Lokali
Żagħżugħ akkużat li stupra tifla u li ilu jabbużaha 7 snin

Żagħżugħ ta’ 23 sena baqa’ jinżamm arrestat wara li wieġeb li mhux ħati li abbuża sesswalment u stupra tifla taħt l-età. L-abbuż sesswali allegatament beda meta t-tifla kellha biss seba’ snin.

Iż-żagħżugħ Marsi, Catriel Scicluna ta’ 23 sena tressaq il-qorti u ġie akkużat li bejn Jannar 2010 u Ottubru 2017 ikkommetta stupru fuq tfajla taħt l-età, li pparteċipa magħha f’attivitajiet sesswali u li kkorrompiha. Scicluna li fl-awla tal-qorti kellu miegħu lit-tfajla tiegħu u anke lill-ommu ċaħad l-akkużi kontrih.

Il-pulizija bdiet il-proċeduri kontrih wara li t-tfajla li llum għandha 14-il sena nhar il-Ġimgħa fetħet qalbha mal-Guidence Counsellor tal-iskola fejn tattendi u allegat li kellha relazzjoni sesswali ma’ Scicluna għal dawn l-aħħar seba’ snin. Il-każ ġie mgħoddi minnufih liċ-Child Protection Services tal-Aġenzija Appoġġ u aktar tard anke lill-Pulizija.

Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud, l-Ispettur Paula Ciantar xehdet li fl-investigazzjonijiet li saru, it-tfajla allegat li l-ewwel darba li ġiet abbużata kellha seba’ snin. L-Ispettur qalet li allegat li ta’ għaxar snin ġiet stuprata mill-akkużat.

L-Avukati Marion Camilleri u Yanika Vidal insistew li Scicluna għandu jingħata l-ħelsien mill-arrest fid-dawl li l-każ qed ikun ibbażat biss fuq l-allegazzjonijiet li għamlet il-vittma. L-avukati difensuri qalu li l-akkużat anqas ma jaf fuq xiex qed ikun mixli. ll-Prosekuzzjoni oġġezzjonat għat-talba tal-avukati difensuri kemm minħabba li l-akkużat jista’ jerġa’ javvinċina lil vittma kif ukoll għax l-akkużi huma serji.

Il-Maġistrat Mifsud ċaħad it-talba għall-ħelsien mill-arrest u ordna biex l-akkużat jibqa’ jinżamm taħt arrest preventiv fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. Il-Qorti ordnat li ma jixxandarx isem il-vittma iżda ma ħarġet ebda devjet fuq isem l-akkużat.

Aħbarijiet Oħra
Mużika

Michelle Paris hija mużiċista u kompożitiriċi li l-passjoni kbira li għandha għall-mużika tradizzjonali Irlandiża ddistingwietha bir-rebħ ta’ midalji prestiġjużi lil hinn minn xtutna. Il-mużika tradizzjonali Irlandiża għandha għeruq li jmorru…

Kultura

Il-Feniċi – poplu mil-Lvant Nofsani li waqfu kolonja tagħhom f’Malta fl-ewwel millenju Qabel Kristu. Iċ-ċiviltà Feniċja kienet waħda bbażata fuq il-kummerċ marittimu li firxet tul il-Baħar Mediterran u dan jistgħu…

Stejjer Umani

Iċ-ċkejken Katriel Zahra tant maħbub għall-ispirtu altruwist tiegħu minkejja li jbati minn kundizzjoni rari, dalgħodu wettaq ħolma oħra li kellu, li jaqta’ x-xagħar ta’ tifel bħalu b’risq il-Malta Community Chest…

Knisja Maltija

L-Azzjoni Kattolika Maltija għaddejja bi proġett biex dar li għandha f’Ħal Balzan tinbidel f’post li tkun tista’ tagħti kenn lill-familja jew persuni li għal xi raġuni jew oħra jispiċċaw ma…

Aktar