħt l-età, li pparteċipa magħha f’attivitajiet sesswali u li kkorrompiha. Scicluna li fl-awla tal-qorti kellu miegħu lit-tfajla tiegħu u anke lill-ommu ċaħad l-akkużi kontrih.

Il-pulizija bdiet il-proċeduri kontrih wara li t-tfajla li llum għandha 14-il sena nhar il-Ġimgħa fetħet qalbha mal-Guidence Counsellor tal-iskola fejn tattendi u allegat li kellha relazzjoni sesswali ma’ Scicluna għal dawn l-aħħar seba’ snin. Il-każ ġie mgħoddi minnufih liċ-Child Protection Services tal-Aġenzija Appoġġ u aktar tard anke lill-Pulizija.

Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud, l-Ispettur Paula Ciantar xehdet li fl-investigazzjonijiet li saru, it-tfajla allegat li l-ewwel darba li ġiet abbużata kellha seba’ snin. L-Ispettur qalet li allegat li ta’ għaxar snin ġiet stuprata mill-akkużat.

L-Avukati Marion Camilleri u Yanika Vidal insistew li Scicluna għandu jingħata l-ħelsien mill-arrest fid-dawl li l-każ qed ikun ibbażat biss fuq l-allegazzjonijiet li għamlet il-vittma. L-avukati difensuri qalu li l-akkużat anqas ma jaf fuq xiex qed ikun mixli. ll-Prosekuzzjoni oġġezzjonat għat-talba tal-avukati difensuri kemm minħabba li l-akkużat jista’ jerġa’ javvinċina lil vittma kif ukoll għax l-akkużi huma serji.

Il-Maġistrat Mifsud ċaħad it-talba għall-ħelsien mill-arrest u ordna biex l-akkużat jibqa’ jinżamm taħt arrest preventiv fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. Il-Qorti ordnat li ma jixxandarx isem il-vittma iżda ma ħarġet ebda devjet fuq isem l-akkużat.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Segwi Ħadt l-Aħbar mal-Avukata Ramona Frendo u l-Perit Michael Falzon Din hija ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali tal-lum 25/02/2018 The Sunday Times Fuq il-faċċata ritratt tal-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro…

Lokali

Mawra edukattiva għal studenti tat-tieni sena tal-iskola San Benild f’Tas-Sliema kienet ikkaratterizata mill-element tradizzjonali Malti. Ewlenin fosthom il-karozzin, il-lanċa kif ukoll għanjiet Maltin. Fuq in-noti tal-kanzunetta tal-Greenfields – il-karozzin –…

Lokali

Ħoss ġdid u frisk għal The Travellers, il-band li stabbilixxiet ruħha dan l-aħħar għall-kanzunetti li toħroġ bil-Malti u li tant kisbet popolarità bihom. Minn għada, din il-band se tkun qed…

Lokali

Tliet persuni nżammu arrestati mill-Pulizija wara li f’rejd li sar f’residenza u garaxx f’Ħal Qormi mill-Iskwadra ta’ kontra d-Droga nstabu sustanzi suspettati li huma raża tal-kannabis, ħaxixa tal-kannabis, kokaina u…

Aktar