Lokali
Żgħażagħ Mediterranji jiddiskutu f’Malta dwar temi soċjali u ambjentali

Żgħażagħ mill-pajjiżi Mediterranji fl-aħħar jiem kienu Malta biex iħejju għall-ewwel kampjonat ta’ dibattitu dwar temi soċjali u ambjentali. Iż-żgħażagħ ser jaqsmu flimkien id-diffikultajiet li qed jiffaċċja pajjiżhom bil-possibiltà li jinstabu soluzzjonijiet komuni.

Madwar 20 żagħżugħ u żagħżugħa mill-pajjiżi tal-Mediterran inġabru biex flimkien iħejju għall-kampjonat ta’ dibattitu li ser isir f’Lulju li ġej. Iż-żgħażagħ ser jisfidaw id-differenzi kulturali li ħafna drabi huma l-ostaklu biex il-bnedmin jifhmu lil xulxin u jgħixu fil-paċi.

Il-kampjonat tad-dibattitu ser jitratta temi ambjentali fosthom l-użu tal-plastik u l-ħsara li qed jagħmel fir-reġjun mediterranju filwaqt li jipprova jsib is-soluzzjonijiet. Ser jitratta wkoll temi bhal l-inklużjoni, l-edukazzjoni u l-mobiltà.

Il-kampjonat ta’ dibattitu huwa inizjattiva ta’ Anna Lindh Foundation bil-kollaborazzjoni tal-Akkademja għad-Diplomazija fl-Università ta’ Malta flimkien mal-Aġenzija żgħażagħ .

Il-kampjonat sab l-appoġġ tal-Ministeru tal-Edukazzjoni bil-Ministru Evarist Bartolo jgħid li l-Gvern qed jiftaħ bibien għal dawn iż-żgħażagħ biex ikomplu jsaħħu lis-soċjetà fl-oqsma edukattivi u soċjali. Huwa tkellem dwar l-opportunitajiet li toffri Malta fosthom ambjent ideali għall-istudji soċjali u l-promozzjoni ta’ għixien flimkien. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima tkellem dwar kemm l-isport jista’ jkun il-pont ewlieni li bih il-popli jersqu lejn xulxin.

Aħbarijiet Oħra
Unjoni Ewropea

Il-maġġoranza assoluta tal-Maltin iħossu li l-pajjiż ibbenefika mis-sħubija fl-Unjoni Ewropea. Stħarriġ tal-Ewrobarometru tar-Rebbiegħa li sar mill-Parlament Ewropew li sar bejn Frar u Marzu juri li 91% tal-Maltin wieġbu li Malta…

Saħħa

Espert kliniku mill-NHS Ingliża beda jara l-pazjenti bl-ADHD u jiddiskuti ma’ konsulenti mediċi lokali bil-għan li jagħti pariri lid-Dipartiment tas-Saħħa dwar mediċini tal-ADHD. Tliet ijiem ilu d-Deputat Prim Ministru u…

Stejjer Umani

Mara li kienet toqgħod f’wieħed mill-appartamenti li ġġarrfu fi Gwardamangia rnexxielha ssalva minn traġedja u salvat ukoll il-ħajja ta’ residenti li joqogħdu fl-istess blokka. Missierha, Lawrence Gauci, kiteb fuq is-siti…

Lokali

Id-devoti tal-Madonna tal-Karmnu llum reġgħu raw il-kwadru inkurunat tal-Madonna tal-Karmnu f’postu fis-Santwarju Bażilika fil-Belt. Dan wara li għamel sena u nofs nieqes sakemm fuqu saru interventi ta’ restawr u konservazzjoni….

Aktar