Lokali
Żgħażagħ Mediterranji jiddiskutu f’Malta dwar temi soċjali u ambjentali

Żgħażagħ mill-pajjiżi Mediterranji fl-aħħar jiem kienu Malta biex iħejju għall-ewwel kampjonat ta’ dibattitu dwar temi soċjali u ambjentali. Iż-żgħażagħ ser jaqsmu flimkien id-diffikultajiet li qed jiffaċċja pajjiżhom bil-possibiltà li jinstabu soluzzjonijiet komuni.

Madwar 20 żagħżugħ u żagħżugħa mill-pajjiżi tal-Mediterran inġabru biex flimkien iħejju għall-kampjonat ta’ dibattitu li ser isir f’Lulju li ġej. Iż-żgħażagħ ser jisfidaw id-differenzi kulturali li ħafna drabi huma l-ostaklu biex il-bnedmin jifhmu lil xulxin u jgħixu fil-paċi.

Il-kampjonat tad-dibattitu ser jitratta temi ambjentali fosthom l-użu tal-plastik u l-ħsara li qed jagħmel fir-reġjun mediterranju filwaqt li jipprova jsib is-soluzzjonijiet. Ser jitratta wkoll temi bhal l-inklużjoni, l-edukazzjoni u l-mobiltà.

Il-kampjonat ta’ dibattitu huwa inizjattiva ta’ Anna Lindh Foundation bil-kollaborazzjoni tal-Akkademja għad-Diplomazija fl-Università ta’ Malta flimkien mal-Aġenzija żgħażagħ .

Il-kampjonat sab l-appoġġ tal-Ministeru tal-Edukazzjoni bil-Ministru Evarist Bartolo jgħid li l-Gvern qed jiftaħ bibien għal dawn iż-żgħażagħ biex ikomplu jsaħħu lis-soċjetà fl-oqsma edukattivi u soċjali. Huwa tkellem dwar l-opportunitajiet li toffri Malta fosthom ambjent ideali għall-istudji soċjali u l-promozzjoni ta’ għixien flimkien. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima tkellem dwar kemm l-isport jista’ jkun il-pont ewlieni li bih il-popli jersqu lejn xulxin.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar