“Bniedem li jipprova jwaqqaf delitt b’mod mhux uffiċjali, jew li jaqbad u jġiegħel iħallas ‘l xi ħadd li għamel delitt, speċjalment għax jaħseb li l-organizazzjonijet uffiċjali, bħal pulizija, mhux qed ikunu effettivi biex jikkontrollaw il-kriminalita’.”

Azalea kienet tidher li għandha ħajja perfetta … relazzjoni tajba mal-ġenituri u oħtha ż-żgħira Valentina, għarus li kien jirrispettaha u jħobbha, xogħol bħala ‘counsellor’ mat-tfal li kien jissodisfaha. Pero’ dan kollu ma tantx dam wisq.  Sfortunatament, il-ġenituri ta’ Azalea imutu t-tnejn f’inċident tat-traffiku u ħajjitha tinbidel drastikament.  Din it-traġedja xokkanti tħalli impatt ikrah fuq oħta ż-żgħira, li tibda ma jimportaha minn xejn u titlef kull fidi fl-umanita’ u fil-ħajja.  Għalkemm Azalea tagħmel minn kollox biex tkun hemm għal oħtha, Valentina taqbad triq li twassalha biex tibda tagħmilha ma’ kumpanija ħażina.   Tispiċċa taħdem bħala prostituta biex tagħmel il-flus għall-vizzju tad-drogi u, fl-aħħar mill-aħħar, it-taparsi sħabha jabbandunawha, tieħu ‘overdose’, u titlef ħajjitha.  Azalea titkisser meta tara li oħtha vulnerabbli spiċċat abandunata fit-triq, meqruda minn dawk li wassluha f’dak il-punt. In-nies li ħallew Valentina tmut ma jeħlu xejn, għalkemm kien hemm biżżejjed provi biex jintbagħtu l-ħabs. Azalea tħossha mitlufa u titlef kull tama, sakemm tiddeċidi tieħu l-liġi b’idejha. Zijuha John, li huwa pulizija, jgħinha biex iħallsu għal għemilhom. Pero’, John ma jkunx kompletament onest man-neputija tiegħu. Waqt li kien qed jaħdem fuq il-kaz, jiskopri li l-ġenituri ta’ Azalea kienu nqatlu apposta, ghax missierha, li anke hu kien pulizija, daħal wisq fil-fond ta’ kaz kriminali partikulari, u ġie eliminat.  X’jiġri jekk Azalea ssir taf il-verita’?  John jaf ukoll li din l-organizazzjoni ta’ kriminali se terga’ twettaq delitt ieħor, din id-darba fuq Ministru. Mingħajr ma kienet taf, Azalea għandha ħuha minn mara oħra, jismu Lincoln. Missierha Michael kellu maħbuba ħafna qabel ma żżewweġ lil ommha. Għalkemm ma baqgħux flimkien, hi ħarġet tqila imma qatt ma qalet lil Michael li kellu tifel. Lincoln kif se jidħhol fl-istorja?  Azalea tiffissa li trid tagħmel ġustizzja ma’ oħtha u b’riżultat ta’ dan, ir-relazzjonijet l-oħra tagħha jitkissru. Ma tibqax daqshekk viċin l-għarus u l-ħbieb, u moħħha jhewden biss kif tista’ tpattiha lil minn kissrilha l-familja. Minn issa ‘l quddiem, iċ-ċrieki kriminali jibdew iħossuhom affettwati u allarmati bl-azzjonijiet tal-Vigilante.  Din is-sensiela se tidħol fil-ħajja personali ta’ membri ta’ dawn l-għaqdiet kriminali, fil-ħajja tal-pazjenti ta’ Azalea u l-problemi tagħhom, kif ukoll l-investigazzjonijiet tal-pulizija u l-kazijiet marbutin mal-Vigilante.

Kull nhar ta’ Sibt fuq TVM fid-20:50, b’repetizzjoni it-Tnejn fuq TVM2 fl-22:05

Vigilante
L-aħħar Episodju
25 days left

Programmi

3 Pointer
7 t’ijiem
Andre Rieu – Welcome to My World of Xmas Special
Animal Diaries
Awtokura
Aħbar Tajba
Aħbarijiet Sportivi
Benjamin
Betlehem minn Għajnsielem
BOV Premier League 2017 – 2018
Boxing
Budget 2018
Ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tas-Sena mill-Belt Valletta
Celebrity Night
Ċirkostanzi
Darkside over Gozo
Deheb il-Karta – Repetizzjonijiet
Diskors tal-president f’Jum ir-Repubblika
Dissett
DOC – Doctor On Call
DOT EU
Dwarna
Europa Champions League Magazine
Europe Day Concert
European Qualifiers
Eurovision Young Dancers
FIFA Club World Cup
Fil-ġnien ma’ Melo
Gadgets
George Cross
GFA Roundup
Gladiators Fight Night 17
Grand Lottery
Għawdex illum
Għawdex illum
Illum ma’ Steph
Inawgurazzjoni tal-funtana ta’ Tritoni
Is-seħer u l-ġmiel tal-ibħra ta’ Filfla
Joseph Calleja’s Concert 2017
Junior Eurovision Song Contest 2017
Knots
Kontrattakk
Kultura News
Kunċert magħna tfal
Kunċert Paulus
L-aħbar it-tajba
L-aħbarijiet ta’ Televixin Malta
L-Għanja tal-poplu
L-irkant
L-istrina 2017
L-Istrina mill-Belt Valletta
Laparelli Sa Piano
Lejn il-Malta Eurovision Song Contest 2018
Lenti
Linji Lokali
Lotto Quaterno
Luxdesign
Madagascar – Id-dinja tal-annimali
Mafkar
Malta International Darts Open 2017
Malta International Trade Awards
Malta Short Film Festival
Malta u lil hinn minnha
Malta vs Estonia
Maltarti
Manwela
Maratona b’risq id-Dar tal-Providenza
MCC Dance Showcase
MEA
Messaġġ tal-Prim Ministru
Messaggi tal-Milied
Michael McIntyre’s Very Christmassy Christmas Show
Middle Sea Race
Milied Flimkien 2017
Mill-imħazen tal-festa
Mill-Qarċilla sas-Salib
Mixage
MOC Awards
Motorsmt
Ninvestigaw x’qed nieklu
Niskata
Notte Bianca
Paġna minn ktieb
Paqpaq Lifestyle
Paqpaq On Test
President’s Fun Run
Programm Speċjali – Budget 2018
Programmi għat-tfal
Propjeta’ Malta
Pudinu u Sħabu
Puffle Town
Qalb in-nies
Quddiesa minn Ta’ Pinu
Quddiesa tal-Milied
Quddiesa tal-Ħadd
RAW – WWE
Realta’
Ruggers
Science in the city
Sibtek
Skjetti
Skjetti…il-Ħadd
Smack Down
Sport Għawdex
Sports Panorama
St Mary’s
Storjografija
Super 5
Super Cup
Teledrammi – Nostalġija u Tifkiriet
Tertuqa 35
The Best FIFA Football Awards
The Legends of Santa
The Royal Variety Show 2017
Tiġrijiet Biss
TVAM
Twelve to 3
Umani
Unplugged Malta
Uto Ughi & I Filormonici Di Roma
Valletta – Ilwien ta’ Belt
Valletta 18 Opening
Vatican Magazine
Venere
Vigilante
Xarabank
Xift
Xjenzarti
XTRA
Yonderland – Christmas programme
Ħadd Għalik
Ħadt l-aħbar
Ħbieb u Għedewwa
Ħobbni Ftit