Lokali
Żewġ pjazez ewlenin f’Għawdex b’dehra ġdida

Żewġ pjazez ewlenin f’Għawdex ser jingħataw dehra u wiċċ ġdid b’żewġ proġetti maħsuba biex bihom isir aktar aċċessibli għal pubbliku. Għalkemm id-disinji tal-proġetti diġà saru, ix-xogħol mhux ser jibda qabel tinstema’ l-fehma tal-Għawdxin bi proċess ta’ konsultazzjoni pubblika dwar dawn iż-żewġ proġetti.

Wara t-Tokk, l-pjazza ta’ San Franġisk fir-Rabat Għawdex hija l-iktar misraħ imfittex mill-pubbliku mhux biss għax huwa viċin il-venda iżda wkoll għax f’din il-pjazza hemm fost oħrajn il-Ministeru għal Għawdex.

Din hija waħda miż-żewġ pjazez flimkien mal-Pjazza San Ġwann il-Battista fix-Xewkija li ser ikunu organizzati u partijiet minnhom huma maħsuba li jkunu żoni pedonali. Għal dan il-għan, il-Ministeru ta’ Għawdex ħejja disinji tal-proġetti proposti waqt li nieda konsultazzjoni pubblika biex l-Għawdxin jgħidu kif jixtiequ jaraw dawn il-pjazez.

Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana qalet li l-idea għal dawn il-proġetti huwa biex dawn l-ispazji jagħtu nifs akbar lill-komunitajiet.

“Dawn iż-żewġ pjazez li huma traffikużi u għandhom ċertu periklu u ċertu sfidi negħlbuhom biex imbagħad jiġu esperjenza li fihom dak li jkun ikun jista’ jkollu mhux biss jinqeda fil bżonnijiet tiegħu imma jkollhom dik l-esperjenza pjaċevoli ta’ pjazza miftuħa, fejn jirrilasaw, jgħidu kelma, forsi jaqraw ktieb, forsi dawk l-affarijiet sempliċi li tant għadhom valur u tant huma rari li ssibhom.

Il-Perit tal-proġett għal pjazza ta’ San Franġisk, Godwin Sultana spjega li dan il-proġett għandu jagħti wiċċ ġdid lil dan il-misraħ.

Godwin Sulttana qal li :The actual paving material will give the pedestrian a good idea where the fade zones are, where he’s comfortable to cross, where a car is most likely to pass while maintaining the key traffic flows”.

Fix-Xewkija, il-proġett tal-Pjazza ta’ quddiem il-knisja Parrokkjali ġie fdat f’idejn il-Perit Frank Muscat.

Frank Muscat qal li “hemm ukoll il-ħsieb li jsiru apparti bankini ġodda, siġar, bankijiet, fanali, isir re organizazzjoni tal-parkeġġ bil-għan li l-pjazza titgawda matul is-sena kollha, anki waqt il-festi li jiġu ċelebrati f’din l-istess pjazza”.

Sa tmiem il-ġimgħa d-dieħla tingħalaq il-konsultazzjoni pubblika dwar il-pjazza tax-Xewkija waqt li dik dwar il-pjazza ta’ San Frangisk ser tibqa’ miftuha sas-26 ta’ Jannar.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Ir-raġel li fil-jiem li għaddew sar ‘famuż’ għall-movimenti li kien jagħmel f’nofs it-traffiku tal-Marsa jidher li twaqqaf mill-Pulizija kif jindika r-ritratt li hawn jidher ma’ dan l-artiklu. Jidher li xi…

Lokali

Omm ta’ tarbija ta’ 8 xhur bl-isem ta’ Thomas, li twieled bi ħsara fil-moħħ, qed tagħmel minn kollox biex tikkura lil binha b’terapiji barra minn Malta. L-omm Denise qasmet magħna…

Lokali

It-turbulanza li l-Airmalta kellha fl-aħħar jiem minħabba konfront mal-piloti jidher li issa kkalmaw bil-ftehim milħuq tard ilbieraħ filgħaxija li madankollu għad irid jiġi approvat mil-bdoti permezz ta’ votazzjoni oħra. Madankollu,…

Lokali

It-tliet membri tal-Kunsill tal-MUT li rreżenjaw jumejn ilu taw spjegazzjoni dettaljata tal-verżjoni tagħhom tal-fatti li ġraw meta kienu għaddejjin in-negozjati dwar il-ftehim settorali tal-għalliema. F’ittra lill-media, Rita Catania, David Rossi…

Aktar