6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Ħadt l-aħbar

08:30 - 09:30

Għanafest 2019

09:30 - 10:30

Malta u lil hinn minnha

10:30 - 12:00

Malta u Lil Hinn Minnha, programm kurrenti li juri l-kultura u ċ-ċivilizzazzjoni mondjali, filwaqt li jenfasizza fuq l-ambjent, il-wirt storiku, xi riċetti tradizzjonali Maltin, u aktar. Din is-sena, il-programm se jiffoka fuq Sqallija, u fuq l-emigranti Maltin li jinsabu f’Ġibiltà u fil-Kanada, f’Vancouver.

L-aħbarijiet ta' Television Malta

12:00 - 12:15

Il-bulletin ewlieni tal-aħbarijiet fuq Television Malta li jixxandar kuljum fit-tmienja ta' filgħaxija. L-aktar aħbarijiet segwiti f'Malta għaliex iwasslu l-istorja bi preċizzjoni u mingħajr sensazzjoni. It-tim ta' ġurnalisti tagħna jistinkaw biex ikunu l-ewwel bl-aħbar għas-servizz tal-pubbliku skont il-missjoni tagħna bħala xandara pubbliċi.  

House Hunt

14:15 - 14:45

Minn Jannar jirritorna House Hunt - il-programm fejn izuru propjetajiet ghall-bejgh madwar Malta w Ghawdex u nitkellmu ma esperti fil-qasam tad-djar. 

Invenzjonijiet

14:45 - 15:00

L-għan ta’ dan il-programm hu li nagħtukom ftit informazzjoni fuq invenzjonijiet, li mingħajrhom il-ħajja tagħna ta’ kuljum ma tkunx daqshekk komda. Meta tkun qed tara t-televiżjoni, u trid taqliblu fuq stazzjon ieħor, kulma trid tagħmel hu li taqbad ir-“remote” u taqliblu, sakemm issib l-istazzjon li tixtieq. Immaġina li qabel ivvintaw ir-“remote”, biex taqleb minn stazzjon għal ieħor ridt tqum minn bilqiegħda u tmur taqliblu mit-televiżjoni stess, biex ma ngħidux kemm polemiki kienu jinqalgħu fuq min ħa jqum biex jaqliblu.

Aħbarijiet fil-qosor

16:00 - 16:05

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

Venere

16:35 - 17:05

Venere se jerġa jingħaqad magħkom, did-darba bit-18-il staġun.  Iktar milli jiffoka fuq il-provi u l-kompetizzjonijiet li jsegwu, se jħares b’mod speċifiku lejn ix-xeni ta’ wara l-kwinti waqt kampanji għal rivisti, kampjuni, u tnedijiet, li permezz tagħhom jinħatru mudelli professjonali u stabbiliti.

Aħbarijiet fil-qosor

18:00 - 18:15

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

L-aħbarijiet għall-persuni neqsin mis-smigħ

18:00 - 18:15

Malta fil-Gwerra

19:15 - 20:00

Fis-snin 40 tas-seklu 20 il-ħajja f’Malta nbidlet f’leħħa ta’ berqa. Qalb id-daqq tas-sireni, xita ta’ bombi, u bejn ġirja u oħra minn u lejn ix-xelters, għexieren ta’ eluf ta’ Maltin batew il-ġuħ u l-għaks. Fil-jiem qliel tat-Tieni Gwerra Dinjija, il-Maltin taw kollox. Bosta baqgħu taħtha; oħrajn kellhom jerġgħu jibdew jibnu ħajjithom mill-ġdid. 75 sena minn tmiem it-Tieni Gwerra Dinjija, fil-ġimgħat li ġejjin, Television Malta se jkun qed jipproponi dokumentarju ġdid: “Malta fil-Gwerra: Miti, Fatti u Propaganda”. Id-dokumentarju huwa mibni fuq ir-rakkonti ta’ persuni li għexu t-Tieni Gwerra Dinjija b’riċerka li saret f’dokumenti storiċi, rapporti u gazzetti tal-epoka. Jinkludi wkoll filmati esklussivi li se jkunu qed jidhru għall-ewwel darba.

L-aħbarijiet ta' Television Malta

20:00 - 20:45

Il-bulletin ewlieni tal-aħbarijiet fuq Television Malta li jixxandar kuljum fit-tmienja ta' filgħaxija. L-aktar aħbarijiet segwiti f'Malta għaliex iwasslu l-istorja bi preċizzjoni u mingħajr sensazzjoni. It-tim ta' ġurnalisti tagħna jistinkaw biex ikunu l-ewwel bl-aħbar għas-servizz tal-pubbliku skont il-missjoni tagħna bħala xandara pubbliċi.  

Visit Malta Now

20:50 - 22:00

tvm.com.mt News headlines

22:00 - 22:05

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

Mill-Imħażen tal-festa

22:35 - 23:00

X’kien ġara tassew (R)

08:00 - 08:30

Quddiesa tal-Ħadd

09:30 - 10:30

Il-quddiesa ta' nhar ta' Ħadd imxandra minn lokalitajiet diversi madwar Malta u Għawdex

Il-Mara

10:45 - 11:00

Il-Mara hija sensiela ta’ dokumentarji bijografiċi bi preżentazzjonijiet u intervisti li jixħtu dawl fuq nisa Maltin li jistħoqqilhom rikonoxximent fi tliet oqsma ewlenin: l-Arti, ix-Xjenza, u l-Kitba. It-tim tal-produzzjoni jemmen li, matul iż-żminijiet, ftit kienu n-nisa Maltin li ngħataw biżżejjed spazju sabiex jibbrillaw, u dawk li rnexxielhom, minkejja l-iżvantaġġi li affaċċjaw, ma kinux irrappreżentati biżżejjed fl-Istorja. Din is-sensiela tfittex li tagħmel tajjeb għal dan l-iżbilanċ storiku.  

7000

11:00 - 11:30

Malta dejjem ħadet vantaġġ mill-pożizzjoni strateġika tagħha. Minkejja l-ostakli sinifikanti tagħha, bħalma huma d-daqs u n-nuqqas ta’ riżorsi naturali li jinsabu fuqha, tul l-aħħar 7000 sena Malta xorta rnexxielha tutilizza r-riżorsi limitati tagħha sabiex tittrasformixxi ruħha fil-gżira nazzjonali li hija llum.

Mill-Għatba l-Ġewwa – SkedaSajf

19:30 - 20:00

News In English

20:00 - 20:15

Gadgets – Verzjoni Sajf

20:15 - 21:00

Iċ-Ċaqqufa

22:05 - 22:45

Ir-Rużarju

06:00 - 06:25

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

Sbieħ il-Ħadd

06:30 - 07:30

Ma' Theresa Gauci

Il-Quddiesa tal-Ħadd

07:30 - 08:15

Ħadt l-aħbar

08:30 - 09:30

Naqra, Nitfa, Tikka

09:30 - 10:00

Ma' George Peresso

Marċifest

10:05 - 11:00

Ma' Daniel Vella

Il-Kelma minn Fommna

11:05 - 11:53

Jippreżenta Charles Coleiro

Staqsini Bluff

12:20 - 13:30

Logħba fuq ir-Radju ma' Manwel Cassar

Music Express

13:30 - 15:45

Ma' Brian Micallef

Tagħna l-Maltin

16:05 - 18:00

Jippreżenta Roderick Azzopardi Custo'

Lino’s Club House

18:20 - 19:30

Ma' Dj Lino

Taħt il-qoxra

19:30 - 20:00

Ma' Rachelle Deguara

Minn Nashville

20:10 - 22:30

Ma' Eddie Darmanin

Eurovision Biss

22:30 - 23:45

Ma' Luke Borg

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN