“Bniedem li jipprova jwaqqaf delitt b’mod mhux uffiċjali, jew li jaqbad u jġiegħel iħallas ‘l xi ħadd li għamel delitt, speċjalment għax jaħseb li l-organizazzjonijet uffiċjali, bħal pulizija, mhux qed ikunu effettivi biex jikkontrollaw il-kriminalita’.”

Azalea kienet tidher li għandha ħajja perfetta … relazzjoni tajba mal-ġenituri u oħtha ż-żgħira Valentina, għarus li kien jirrispettaha u jħobbha, xogħol bħala ‘counsellor’ mat-tfal li kien jissodisfaha. Pero’ dan kollu ma tantx dam wisq.  Sfortunatament, il-ġenituri ta’ Azalea imutu t-tnejn f’inċident tat-traffiku u ħajjitha tinbidel drastikament.  Din it-traġedja xokkanti tħalli impatt ikrah fuq oħta ż-żgħira, li tibda ma jimportaha minn xejn u titlef kull fidi fl-umanita’ u fil-ħajja.  Għalkemm Azalea tagħmel minn kollox biex tkun hemm għal oħtha, Valentina taqbad triq li twassalha biex tibda tagħmilha ma’ kumpanija ħażina.   Tispiċċa taħdem bħala prostituta biex tagħmel il-flus għall-vizzju tad-drogi u, fl-aħħar mill-aħħar, it-taparsi sħabha jabbandunawha, tieħu ‘overdose’, u titlef ħajjitha.  Azalea titkisser meta tara li oħtha vulnerabbli spiċċat abandunata fit-triq, meqruda minn dawk li wassluha f’dak il-punt. In-nies li ħallew Valentina tmut ma jeħlu xejn, għalkemm kien hemm biżżejjed provi biex jintbagħtu l-ħabs. Azalea tħossha mitlufa u titlef kull tama, sakemm tiddeċidi tieħu l-liġi b’idejha. Zijuha John, li huwa pulizija, jgħinha biex iħallsu għal għemilhom. Pero’, John ma jkunx kompletament onest man-neputija tiegħu. Waqt li kien qed jaħdem fuq il-kaz, jiskopri li l-ġenituri ta’ Azalea kienu nqatlu apposta, ghax missierha, li anke hu kien pulizija, daħal wisq fil-fond ta’ kaz kriminali partikulari, u ġie eliminat.  X’jiġri jekk Azalea ssir taf il-verita’?  John jaf ukoll li din l-organizazzjoni ta’ kriminali se terga’ twettaq delitt ieħor, din id-darba fuq Ministru. Mingħajr ma kienet taf, Azalea għandha ħuha minn mara oħra, jismu Lincoln. Missierha Michael kellu maħbuba ħafna qabel ma żżewweġ lil ommha. Għalkemm ma baqgħux flimkien, hi ħarġet tqila imma qatt ma qalet lil Michael li kellu tifel. Lincoln kif se jidħhol fl-istorja?  Azalea tiffissa li trid tagħmel ġustizzja ma’ oħtha u b’riżultat ta’ dan, ir-relazzjonijet l-oħra tagħha jitkissru. Ma tibqax daqshekk viċin l-għarus u l-ħbieb, u moħħha jhewden biss kif tista’ tpattiha lil minn kissrilha l-familja. Minn issa ‘l quddiem, iċ-ċrieki kriminali jibdew iħossuhom affettwati u allarmati bl-azzjonijiet tal-Vigilante.  Din is-sensiela se tidħol fil-ħajja personali ta’ membri ta’ dawn l-għaqdiet kriminali, fil-ħajja tal-pazjenti ta’ Azalea u l-problemi tagħhom, kif ukoll l-investigazzjonijiet tal-pulizija u l-kazijiet marbutin mal-Vigilante.

Kull nhar ta’ Sibt fuq TVM fid-20:50, b’repetizzjoni it-Tnejn fuq TVM2 fl-22:05

Vigilante
L-aħħar Episodju
28 days left

Programmi

3 Pointer
7 t’ijiem
A view of traditional Chinese Opera Art
Animal Diaries
Awtokura
Aħbar Tajba
Aħbarijiet Sportivi
Benjamin
BOV Premier League 2017 – 2018
Bruno Santori Concert
Celebrity Night
Ċirkostanzi
Deheb il-Karta – Repetizzjonijiet
Dissett
DOC – Doctor On Call
DOT EU
Dwarna
Europa Champions League Magazine
FA Trophy
Fil-ġnien ma’ Melo
Funzjoni ta’ Ħamis ix-Xirka
Funzjoni tal-adorazzjoni tas-Salib minn ta’ Giezu l-Belt Valletta
Gadgets
GFA Roundup
Grand Lottery
Għawdex illum
Għażliet Sportivi Nazzjonali
Il-Festa l-Kbira
Il-Proġett
Illum ma’ Steph
Int min int – April’s Fool
Is-seħer u l-ġmiel tal-ibħra ta’ Filfla
It-tifkira soleni tal-Passjoni tal-Mulej
It-Triq tas-Salib
Junior SanRemo Malta
Karnival 2018
Knots
Kontrattakk
Kromosoma
Kultura News
L-aħbarijiet ta’ Televixin Malta
L-Għanja tal-Poplu
L-irkant
L-ordni
La Passione di Cristo – Kunċert tal-Pulizija
Laparelli Sa Piano
Lenti
Logħba ta’ ħbiberija
Lotto Quaterno
Luxdesign
Madagascar – Id-dinja tal-annimali
Mafkar
Malta Eurovision Song Contest 2018
Malta u lil hinn minnha
Malta World Snooker Federation Championships
Maltarti
Manwela
MEA
MESC – Red Carpet
MESC 2018 Link
Messaġġ tal-President f’Jum il-Mara
Mill-Qarċilla sas-Salib
Min Jum għal Jum
Mixage
Motor Sports Awards
Motorsmt
Ninvestigaw x’qed nieklu
Niskata
Paġna minn ktieb
Pape Satan
Paqpaq Lifestyle
Paqpaq On Test
Personaggi
Programmi għat-tfal
Propjeta’ Malta
Pudinu u Sħabu
Puffle Town
Qalb in-nies
Quddiesa minn Ta’ Pinu
Quddiesa tal-Ħadd
Quddiesa tat-Tberik taz-zjut
Realta’
Regatta
Ruggers
Serata – Premju għall-Arti
Sibtek
Skjetti
Skjetti…il-Ħadd
Special Programme – World Cup arrival
Sport Għawdex
Sports Panorama
St Mary’s
Super 5
Teledrammi – Nostalġija u Tifkiriet
Tertuqa 35
Tiġrijiet Biss
TVAM
Twelve to 3
Umani
Valletta – Ilwien ta’ Belt
Valletta 18 Opening
Venere
Via Crucis mill-Kolossew
Vigilante
Waterpolo Qualifiers
World Cup Reviews
WRMC – Restaurant awards
Xarabank
Xift
XTRA
Ħadd Għalik
Ħadt l-aħbar
Ħbieb u Għedewwa
Ħobbni Ftit
Ħsibijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa