+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:30
30min
Il-Minċott u l-Pinzell tkellmu fit-tul dwar dak li kien qed jiġri l-ħabs… x’qalu u x’talbu l-Pinzell? John Cassar x’opinjoni għandu dwar Nadia… u x’qalilha lil Jamie dwar Saviour? Glenn mar l-isptar… x’qalulu fuq il-kundizzjoni ta’ Robert? Min mar ukoll jagħmel żjara l-isptar?
07:00
120min
09:00
30min
Il-programm Linji Lokali jzur diversi lokalitajiet Maltin. L-ewwel lokalita li se nzuru hija dik ta’ Hal Luqa. Se naraw kif qieghed jizviluppa, x’ghandu gdid u x’qed isir biex il-lokalita tkun dejjem ahjar. Se nitkellmu fuq Mikelang Sapiano, maghruf ghall-hafna arloggi li ghamel mal-knejjes Maltin. Nitkellmu wkoll fuq Andrea Vassallo, imwieled Hal Luqa. Vassallo huwa dak li ddisinja l-knisja Ta’ Pinu.
09:30
145min
10:15
15min
Teleshopping
11:00
15min
Teleshopping
Wara nofsinhar
12:15
145min
12:45
30min
Teleshopping
13:30
15min
Teleshopping
14:15
15min
Teleshopping
14:40
20min
Teleshopping
15:00
30min
Waqt li Glenn kien qiegħed l-isptar beda jħoss li kien qed jirċievi ħafna botti… minn min u għaliex? Il-Kummissarju bagħat għal Liam biex ikellmu… x’ried ikun jaf mingħandu u Liam x’qallu? Min mar jara lil Jane id-dar ta’ Yvonne?
15:45
15min
Teleshopping
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
10min
16:15
30min
16:45
105min
17:45
5min
Tertuqa Trailers
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ
18:30
15min
It-tieni programm “il-Harifa Maltija” se jehodna l-Birgu. Pawlu Micallef se jiltaqa’ ma’ dawk li qed ihejju ghall-Birgufest. Se naraw nies izejnu darhom u ohrajn izejnu triqathom. Fost dawn hemm ukoll min se jiftah il-bibien ghall-affarijiet li konna nuzaw fl-imghoddi.
19:15
5min
19:20
10min
DOC
19:30
10min
19:40
5min
19:45
5min
112
Huma diversi drabi li tkunu fit-traffiku u tisma s-sirena ta' vettura tal-emerġenza ddoqq, fejn dak ifisser illi hemm xi ħadd għandu bżonn l-għajnuna. Iżda taf x' għandek tagħmel eżatt biex tagħti d-dritta lil din il-vettura? Fil-programm li jmiss ta' 112, ser nwaslu struzzjonijiet ta' kif wieħed għandu jagħmel biex dawn il-vetturi jgħaddu mingħajr ebda tfixkil.
20:47
5min
Tertuqa Trailers
21:00
60min
Tgħid Craig emmen dak li Faith qaltlu li kienet rat? U X’qalilha meta waslu lura d-dar? Kristianne marret id-dar ta’ Sean… x’ġara? X’inqala’ waqt li Noah kien qed jgħin lil Mario bil-homework? Phionn iltaqa’ ma’ Annabelle… x’qalilha? X’ġara xħin Manwela marret lura d-dar fejn kienet tgħix man-nanna? Kristianne marret tara lil Leanne… x’tatha?
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
55min
23:15
10min
Aħbarijiet fil-qosor
23:25
30min
Waqt li Glenn kien qiegħed l-isptar beda jħoss li kien qed jirċievi ħafna botti… minn min u għaliex? Il-Kummissarju bagħat għal Liam biex ikellmu… x’ried ikun jaf mingħandu u Liam x’qallu? Min mar jara lil Jane id-dar ta’ Yvonne?
23:59
151min