+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:30
30min
07:00
120min
09:00
30min
MEA
09:30
145min
10:15
15min
Teleshopping
11:00
15min
Teleshopping
Wara nofsinhar
12:15
145min
12:45
30min
Teleshopping
13:30
15min
Teleshopping
14:15
15min
Teleshopping
14:40
20min
Teleshopping
15:00
30min
15:45
15min
Teleshopping
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
10min
16:45
105min
17:45
5min
Tertuqa Trailers
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ
19:15
5min
19:20
10min
DOC
19:30
10min
19:45
5min
20:47
5min
Tertuqa Trailers
21:00
60min
Liz u Alan jinsabu eccitati ghal exhibition. Il hsibijiet u holm ta Lucrezia ma jhalluhiex tghix u torqod fil-paci. Emilda tinsab ferhana ghal bintha Amelia dwar l-imhabba gdida, dik ta’ Agostino. Alan juri l emozzjonijiet kollha tieghu quddiem missieru u jaqsam hsibijietu. Fenech Lauri jinterroga lil Maria Angela u jipprova jitkixxef dwar il-familja Gauci Fontana. Amelia jkollha proponiment minghand Agostino....taccetta?
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
30min
22:35
30min
23:00
5min
112
X’ inhija l-AED? Automated External Defribillator U kulhadd jaf kif tahdem? X’ inhuma l-passi biex persuna s-salva bl-uzu taghha? Fil-programm 112 tan’ din il-gimgha ser naraw ghanna nuzaw l-AED sakemm tasal l-ambulanza.
23:00
5min
23:15
10min
Aħbarijiet fil-qosor
23:25
30min
23:59
151min