Lokali
Żagħżugħ jiftaħ qalbu: “L-istigma fis-saħħa mentali f’Għawdex hi enormi”

Żagħżugħ Għawdxi beda kruċjata kontra l-istigma li ilu jiffaċċja minħabba l-kundizzjoni mentali u fiżika tiegħu. Jgħid li mill-iskola sa fuq il-post tax-xogħol sofra inġustizzji li ġġib magħha l-istigma, għalkemm jistqarr li issa sab employer li fehmu u qed jaħdmu tajjeb flimkien.

Mario huwa Għawdxi u għandu 24 sena. Ibati minn kundizzjoni mentali u fiżika: il-Bipolar u s-Cerebral Palsy. Mario jgħid għaliex ħass li kellu joħroġ fil-beraħ.

“L-istigma ta’ Għawdex hija tremenda u l-ħaġa li m’hawnx daqshekk għarfien, xtaqt li jien inkun jien li nqajjem ftit kuxjenza f’Għawdex,” fisser Mario.

Mario jistqarr li l-Bipolar tkissru. Tbiddillu l-burdata mil-lejl għan-nhar. “Tkun down ħafna li lanqas mis-sodda ma jirnexxielek tqum. Imbagħad hemm l-estrem l-ieħor, li tkun high ħafna u ma tkunx tista’ tikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħek.”

Bis-Cerebral Palsy, jiġu jiem fejn Mario jħossu mkisser. “Jiġu iebsin ħafna l-muskoli, allura ma tkun tista’ tagħmel l-ebda moviment.”

Mario jistqarr li din il-kundizzjoni tillimitah anki fl-aktar affarijiet intimi. “Pereżempju s-sess. Jien naqbel ħafna li f’Malta jiġu introdotti s-sex workers, kif kien issuġġerrixa l-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà Oliver Scicluna.”

Biex jipprova jibni ħajtu mill-ġdid, Mario sab xogħol ma’ kumpanija privata f’Għawdex. Jistqarr, li minkejja li rċieva t-taħriġ, wara ħmistax, keċċewh. “Tani attakk ta’ dipressjoni u li jiena minn dan l-avveniment keċċewni u qaluli li x-xogħol ma jgħoddx għalija.”

Dan tefa’ lil Mario l-baħar. Sakemm m’ilux sab impjieg ta’ skrivan f’Għawdex stess. “Sibt employer li fehmni li tani u għadu jtini sapport meħtieġ tal-kundizzjoni.”

Jispjega għaliex ma jridx juri wiċċu. “Jekk nuri wiċċi jien se ngħaddi mill-martirju li għaddejt minnu fiżikament fis-sekondarja u l-primarja.”

Minkejja l-kalvarju li għadda minnu, Mario jittama li jservi ta’ eżempju għal persuni li jbatu minn kudizzjonijiet mentali u fiżiċi bħalu u appellalhom biex ma jibżgħux jiġġieldu kull inġustizzja.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-kumpanija MaltaPost, qed isarraf fil-prattika il-kuncett tal-inklużjoni u mxiet pass ‘il quddiem minn dak stipulat fil-liġi. Numru ta’ ħaddiema b’diżabiltà ġew impjegati mill-MaltaPost għaċ-ċentru tagħha fix-Xewkija filwaqt li Jobs Plus…

Lokali

Il-fondi Ewropej għall-wireless internet b’xejn huma l-aktar popolari f’seba’ pajjiżi fosthom f’Malta. Is-seba’ pajjiżi huma l-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, l-Italja, Malta is-Slovenja u r-Rumanija. L-iskema msejħa WiFi4EU attirat l-interess ta’ madwar…

Lokali

Il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat qal li japprezza l-konkorrenza kbira għall-mixja ta’ solidarjetà mal-Korp tal-Pulizija, u rrimarka li l-Korp tal-Pulizija u l-istituzzjonjiet iridu jiġu rrispettati dejjem u f’kull…

Aktar