Joe Julian Filgħodu
Kurżitajiet

Il-Barranin kif Jaqblilna

WAQT IL-KAFÉ… ma’ Joe Julian Farrugia

 

Fil-Bibbja nsibu li aħna l-Maltin ospitabbli ħafna u nilqgħu lill-barranin bi ħlewwa liema bħalha. Għallinqas ir-rakkont dwar kif San Pawl spiċċa f’Malta hekk jgħid. U jekk hu hekk, maż-żmien l-affarijiet inbidlu, u nbidlu sew. U mhux illum biss.

Jien niftakar l-aħħar ftit snin tal-Ingliżi f’Malta. Konna nittrattaw b’mod differenti lill-Ingliżi mill-Għarab, per eżempju. Tal-ewwel kienu ġinġrin, ħelwin u kien hawn min iħares lejhom b’qima, waqt li lill-Afrikani ta’ Fuq kienu jsejħulhom “tal-ħabbażiż” bi tmaqdir. Anki jekk inħallu dan l-argument fl-Ewropa biss, kellna ħafna nies jaduraw lill-Ingliżi li kienu jirreferu għat-Taljani bħala “ċiċċimakaroni”, speċi tajbin għall-għaġin biss. L-aktar li kienu jitkellmu hekk kienu dawk li kienu jaqilgħuha tajjeb mal-ħakkiema ġinġrin u bin-nemex.

L-Ingliżi telqu imma l-mentalità baqgħet l-istess. Aħna l-Maltin għandna ħabta nagħżlu bejn il-barranin. Nafu niddeċiedu liema minnhom tajbin jew liema ħżiena. Kien hemm żmien meta konna nitkellmu fuq in-nies tal-Ewropa tal-Lvant bħala tal-biża’. Kien żmien il-Komuniżmu u allura f’moħħ dal-poplu kull min kien ġej minn wara l-hekk imsejħa purtiera tal-ħadid, kien ħażin, tal-biża’ u ħadd ma jrid affari. Kienu jaħsbu li kull Russu, Bulgaru, Ungeriż, Ċekoslovakk, Pollakk u aktar, kienu kollha ġenerali u marixxalli kattivi. Sakemm tfaċċa Papa Pollakk u qlibna l-kliem.

Ara llum, jekk titfaċċa xi tfajla Russa bjonda, ħadd ma jibża’ minnha fuq il-box titgħawweġ u tħajjar l-irġiel f’xi Gentlemen’s Club. Dik mhix tal-biża’, mhux hekk? Jew inkella xi tfajla sabiħa, ġejja minn fejn ġejja, f’xi massage parlour… ħadd ma jiddejjaq minnha. Imbasta taqdina sal-aħħar u tferraħna.

Imma ara kif jitfaċċaw f’pajjiżna nies b’ġilda kulur ieħor, imbagħad naqilbu l-frekwenza. Nagħtuhom xogħol li ħadd ma jrid jagħmel, ħafna drabi bla ktieb, b’xi paga miżera u bla ħarsien għas-saħħa. Xbajt nisma’ korrimenti u mwiet fuq il-post tax-xogħol minn barranin, partikolarment minn ċerti pajjiżi. Għax aħna ospitabbli ħafna. Mhux hekk qalet il-Bibbja?

Eċċezzjoni waħda hemm. Jekk jiġi xi futboler tajjeb, anki jekk ikun iswed, lil dak mhux biss nippermettuh, anzi nfittxu naqilbulu ċ-ċittadinanza forsi jilgħab mat-tim nazzjonali. Għax hekk jaqblilna!

U bilħaqq anki fi żmien San Pawl konna nagħżlu kif jaqblilna. Ma’ San Pawl kien ġie San Luqa wkoll. Imma la Pawlu popolari iktar minn Luqa, insemmu lil min jaqblilna biss.

 

Blog

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN