Sports Panorama hu program Sportiv imtella’ minn TVM Sport li jixxandar kull nhar ta’ Ġimgħa fis-.6.30pm fuq TVM2. Bi Preżentazzjoni ta’ Sandro Micallef il-program jiffoka fuq diskusjoni u analiżi dwar avvenimenti sportivi lokali organizzati minn Assoċjazzjonijiet u Federazzjonijiet sportivi Maltin. B’filmati ta’ diversi attivitajiet u kompetizzjonijiet sportivi Sports Panorama huwa l-program li jagħti spazju anke l-Isport hekk imsejjaħ mhux daqstant popolari li jiġi prattikat f’pajjiżna.

 

Sports Panorama
L-aħħar Episodju
3 days left
L-Episodju li jmiss
Fri 27 Apr | 18:30