X

Sejħa għall-Atturi

 

Il-Production Unit tal-PBS qed jagħmel sejħa għall-atturi li jkunu jistgħu jieħdu sehem f’riklami, dokumetarji u filmati oħra li jkun qed jiġu maħduma mill-istess dipartiment. Jekk int interessat imla il-formola ta’ hawn taħt.

Please select a valid form