COVID-19
Żewġt irġiel imutu waqt li pożittivi għall-Covid-19

L-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li fl-aħħar 24 siegħa mietu żewġt irġiel waqt li kienu pożittivi għall-Covid-19.

Iż-żewġt irġiel, it-tnejn ta’ 67 sena, mietu fl-Isptar Mater Dei.

B’dawn l-imwiet telgħu għal 405 in-numru ta’ persuni li mietu waqt li kellhom il-virus.

Ara wkoll:

 

27 każ ġdid ta’ Covid-19 f’Malta, 30 oħra mfejqa