6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Nostalġija – It-Tieni Staġun

06:00 - 07:00

Nostalġija jittratta l-mod kif jgħixu l-karattri fi tlett irħula differenti.

Viżjoni

07:00 - 07:30

Mhumiex biss prodotti li ssib fil-friġġ jew fl-armarju tiegħek imma huma stejjer veri ta’ grinta, għaraq u perseveranza. Sir midħla ta’ dawn l-istejjer u fl-istess ħin skopri l-gastronomija mal-aħwa Preca.

Ta’ Filgħodu

07:30 - 09:00

Ta' Filgħodu se jkun qed jibda jum ġdid fuq nota pożittiva; b'informazzjoni u aġġornamenti regolari dwar it-traffiku, it-temp u l-ewwel faċċati tal-gazzetti mal-ewwel tazza cafè. Dan iwassalna biex flimkien ma’ Ray Attard niltaqgħu mal-protagonisti li minn wara l-kwinti jkunu qed jagħmlu l-ġurnata ta’ kulħadd waħda isbaħ fl-oqsma rispettivi tagħhom. Ta' Filgħodu se jkun kurrenti imma din id-darba minn angoli oħra ta’ interess, li bis-sewwa se jkunu qed jgħarrfu lit-telespettaturi b'dak kollu li jkun qed jiġri madwarna. Preżentazzjoni ta’ Ray Attard.

Aħbar Tajba

09:00 - 09:30

Aħbar Tajba se jixxandar kull nhar ta’ Ħadd fid-09:00 minn Ottubru. Se jiffoka dwar l-Evanġelju li jinqara fil-knejjes tagħna fil-Ħdud u l-festi. Barra minn hekk, se jkun fih żewġ features oħra li se jeħduna f’ambjenti oħra biex inkunu nistgħu ngawdu t-teżori li għandna f’Malta marbuta mal-ambjent, il-knejjes, postijiet ta’ interess u l-bqija. Fl-ewwel taqsima, Keith Demicoli, il-host tal-programm, se jitkellem ma’ misteiden speċjali dwar suġġett morali. Fr Louis Mallia mssp se jkun is-saċerdot li se jitkellem u jispjega l-Evanġelju, xi drabi anke flimkien ma’ nies oħra li jinteressahom jgħixu l-ħajja Kristjana. Żgur li dan il-programm se jolqot diversi etajiet u nies minn diversi oqsma tal-ħajja. Aħbar Tajba għandu produzzjoni eżekuttiva ta’ CPi media u direzzjoni ta’ Paul Jones

Quddiesa tal-Ħadd

09:30 - 10:30

Malta U lil Hinn Minnha

10:30 - 12:00

Malta u lil Hinn Minnha hu ċelebrazzjoni ta’ dak li hu Malti f’oqsma differenti, ewlenin fosthom dak kulturali, storiku u ambjentali. Flimkien ma’ servizzi li jiffukaw fuq pubblikazzjonijiet u l-kċina lokali, il-programm iwassal tagħrif esklussiv dwar il-kultura u ċ-ċiviltà barranija; din is-sena jkompli jiskopri l-kultura ta’ Sqallija. Il-programm iwassal ukoll servizzi ma’ Maltin li ħallew lil art twelidhom sabiex isibu futur aħjar. Il-programm għandu produzzjoni ta’ Alvin u George Scicluna b’direzzjoni ta’ Alvin Scicluna.

Aħbarijiet fil-qosor

12:00 - 12:15

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

U Ejja!

12:15 - 15:00

Koppji ta’ nies li jafu sew lil xulxin se jikkompetu kull nhar ta’ Ħadd fil-programm il-ġdid ta’ Angie Laus, Uejja. Matul il-programm il-koppji se jieħdu sehem f’logħob differenti biex jiġbru l-punti u flimkien iridu jtellgħu kemm jista’ jkun flus. Kull Ħadd koppja minnhom se tkun tista’ tirbaħ sa €2,000 kontanti! Waqt il-logħob fl-istudio t-telespettaturi jistgħu jagħmlu kompetizzjonijiet bejniethom mid-dar għaliex kull logħba hija faċli li tilgħabha mid-dar ukoll. Ħa tkunu magħna? U ejja!

Ċappas

15:00 - 15:45

It-tielet edizzjoni tal-programm Ċappas tirritorna fuq TVM b’iktar kuluri, kreattività u divertiment għall-familja kollha. L-artisti Xandru Mallia u Mario Cassar, flimkien ma’ bosta artisti lokali, se jerġgħu jagħtu l-ħajja lill-karattri favoriti ta’ tfulitna mid-dinja tal-cartoons permezz tal-aerografija (airbrush painting) filwaqt li juru tekniki varji oħra tal-arti. Ara tlaqna... ċappas!

Madagascar id-Dinja tal-Annimali

15:45 - 16:15

Madagascar - id-Dinja tal-Annimali jippreżenta lill-udjenza suġġetti marbuta mal-annimali. Il-programm iwassal pariri dwar saħħet l-annimali filwaqt li jagħti importanza lir-relazzjoni bejn il-pets u sidien responsabbli. Il-programm għandu produzzjoni ta’ Micabliss Group u preżentazzjoni ta’ Kevin Charles Micallef.

Lenti

16:15 - 16:45

Dan huwa d-disa’ staġun tal-programm Lenti - storja ta’ kontinwità u aċċettazzjoni mit-telespettaturi tad-dar naturali tal-programm, l-istazzjon nazzjonali. Il-formula sempliċi u bla xinxilli u l-istil inimitabbli tal-konverżazzjonijiet li l-preżentatur, Albert Marshall, iħaddem biex jeskava l-identitajiet essenzjali tal-mistednin tiegħu forsi huma s-sigriet tas-suċċess ta’ Lenti. Is-sensiela, li se tibda tixxandar f’Ottubru, hija t-tielet waħda konsekuttiva li tiffoka fuq karattri Għawdxin. F’dawn il-programmi mtellgħa minn Għawdex, Albert jipprova jitfa’ dawl fuq l-elementi li jagħżlu l-identità Għawdxija minn dik Maltija: iċ-ċelebrazzjoni tad-diversità.

Għawdex illum

16:45 - 17:15

Għal 34 sena konsekuttiva Għawdex Illum jibqa’ l-vuċi ta’ Għawdex fuq ix-xandir nazzjonali. Programm ta’ kull ġimgħa li jwassal servizzi varji ta’ tagħrif u kultura dwar dak li jkun qiegħed iseħħ fil-ħajja ta’ kuljum. Bi produzzjoni u direzzjoni ta’ Alvin Scicluna, Għawdex Illum jinforma dwar l-avvenimenti ewlenin fis-setturi differenti tal-ħajja Għawdxija filwaqt li jesponi l-bidliet sostanzjali li seħħew f’Għawdex sa minn meta beda jixxandar fl-1988.

@Magic

17:15 - 17:45

Programm iddedikat kollu kemm hu lill-mużika ippreżentat mid-duwo ta’ Magic 91.7 Dorian u Amber. Dan il-programm jinkludi l-aħħar aħbarijiet mix-xena tal-mużika lokali u anke dik internazzjonali flimkien ma’ intervisti relatati ma’ avvenimenti mix-xena tal-mużika lokali. Il-programm jilħaq il-qofol tiegħu bil- @Magic Lounge Sessions fejn ta’ kull ġimgħa artisti lokali u bands, kemm stabbiliti u anke ġodda, jagħtu prestazzjoni live unplugged ta’ kanzunetti lokali ta’ artisti oħra

Tgħid x’inhu?

17:45 - 18:15

Tgħid X’Inhu? jippreżenta diversi oġġetti u artefatti misterjużi u interessanti misjuba f’diversi mużewijiet u postijiet ta’ interess bl-għan li jiskopri l-istorja tagħhom kif ukoll xi fatti kurjużi dwarhom. Tgħid X’Inhu? għandu produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Gabriella Parsons.

Muzika Muzika – il-vjaġġ ikompli

18:00 - 18:45

Mużika Mużika – il-vjaġġ ikompli huwa programm televiżiv b’żewġ staġuni.  L-ewwel staġun ser isegwi l-vjaġġ ta' seba’ artisti ġodda waqt li jirċievu taħriġ minn professjonisti fl-industrija. Fl-aħħar programm ser jikkompetu ras imb’ras, bir-rebbieħ jingħaqad mas-semifinalisti ta’ Mużika Mużika.  It-tieni staġun se jlaqqana mas-semifinalisti ta’ Mużika Mużika u ser jidħol wara l-kwinti ta' dan il-festival prestiġġjuż.

Ninvestigaw x’Qed Nieklu

18:45 - 19:45

Ninvestigaw X’Qed Nieklu jgħinna nifhmu l-ikel li qed nikkunsmaw jew li jmissna nieklu iktar. Flimkien ma’ xjenzati, produtturi tal-ikel, tobba u awtoritajiet kompetenti neżaminaw fil-fond l-ikel u l-impatt li jħalli fuq ġisimna u saħħitna. Kull ġimgħa ninvestigaw ix-xjenza, l-istorja u l-valur nutrittiv ta’ ikel differenti flimkien mal-mod kif isir jew jitkabbar. L-ikel huwa eċċitanti, jagħtina gost, iżommna f’saħħitna, jista’ jfejjaqna imma jista’ wkoll jagħmel il-ħsara. Ninvestigaw X’Qed Nieklu għandu produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Jackie Mercieca.

Mill-Palazz

19:45 - 20:00

Din is-sensiela kulturali hija maħsuba biex, tqarreb lil-udjenza lejn l-istorja ta' pajjiżna, tiċċelebra l-identità Maltija, u tixpruna apprezzament dwar din il-binjiet storiċi.

L-aħbarijiet tat-8pm

20:00 - 20:50

X Factor

21:00 - 22:30

X Factor Malta jirritorna għat-tielet staġun tiegħu minn Ottubru fuq Television Malta. Segwi l-kontestanti waqt li jieħdu l-esperjenza kollha tal-industrija tal-entertainment, mill-iva tal-ġurija għat-taħriġ ma’ għalliema speċjalizzati u koreografi waqt il-fażijiet tant mistennija tal-iżjed programm segwit fuq it-televiżjoni Maltija. X Factor Malta għandu ħames fażijiet: il-parteċipanti jimxu mill-Auditions, għall-Bootcamp, għaċ-Chair Challenge, għall-Judges Houses u għal-Live Shows. L-għan ewlieni tagħhom hu li jirbħu €50,000 kontanti. X Factor Malta jagħti lil dawn in-nies iċ-ċans li jsarrfu l-ħolm tagħhom f’realtà. Il-parteċipanti se jkunu mħarrġa mill-aqwa nies fl-industrija - Howard Keith, Ira Losco, Ivan Grech u Philippa Naudi filwaqt li l-programm se jiġi ppreżentat minn Ben Camille. X Factor hu format ta’ Syco Entertainment, koprodott u lliċenzjat minn FremantleMedia u prodott lokalment minn Great Company Limited.

Tertuqa 35

22:30 - 23:00

Tertuqa 35 ikompli jżomm lit-telespettaturi aġġornati bl-aħħar tagħrif u kummenti kritiċi dwar films ġodda.  It-tagħrif hu megħjun b’xeni, intervisti mal-protagonisti u features minn fuq is-sett meta kien qed jinħadem il-film.  Il-programm joffri wkoll mumenti ta’ nostalġija dwar films tal-passat magħżula mit-telespettaturi.  Jippreżentaw Mario Azzopardi u Dr Myrna Azzopardi.

Fil-Ġnien ta’ Melo

23:00 - 23:30

Fil-Ġnien ma’ Melo huwa programm iddedikat għal dawk kollha diġà midħla tal-ġonna, qed isiru midħla u dawk li jixtiequ jsiru hekk. Matul il-programm se jintwerew ġardinaġġ u varjetà wiesgħa ta’ pjanti ffilmjati f’ġonna msaħħra fil-gżira ta’ Sqallija; sbuħija liema bħala ġewwa l-ġonna botaniċi u ġonna oħra madwar Sqallija; apparti xeni mill-isbaħ li toffri din il-gżira. Se tingħata informazzjoni dwar diversi siġar, arbuxelli, pjanti u fjuri li jikbru f’paesaġġi enormi b’xenarju affaxxinanti tal-Muntanja Etna. Dan kollu jġib lit-telespettaturi tagħna ispirazzjoni u kreattività għal proġetti ta’ ġonna tal-ħolm u rakkomandazzjonijiet dwar il-kura tal-pjanti, l-arbuxelli u s-siġar u wkoll informazzjoni ġenerali dwar il-ġardinaġġ. Il-programm huwa miġjub minn Micabliss Group u ppreżentat minn Kevin Charles Micallef flimkien mal-espert tal-ġonna Melosoul Balzan

EuroNews

00:00 - 00:15

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

EuroNews

06:00 - 06:55

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

Aġġornamenti tal-aħbarijiet

07:00 - 07:30

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

Ħarifa Maltija

07:30 - 08:00

Il-Ħarifa Maltija huwa programm iddedikat għall-festivals organizzati fil-ħarifa mill-Kunsilli Lokali u gruppi oħra. Il-programm ilaqqagħna mal-organizzaturi u l-parteċipanti li joffru ħiliethom u t-talenti tagħhom matul dawn il-festivals. Fil-programm inżuru r-raħal fejn ikun se jsir il-festival u niddiskutu l-isfidi li ltaqgħu magħhom matul din is-sena minħabba l-imxija tal-Covid-19. It-tieni parti tas-sensiela se tkun iddedikata għall-attivitajiet marbuta mal-Milied. Nitkellmu wkoll ma’ dawk il-persuni li jiddedikaw il-parti l-kbira tal-ħin liberu tagħhom għall-bini tal-presepji u tiżjin ieħor tal-Milied. Il-Ħarifa Maltija għandu produzzjoni u direzzjoni ta’ Marjo Parascandalo u ppreżentat minn Pawlu Micallef.

Aġġornamenti tal-aħbarijiet

08:00 - 08:15

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

Il-Bolla

08:15 - 08:20

Il-Bolla se jeħodna fuq vjaġġ ispirat mill-bolol li l-istorja tagħhom f’pajjiżna tmur lura għall-1860.  Dawn ir-riproduzzjonijiet ċkejkna ta’ xogħlijiet artistiċi huma magħrufa internazzjonalment għall-firxa vasta ta’ temi illi jesponu. Fit-tieni skeda tiegħu Il-Bolla se jiffoka fuq bolol b’rabta ma’ flora, fawna, reliġjon, personalitajiet, arkeoloġija, arkitettura u kostumi tradizzjonali fost l-oħrajn.

Mill-Palazz

08:15 - 08:30

Din is-sensiela kulturali hija maħsuba biex, tqarreb lil-udjenza lejn l-istorja ta' pajjiżna, tiċċelebra l-identità Maltija, u tixpruna apprezzament dwar din il-binjiet storiċi.

Ħadt l-aħbar

08:30 - 10:00

Ħadt l-Aħbar se jkun qed janalizza l-artikli tal-gazzetti tal-Ħadd. Żewġ opinjonisti residenti se jkunu qed jitrattaw l-istejjer fil-faċċati, l-editorjali u rapporti oħra ta' interess li jkunu fil-paġni ta’ ġewwa. Dan il-programm se jqanqal diskussjoni dwar l-istejjer tal-gazzetti mal-opinjonisti kull nhar ta' Ħadd fit-8.30am fuq TVMnews+.

Aġġornamenti tal-aħbarijiet

10:00 - 10:15

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

Investigaturi tal-Mużika

10:15 - 10:30

L-Investigaturi tal-Mużika hija serje edukattiva li tintroduċi lil Allegra u Strauss; żewġ investigaturi żgħar li jiskopru d-dinja tal-mużika orkestrali bis-saħħa ta’ għadd ta’ missjonijiet. Dan huwa proġett tal-Malta Philharmonic Orchestra f’kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Edukazzjoni.

MEA

10:30 - 11:15

MEA huwa programm televiżiv li jagħti informazzjoni dwar l-ekonomija, id-djalogu soċjali u s-suq tax-xogħol. B’awtonomija sħiħa, b’diskussjonijiet imparzjali u bil-parteċipazzjoni ta’ diversi mistiedna mill-unions, min iħaddem, ekonomisti ewlenin u uffiċjali tal-Gvern, il-programm se jkompli jkun wieħed interessanti b’materjal imprenditorjali utli għas-settur tan-negozju. Il-Programm hu ppreżentat minn Cynthia Żerafa u Edward Bonello taħt id-direzzjoni u l-produzzjoni tal-Assoċċjazzjoni ta’ Min Iħaddem.

Aġġornamenti tal-aħbarijiet

11:00 - 12:00

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

Resume’

11:30 - 12:00

Resumè is a foreign news round-up. It will be featuring the main foreign news of the week.  PBS Newsroom journalists will be analysing the global impact of international news, as well as any relevance with Malta. Resume' will be transmitted on Saturday at 11.30 a.m. on TVMnews+.

Gadgets

12:00 - 12:45

Gadgets jiffoka fuq l-innovazzjoni u t-teknoloġija. Ippreżentat minn Martina Zammit, Rachel Cachia u Ian Busuttil Naudi, il-programm ifittex li jservi ta’ sors ta’ ispirazzjoni bit-tir li t-teknoloġija ssir xi ħaġa attraenti għal kulħadd u biex tikber il-kultura tal-innovazzjoni fost il-pubbliku Malti.

Etimoloġija

12:45 - 13:30

Etimoloġija huwa programm ġdid li se juri l-oriġini ta’ kelmiet Maltin. Jippreżenta Yendrick Cioffi.

Aġġornamenti tal-aħbarijiet

13:00 - 13:15

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

SportLive+

13:30 - 20:00

Sportlive+ jintroduċi kunċett ġdid għat-televiżjoni lokali b’kollegamenti diretti ma’ avvenimenti sportivi madwar Malta u Għawdex. Il-programm maratona kull nhar ta’ Sibt u Ħadd wara nofsinhar u filgħaxija se jkun fih partita prinċipali mill-Kampjonat BOV Premier. Barraminnhekk, mill-kumdità tad-dar tagħhom, it-telespettaturi ta’ TVMNews+ se jibqgħu aġġornati wkoll b’riżultati u informazzjoni dwar sport ieħor lokali u internazzjonali. Sportlive+ se jippreżenta interventi diretti minn avvenimenti li jkunu għaddejin dak il-ħin bħall-partiti tal-futbol minn varjetà tà grawnds, tiġrijiet taż-żwiemel, basketball, motorsport u ħafna oħrajn. Se jkun fih ukoll siltiet iffilmjati u intervisti fl-istudio fuq suġġetti differenti: fosthom attivitajiet sportivi li jkunu ġraw aktar kmieni fi tmiem il-ġimgħa, kemm fil-Gżejjer Malin u kemm barra. Sportlive+ jibqa’għaddej mis-1:30 ta’ wara nofsinhar sa eżatt qabel l- Aħbarijiet tat-8 fuq TVMNews+.

Aġġornamenti tal-aħbarijiet

14:00 - 14:05

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

Aġġornamenti tal-aħbarijiet

15:00 - 15:15

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

Aġġornamenti tal-aħbarijiet

16:00 - 16:15

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

Aġġornamenti tal-aħbarijiet

17:00 - 17:15

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

Aġġornamenti tal-aħbarijiet

18:00 - 18:30

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

Aġġornamenti tal-aħbarijiet

19:00 - 19:05

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

Aġġornamenti tal-aħbarijiet

20:00 - 20:45

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

A Day in the life

20:45 - 21:00

Jien Wayne Camilleri. Flimkien mal-ħabib tiegħi, Peter Borg, kull ġimgha se niltaqgħu ma’ persuni li ġejjin mix-xeni tal-arti u l-entertainment f’Malta. Bħalna, huma għandhom passjoni kbira għax-xogħol tagħhom. Dawn il-persuni jistgħu jispiraw l-artisti t’għada u juruwhom li karriera f’ din l-industrija tista’ tkun possibbli.

News In English

22:00 - 22:05

Dot EU

22:05 - 22:20

DOT EU huwa l-uniku programm fix-xandir lokali li jiffoka fuq il-ġrajjiet kurrenti Ewropej u janalizza l-impatt tagħhom fuq iċ-ċittadini Maltin. Bl-involviment tas-sitt membri Maltin tal-Parlament Ewropew u kelliema oħra, Dot EU jistħarreġ il-liġijiet, l-iżviluppi u l-intriċċi fi Brussell u fl-Istrasburgu.

Għawdex Illum – Sottotitli

22:30 - 23:00

Għal 34 sena konsekuttiva Għawdex Illum jibqa’ l-vuċi ta’ Għawdex fuq ix-xandir nazzjonali. Programm ta’ kull ġimgħa li jwassal servizzi varji ta’ tagħrif u kultura dwar dak li jkun qiegħed iseħħ fil-ħajja ta’ kuljum. Bi produzzjoni u direzzjoni ta’ Alvin Scicluna, Għawdex Illum jinforma dwar l-avvenimenti ewlenin fis-setturi differenti tal-ħajja Għawdxija filwaqt li jesponi l-bidliet sostanzjali li seħħew f’Għawdex sa minn meta beda jixxandar fl-1988.

Aġġornamenti tal-aħbarijiet

23:00 - 23:15

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

L-Aħbarijiet Sportivi

23:15 - 23:30

UEFA Champions League Magazine

23:15 - 23:45

UEFA Europa League Magazine

23:45 - 23:45

UEFA Europa League Magazine joffri iktar għarfien dwar l-istejjer tal-aħħar logħbiet li ntlagħbu u dawk li ħarġu matul il-ġimgħa, b’intervisti fil-fond ma’ plejers u kowċis kif ukoll filmati minn diversi logħbiet u kampijiet ta’ taħriġ.

Sbieħ il-Hadd

06:00 - 07:30

Ma' Theresa Gauci

Xi qrajt xi smajt

06:25 - 06:30

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

Infittxu dak li jgħaqqadna

08:15 - 08:45

Ma' Marvic Cordina

Mill-gżira ta’ Calypso

09:00 - 09:30

Ma' CVC Media

Tifkiriet

09:30 - 10:00

Ma' Gordon Caruana

Marċifest

10:05 - 11:00

Ma' Daniel Vella

Kwadretti

11:05 - 11:53

Ma' Charles Coleiro

Xi qrajt xi smajt

11:53 - 11:58

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

Maltin Biss

12:15 - 13:30

Ma' Chan Vella

Music Express and Live Sports Updates

13:30 - 16:00

Ma' Brian Micallef

JD Alex and Live Sports Updates

16:05 - 18:00

Ma' Alex Micallef

Lura d-Dar

18:20 - 20:00

Ma' Joseph Pace

Lino’s 90’s

20:15 - 21:15

Ma' DJ Lino

Aġenda Rock

21:15 - 22:15

Ma' Simon Pisani

Romantic Moods

22:15 - 23:45

Ma' Jean Pierre Mifsud

Xi qrajt xi smajt

23:45 - 23:50

Xi programmi tista' tara fuq TVM mit-30 ta' Settembru 2019, sa 30 ta' Ġunju 2020.

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN