Lokali
Żewġ pjazez ewlenin f’Għawdex b’dehra ġdida

Żewġ pjazez ewlenin f’Għawdex ser jingħataw dehra u wiċċ ġdid b’żewġ proġetti maħsuba biex bihom isir aktar aċċessibli għal pubbliku. Għalkemm id-disinji tal-proġetti diġà saru, ix-xogħol mhux ser jibda qabel tinstema’ l-fehma tal-Għawdxin bi proċess ta’ konsultazzjoni pubblika dwar dawn iż-żewġ proġetti.

Wara t-Tokk, l-pjazza ta’ San Franġisk fir-Rabat Għawdex hija l-iktar misraħ imfittex mill-pubbliku mhux biss għax huwa viċin il-venda iżda wkoll għax f’din il-pjazza hemm fost oħrajn il-Ministeru għal Għawdex.

Din hija waħda miż-żewġ pjazez flimkien mal-Pjazza San Ġwann il-Battista fix-Xewkija li ser ikunu organizzati u partijiet minnhom huma maħsuba li jkunu żoni pedonali. Għal dan il-għan, il-Ministeru ta’ Għawdex ħejja disinji tal-proġetti proposti waqt li nieda konsultazzjoni pubblika biex l-Għawdxin jgħidu kif jixtiequ jaraw dawn il-pjazez.

Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana qalet li l-idea għal dawn il-proġetti huwa biex dawn l-ispazji jagħtu nifs akbar lill-komunitajiet.

“Dawn iż-żewġ pjazez li huma traffikużi u għandhom ċertu periklu u ċertu sfidi negħlbuhom biex imbagħad jiġu esperjenza li fihom dak li jkun ikun jista’ jkollu mhux biss jinqeda fil bżonnijiet tiegħu imma jkollhom dik l-esperjenza pjaċevoli ta’ pjazza miftuħa, fejn jirrilasaw, jgħidu kelma, forsi jaqraw ktieb, forsi dawk l-affarijiet sempliċi li tant għadhom valur u tant huma rari li ssibhom.

Il-Perit tal-proġett għal pjazza ta’ San Franġisk, Godwin Sultana spjega li dan il-proġett għandu jagħti wiċċ ġdid lil dan il-misraħ.

Godwin Sulttana qal li :The actual paving material will give the pedestrian a good idea where the fade zones are, where he’s comfortable to cross, where a car is most likely to pass while maintaining the key traffic flows”.

Fix-Xewkija, il-proġett tal-Pjazza ta’ quddiem il-knisja Parrokkjali ġie fdat f’idejn il-Perit Frank Muscat.

Frank Muscat qal li “hemm ukoll il-ħsieb li jsiru apparti bankini ġodda, siġar, bankijiet, fanali, isir re organizazzjoni tal-parkeġġ bil-għan li l-pjazza titgawda matul is-sena kollha, anki waqt il-festi li jiġu ċelebrati f’din l-istess pjazza”.

Sa tmiem il-ġimgħa d-dieħla tingħalaq il-konsultazzjoni pubblika dwar il-pjazza tax-Xewkija waqt li dik dwar il-pjazza ta’ San Frangisk ser tibqa’ miftuha sas-26 ta’ Jannar.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-eks Ministru Tonio Fenech instab ħati ta’ malafama f’kawża ta’ libell li saret kontrih mill-Avukat Martin Fenech, is-Sur Joseph Cordina u s-Sur Charles Scerri dwar allegazzjonijiet li kien għamel fil-konfront…

Lokali

Il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca ffirmat l-att li jemenda l-liġi għall-Protezzjoni tal-Embirjuni u qalet li dan għamlitu b’lealtà biss lejn il-Kostituzzjoni u l-proċess demorkatiku. Il-liġi għaddiet jumejn ilu b’34…

Lokali

Malta tilfet il-kawża fil-Qorti Ewropea fil-Kawża tal-Kummissjoni Ewropea kontra kontra l-applikazzjoni ta’ deroga minn Malta għall-insib fuq seba’ speċi ta’ għasafar tal-għana fl-istaġun tal-ħarifa. Għalkemm id-deċiżjoni mhix appellabbli, il-Gvern qal…

Lokali

Għall-Caritas kien jum ta’ ċelebrazzjoni b’għaxar persuni ddikjarati ħielsa mid-droga wara li temmew b’suċċess programm ta’ riabilitazzjoni mid-droga fil-Komunità Terapewtika ta’ San Blas, fil-limiti ta’ Ħaż-Żebbuġ. Il-grupp li inkluda 3…

Aktar