+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:30
30min
07:00
120min
09:00
30min
MEA
09:30
145min
10:15
15min
Teleshopping
11:00
15min
Teleshopping
Wara nofsinhar
12:15
145min
12:45
30min
Teleshopping
13:30
15min
Teleshopping
14:15
15min
Teleshopping
14:40
20min
Teleshopping
15:00
30min
15:45
15min
Teleshopping
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
10min
16:45
105min
17:45
5min
Tertuqa Trailers
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ
18:30
30min
19:15
5min
19:20
10min
DOC
19:30
10min
19:40
5min
19:45
5min
The Dung Beetle (Ħanfusa tad-Demel) is carrying a dung ball which serves as its main food source. It is able to orient itself with the sun to find the direction where it wants to go. When a good spot is found it buries the dung ball underground to hide it from other beetles.
20:47
5min
Tertuqa Trailers
21:00
60min
Liberat tistqarr mal-kumplament kemm hadet gost ma Amelia c-cirklu. Sadanttant naraw lil Bettina tibqa tiddefendi lil gitani ghax bhal donnhom bilfors jridu jwahhlu fihom bl-ghajbien ta’ l-imsielet. Amadeo jaffaccja lil Bettina u jkellimha fuqha u fuq Bert u z-zwieg. Bettina tiehu r-ruh li fl-ahhar xi hadd qed jaghti kas l-emozzjonijiet taghha wkoll. Diane ma taqtax qalbha u tibqa ssegwi mill-qrib lil Alan u lil Liz mic-CCTV cameras.
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
30min
22:35
30min
23:00
5min
112
Minbarra li wiehed jista jcempel ghal emergenza bil-mod tradizzjonali fuq 112 kemm bil-mobile jew bit-telefon, issa jista’ jnizzel ukoll l-app tal-112. Izda kif tahdem din l-app? Minn fejn tista tnizzila? Din -app taghmel dan is-servizz aktar efficjenti kemm minhabba li fiha l-accesiibilita ta SMS u telefon kif ukoll fiha funzjoni ohra li meta tirregistra u jinqala accident, l-operatur tal-112 ikun jaf fejn qeghda l-persuna dak il hin tal-accident.
23:00
5min
23:15
10min
Aħbarijiet fil-qosor
23:25
30min
23:59
151min