+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:30
30min
07:00
150min
10:00
30min
10:30
90min
L-ewwel programm tat-tmin sena ta` Malta u lil hinn minnha teħodna fil-kappella barokka tal-kurja arciveskovili ddedikata lill-Madonna ta` Manresa. Inżuru l-belt Valletta sabiex nieħdu tagħrif dwar mixjiet organizzati mill-Awtorita` tal-Ippjanar. Fil-belt Valletta wkoll inżuru l-wirja li Heritage Malta qed ittella fil-kunvent tal-patrijiet dumnikani. Naraw kemm hu importanti għalina l-baħar li jdawwarna flimkien ma` proġetti relatati mill-Awtorita` għall-Ambjent u r-Riżorsi. F`San Francisco niltaqgħu ma` Charlie Catania li għandu luzzu li ġab minn Malta u li jużaħ regolarment għas-sajd u tbaħħir. Il-programm iżur ukoll il-lago d`Iseo fl-Italja ta` fuq sabiex iwassal tagħrif dwar il-patrimonju ambjentali u kulturali. Fl-aħħarnett, mill-inħawi tal-Maqluba fil-Qrendi, t-tim tal-programm jipprepara platti tipici bil-lampuki.
Wara nofsinhar
12:15
165min
Fl-ewwel programm Ta’ Hadd Ghalik ser ikollna nies li ghandhom xaghar goff u dejjem bi problemi ta kif ha jzommuh f’forma tajba, kontra persuni li m’ghandomx xaghar, fosthom tfajla li ser nisimghu r-rakkont ta’ l-istorja taghha u kif in-nies jireagixxu meta jarawha. Ovjament Il-loghob ser jerga jkun hemm din is-sena wkoll, u xi sorprizi waqt il-programm ma’ jonqsux.
15:00
165min
15:45
15min
Teleshopping
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
17:45
5min
Tertuqa Trailers
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ
18:15
30min
L-ewwel edizzjoni tal-31 sena ta` programmi regolari minn Għawdex toffri servizzi dwar il-proġett ta` restawr u rijabilitazzjoni tat-Torri tax-Xlendi mill-Kunsill Lokali tal-Munxar u minn Wirt Għawdex, iżżur l-irħajjel ta` Santa Luċija fejn, fl-okkażjoni tal-festa ad unur il-Madonna ta` Fatima, l-kumitat amministrattiv jorganizza l-kunċert Symphony of Light u jorganizza wkoll il-mixgħela bi fjakkoli tal-Għolja ta` Għar Ilma. Permezz ta` servizz ieħor, Għawdex Illum iżur il-wirja Light and Mood mtella` minn Galina Troizky fis-sala tal-wirjiet tal-ministeru għal Għawdex. Produzzjoni CVC Media.
19:35
15min
20:47
5min
Tertuqa Trailers
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:45
30min
23:15
10min
Aħbarijiet fil-qosor
23:25
30min
Ghal-ewwel programm Animal Diaries se jkun qed jisma dwar l-esperjenzi mhux tas-soltu li Wayne Grima jqatta fil-gungla ta’ l-Afrika. Se nitkellmu wkoll dwar progetti kbar biex lill Malta inzommuha nadifa ma’ Cane Vella - Get Trashed Malta u Camille Applegren - Malta Clean Up Ser nitkellmu u nuru filmati dwar dog show li sar f’Awissu grazzi ghal skola sajf ta’ San Andrea.