Knisja Maltija
Żewġ żgħażagħ se joffru lilhom infushom għas-saċerdozju

Sean Abela mill-Parroċċa ta’ San Pawl, ir-Rabat, u Jean Claude Attard mill-Parroċċa ta’ Sant’ Anna, Wied il-Għajn, se jkunu qed joffru lilhom infushom lill-Knisja biec iservu bħala saċerdoti.

Iż-żewġ seminaristi fil-ħames sena ta’ preparazzjoni fis-Seminarju tal-Arċisqof se jitolbu lill-Arċisqof Charles J. Scicluna biex jaċċettahom uffiċjalment bħala kandidati għall-Ordinazzjoni Djakonali u Saċerdotali. Din iċ-ċelebrazzjoni ser issir il-Ħadd 5 ta’ Jannar, waqt il-Quddiesa tal-Epifanija fil-Konkatridral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fid-9:15 a.m.

Fi stqarrija l-Kurja qalet li l-Arċisqof Scicluna, filwaqt li jilqagħhom b’ferħ, ser ikun qed jitlobhom biex matul is-snin li ġejjin ikomplu jħejju lilhom infushom bi preparazzjoni għall-Ordni Sagri. Il-komunità Nisranija hi mitluba żżomm f’talbha lil dawn iż-żewġ kandidati għas-saċerdozju.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-President tar-Repubblika George Vella ħabbar li Adrian Delia għandu jibqa’ Kap tal-Oppożizzjoni ħalli dan ir-rwol ma jibqax vakanti. Dr Vella kkonkluda li anki jekk Dr Delia tilef l-appoġġ tal-akbar grupp…

Qorti

Quddiem il-Maġistrat Marseanne Farrugia llum bdiet tinstema’ l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ ta’ John Paul Woods li qed jiġi akkużat bil-qtil ta’ Charlene Farrugia u li ħeba l-katavru tagħha. Ir-raġel kien wieġeb…

Sajd

Kważi sena u nofs minn maltempata qawwija li ħalliet ħerba f’diversi nħawi tal-pajjiż, il-gvern ħabbar li qed jalloka miljun ewro għal skema ta’ kumpens finanzjarju lil sajjieda li l-bastimenti tagħhom…

Qorti

Raġel ta’ 50 sena qed ikun akkużat, fost oħrajn, li stupra lis-sieħba ripetutament u li ħa xbiehat ta’ natura sesswali tagħha bil-ħsieb li jheddidha bihom. Huwa qed jiċħad l-akkużi. Ir-raġel tressaq…

Aktar