+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
07:00
150min
09:30
75min
10:45
75min
Wara nofsinhar
12:15
30min
12:45
195min
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
55min
SABRINA CAMILLERI - Ornamenti tal-Milied ITALO FINO - Kcejjen KURT ZERAFA - Marbles JOSEPH SPITERI - Tipi differenti ta' Dwal fuq dehera vintage u industrial.
17:00
30min
UMANI tal-lum jitratta l-istorja iebsa ta' Fleur Marie Cilia Buckett. Fleur kellha u għad għandha ħajja diffiċli ħafna. Ta' 17-il sena tilfet lill-ommha minħabba l-kanċer. Ftit tas-snin wara tilfet lill-oħtha tlett snin iżgħar minnha ukoll minħabba l-kanċer, u fl-istess waqt li kienet marida oħtha, mardet hi bil-kanċer ukoll. Ftit tax-xhur ilu, Fleur tilfet lil missierha u għalhekk spiċċat waħidha. UMANI jitratta din l-istorja ta' emozzjoni, iżda wkoll juri l-kuraġġ, u anki l-pożittivita' enormi li għandha din il-mara. UMANI bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Maria Muscat u direzzjoi ta' Lizio Farrugia.
17:30
30min
17:45
5min
Tertuqa Trailers
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ
18:10
50min
Dil-gimgha se nilqghu lura fostna lil Rachel. Wara nuqqas ta ftit gimghat, issa l-prezentatrici Rachel se nergghu narawha kull gimgha. Dhalna fix-xahar ta Dicembru, zmien il-festi u l-Gadgets dejjem jibqghu popolari hafna aktar f'daz-zminijiet. Se naraw it-teknologijja kif evolviet fid-dinja tat-teknologija fejn jidhlu televisions. Se naraw aktar mill-IFA l-fiera li sehhet f'Berlin din is-sena. Dil-gimgha Ian se jaqta liema mobile se jkun hemm fil-What da fone? Se ntukhom hafna pariri x'wiehed ghandu jixtri bhala Gadgets dal-Milied. Dil-gimgha Gadgets m'ghandekx titilfu!.
19:35
10min
19:45
5min
20:47
5min
Tertuqa Trailers
21:00
60min
Il-vigilante tattakka lil Scarlett biex tpattijielha ghal dak li ghamlet fil-passat ma' ohtha Valentina... izda ssib intopp... Iben Scarlett Hank jigi u jwaqqafha! Meta tara dan il-guvnott il-vigilante tkompli tattakka?!
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:45
30min
Is-saħħa u s-sigurta fuq il-post tax-xoghol
23:15
10min
Aħbarijiet fil-qosor
23:59
241min