Unjoni Ewropea
Żgħażagħ f’solidarjetà b’fondi tal-Unjoni Ewropea

F’pajjiżna u madwar l-Ewropa hawn eluf ta’ żgħażagħ li lesti jiddedikaw mill-ħin tagħhom għall-volontarjat. L-Unjoni Ewropea għarfet tappoġġja dawn l-inizjattivi billi f’Diċembru 2016 waqqfet programm ta’ fondi apposta msejjaħ Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà (KETS).

Dawn il-fondi joffru liż-żgħażagħ l-opportunità li jieħdu sehem f’firxa wiesgħa ta’ attivitajiet ta’ solidarjetà fl-Unjoni Ewropea. Permezz ta’ proġetti ffinanzjati minn dan il-programm, żgħażagħ ta’ bejn it-18 u t-30 sena jistgħu jagħmlu esperjenzi ta’ volontarjat bħala individwi jew bħala grupp, jieħdu sehem f’apprendistati jew esperjenzi ta’ xogħol u jistgħu wkoll jinvolvu ruħhom fi proġetti ta’ solidarjetà b’risq il-komunità.

Permezz ta’ dawn il-fondi, il-Malta Cadets wettqu b’suċċess proġett bl-isem ‘Protecting our Future!’ F’dan il-proġett ta’ solidarjetà, ħames żgħażagħ membri tal-Malta Cadets ħadu sehem f’numru ta’ sessjonijiet ta’ tindif ta’ skart f’Wied il-Lunzjata, f’Kerċem, Għawdex.

Apparti t-tindif, il-parteċipanti involuti f’dan il-proġett implimentaw kampanja sabiex iqajmu kuxjenza favur l-ambjent. L-attivitajiet ta’ din il-kampanja kienu jinkludu żjarat fi tmintax-il skola primarja f’ Għawdex, tagħlim fuq l-ambjent għall-istudenti u l-għalliema f’dawn l-iskejjel, u logħob għat-tfal fuq l-ambjent. Apparti mit-tagħlim fuq l-ambjent u l-importanza li dan jiġi protett, it-tfal u l-għalliema ngħataw informazzjoni dwar l-importanza tat-tnaqqis tal-iskart u l-konservazzjoni u l-protezzjoni ta’ abitat lokali.

Dawk iż-żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu esperjenzi bħal dawn ikunu jridu jagħmlu proċess sempliċi ta’ reġistrazzjoni ħalli mbagħad ikunu jistgħu jiġu magħżula biex jingħaqdu f’firxa wiesgħa ta’ proġetti. Dawn il-proġetti jiġu implimentati minn organizzazzjonijiet li jkunu awtorizzati jimplimentaw proġetti taħt dan il-programm ta’ fondi.

Għal aktar informazzjoni dwar Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u fondi oħra tal-Unjoni Ewropea, tista’ tikkuntattja lill-MEUSAC fuq [email protected] jew 2200 3300.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Inqas minn xahar bogħod mill-Karnival, karru satiriku qajjem kontroversja. L-awtoritajiet iridu li l-karristi jbiddluh biex ma jkunx offensiv waqt li l-karristi qed jiddefendu l-idea tal-karru u jgħidu li ma ġietx…

Trasport

Minn nhar is-Sibt it-traġitti bil-passiġġieri bejn Malta u Kemmuna ser jibdew isiru minn Kooperativa Comino Ferries li fiha seba’ operaturi. Il-koperattiva kienet l-uniku operatur li għamel l-offerta wara sejħa pubblika…

Lokali

Persuni b’mard kroniku jew diżabilità qed iħossuhom diskriminati li kumpaniji tal-assikurazzjoni mhux qed iħalluhom jixtru polza ta’ assikurazzjoni fuq ħajjithom li mingħajrha ma jistgħux jieħdu self mill-bank jew possibilment jibdew…

Lokali

Il-missjoni tal-Kummissjoni tas-Servizz Pubbliku, bħala organu mwaqqaf mill-Kostituzzjoni, hi li tassigura li l-ingaġġ ta’ ħaddiema maċ-ċivil ikun effiċjenti u bbażat fuq il-mertu. Il-Kummissjoni tieħu ħsieb ukoll il-proċeduri dixxiplinarji fil-konfront tal-ħaddiema…

Aktar