Unjoni Ewropea
Żgħażagħ f’solidarjetà b’fondi tal-Unjoni Ewropea

F’pajjiżna u madwar l-Ewropa hawn eluf ta’ żgħażagħ li lesti jiddedikaw mill-ħin tagħhom għall-volontarjat. L-Unjoni Ewropea għarfet tappoġġja dawn l-inizjattivi billi f’Diċembru 2016 waqqfet programm ta’ fondi apposta msejjaħ Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà (KETS).

Dawn il-fondi joffru liż-żgħażagħ l-opportunità li jieħdu sehem f’firxa wiesgħa ta’ attivitajiet ta’ solidarjetà fl-Unjoni Ewropea. Permezz ta’ proġetti ffinanzjati minn dan il-programm, żgħażagħ ta’ bejn it-18 u t-30 sena jistgħu jagħmlu esperjenzi ta’ volontarjat bħala individwi jew bħala grupp, jieħdu sehem f’apprendistati jew esperjenzi ta’ xogħol u jistgħu wkoll jinvolvu ruħhom fi proġetti ta’ solidarjetà b’risq il-komunità.

Permezz ta’ dawn il-fondi, il-Malta Cadets wettqu b’suċċess proġett bl-isem ‘Protecting our Future!’ F’dan il-proġett ta’ solidarjetà, ħames żgħażagħ membri tal-Malta Cadets ħadu sehem f’numru ta’ sessjonijiet ta’ tindif ta’ skart f’Wied il-Lunzjata, f’Kerċem, Għawdex.

Apparti t-tindif, il-parteċipanti involuti f’dan il-proġett implimentaw kampanja sabiex iqajmu kuxjenza favur l-ambjent. L-attivitajiet ta’ din il-kampanja kienu jinkludu żjarat fi tmintax-il skola primarja f’ Għawdex, tagħlim fuq l-ambjent għall-istudenti u l-għalliema f’dawn l-iskejjel, u logħob għat-tfal fuq l-ambjent. Apparti mit-tagħlim fuq l-ambjent u l-importanza li dan jiġi protett, it-tfal u l-għalliema ngħataw informazzjoni dwar l-importanza tat-tnaqqis tal-iskart u l-konservazzjoni u l-protezzjoni ta’ abitat lokali.

Dawk iż-żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu esperjenzi bħal dawn ikunu jridu jagħmlu proċess sempliċi ta’ reġistrazzjoni ħalli mbagħad ikunu jistgħu jiġu magħżula biex jingħaqdu f’firxa wiesgħa ta’ proġetti. Dawn il-proġetti jiġu implimentati minn organizzazzjonijiet li jkunu awtorizzati jimplimentaw proġetti taħt dan il-programm ta’ fondi.

Għal aktar informazzjoni dwar Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u fondi oħra tal-Unjoni Ewropea, tista’ tikkuntattja lill-MEUSAC fuq [email protected] jew 2200 3300.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia, qal li l-każ tal-qtil ta’ Raymond Caruana kien strumentali għall-matura fil-pajjiż. Dr Delia kien qed jitkellem f’attività fil-Gudja li fakkret it-33 anniversarju mill-qtil…

Qorti

Libjan ta’ 41 sena residenti x-Xagħra inżamm arrestat wara li ġie akkużat li nhar it-Tlieta li għadda, kien kompliċi ma’ persuna oħra f’attentat ta’ serq. Il-każ seħħ għall-ħabta tas-sitta ta’…

Qorti

Raġel ta’ 28 sena mil-Libja nżamm arrestat, wara li kien akkużat b’serq u li weġġa’ ħafif pulizija. Ir-raġel, li jgħix ir-Rabat, Għawdex, kien akkużat li fit-3 ta’ Diċembru, għall-ħabta tal-5.20pm,…

Qorti

Raġel ta’ 39 sena tressaq il-Qorti t’Għawdex, akkużat li lbieraħ, għall-ħabta tas-sebgħa ta’ filgħodu, għamel ħsara fuq vettura tal-għamla Vitz. Il-każ seħħ fi Pjazza Salvatore Busuttil f’Kerċem. Ir-raġel, li huwa…

Aktar