Ċirkostanzi hija soap opera klassika ta’ kuljum,  li teħodna fil-ħajja ta’ sitt family.  Għall-ewwel jidhru li huma independenti minn xulxin, imma  fir-realta’, għandhom xi ħaġa in komuni, u din hija li l-ommijiet kienu ħbieb fil-passat u kienu inseparabbli meta kienu ‘teenagers’.

Ħajjithom inqalbet ta’ taħt fuq minħabba ċirkustanzi li ġraw waqt dak il-perjodu ta’ ħajjithom.  Dawn iċ-ċirkustanzi sfurzawhom biex l-affarijiet ma jaħsbuhomx, u jieħdu deċiżjonijiet li, normalment, kieku kienu jaħsbu darbtejn biex joħduhom.  Ċirkostanzi se jagħti ħarsa lejn kif dak li jiġri fil-ħajja ifassal, jisforza jew iġiegħlna nidħlu f’sitwazzjonijiet li, dak il-ħin, jidhru tajbin, pero’ li jwasslu ghall-esperjenzi u deċiżjonijiet oħra.  Wara nindunaw li għaġġilna, konna naive, u r-reperkussjonijiet insibuha diffiċli biex naċċettawhom.

L-istorja ta’ Ċirkostanzi twassal ghal sitwazzjonijiet u ġrajjiet intriganti.  Dak li ġara fil-passat jista’ jwassal għall-affarijiet li ma konniex nimmaġinawhom f’xenarju normali, pero’ jekk wieħed jarahom fid-dawl ta’ dak iż-żmien li saru, nistgħu nifhmu u nagħdru aktar.   Għal bidu pero’, kif l-istejjer jibdew jiżvolġu, nibdew naraw suspetti, intriċċi u lil min jiġġudika, apparti lil min jikkundanna, u aktar reazzjonijiet li jibdew jinħolqu waħda wara l-ohra. Flimkien nirrealizzaw li mhemmx soluzzjonijiet faċli, u forsi lanqas hemm soluzzjoni.

 

Programmi

3 Pointer
7 t’ijiem
Animal Diaries
Awtokura
Aħbar Tajba
Aħbarijiet Sportivi
Benjamin
BOV Premier League 2017 – 2018
Cavalleria Rusticana
Celebrity Night
Ċirkostanzi
Deheb il-Karta – Repetizzjonijiet
Dissett
DOC – Doctor On Call
DOT EU
Dwarna
Epic Warrior Women
Europa Champions League Magazine
Eurovision Song Contest 2018
Eurovision Updates
Fil-ġnien ma’ Melo
Gadgets
GFA Roundup
Grand Lottery
Għawdex illum
Għażliet Sportivi Nazzjonali
I Pagliacci
Il-Proġett
Illum ma’ Steph
Is-seħer u l-ġmiel tal-ibħra ta’ Filfla
Knots
Kontrattakk
Kromosoma
Kultura News
L-aħbarijiet ta’ Televixin Malta
L-irkant
L-ordni
Laparelli Sa Piano
Lenti
Lotto Quaterno
Madagascar – Id-dinja tal-annimali
Mafkar
Malta u lil hinn minnha
Maltarti
Manwela
Maratona Puttinu
MFPA Awards
Minn Jum għal Jum
Mixage
Motor Sports Awards
Motorsmt
Ninvestigaw x’qed nieklu
Niskata
Paġna minn ktieb
Pape Satan
Paqpaq Lifestyle
Paqpaq On Test
Personaggi
Programmi għat-tfal
Pudinu u Sħabu
Puffle Town
Quddiesa minn Ta’ Pinu
Quddiesa tal-Ħadd
Realta’
Ruggers
Sibtek
Skjetti
Skjetti…il-Ħadd
Sport Għawdex
Sports Panorama
St Mary’s
Super 5
Teledrammi – Nostalġija u Tifkiriet
Tertuqa 35
The Royal Wedding
Tiġrijiet Biss
TVAM
Twelve to 3
Valletta – Ilwien ta’ Belt
Venere
Vigilante
World Cup Reviews
Xarabank
XTRA
Zjara tal-President fil-Kanada
Ħadd Għalik
Ħadt l-aħbar
Ħbieb u Għedewwa
Ħobbni Ftit