Qorti
Żewġt irġiel meħlusa mill-akkużi li ppruvaw jiffrodaw lil Lombard Bank

Alexey Eremichev u Roman Shiryan ġew liberati minn akkużi li ppruvaw jiffrodaw lil Lombard Bank meta ppruvaw isarrfu 1.5 miljun dollaru b’dokumenti falsifikati.

Il-Qorti semgħat kif iż-żewġ Russi kienu marru l-bank biex isarrfu bearer bonds li kienu ilhom li nqatgħu għal aktar minn tletin sena iżda ndunaw li dawn iċ-ċertifikati ma kienux qed jagħmlu sens għax kellhom l-istess numru ta’ referenza u ma kienux maħruġin mill-bank, minkejja li kellhom logo li kien jixbaħ ħafna lil dak tal-Lombard Bank.

L-Ispettur Christabelle Chetcuti qalet li Alexey qallha li niżel Malta speċifikament biex jagħmel il-verifiki dwar dawn id-dokumenti. Mix-xhieda tal-esperti, irriżulta wkoll li d-dokumenti ma kellhom l-ebda fattur ta’ sigurtà.

Minkejja dan, il-Qorti sabitha diffiċli biex tislet provi ċari li l-imputati riedu jagħmlu użu minn dawn id-dokumenti u li kienu konxji li dawn id-dokumenti kienu foloz.

Dwar l-akkuża li ż-żewġ Russi kellhom fil-pussess tagħhom oġġetti għall-użu fit-twettiq ta’ frodi, il-Qorti kkonkludiet li l-bank qatt ma seta’ jkun iffrodat bihom għax huwa ċar li ma kienux validi. Minkejja li l-imputati ma nstabux ħatja, ordnat il-konfiskar u d-distruzzjoni ta’ dawn iċ-ċertifikati.

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

Fix-xhur tas-sajf, meta ħafna mill-iskejjel ikunu baħħ, il-Ministeru tal-Edukazzjoni ħa l-okkażjoni jwettaq xogħlijiet ta’ manutenzjoni u tisbiħ u faċilitajiet ġodda fi kważi 100 skola tal-Gvern madwar Malta u Għawdex. Ħafna…

Kultura

Għaddej ir-restawr tal-eqdem binja fil-Mellieħa . . . kumpless ta’ tmintax-il kamra li kienu nbnew biex joffru spazju għal ftit ħin ta’ mistrieħ lill-pellegrini li jżuru s-santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Il-qagħda…

Kostruzzjoni

L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi (MDA) tikkundanna r-rimi illegali ta’ skart tal-kostruzzjoni f’postijiet pubbliċi. Dan l-assoċjazzjoni qalitu fi stqarrija wara t-tħassib li wera l-pubbliku fuq il-media soċjali, f’dak li għandu x’jaqsam mar-rimi ta’…

Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern ma jistax jindaħal biex iwaqqaf kawżi ċivili li jkunu nfetħu minn ċittadini privati jew minn terzi kontra ġurnalisti li jkunu ġew nieqsa u…

Aktar