+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:30
30min
X’qalet Manwela dwar Robert u Decelis?... X’se jagħmel rigward ix-xhieda ta’ Thomas? Petra għal xiex irringrazzjat lill-Frank? Sandra marret fl-uffiċċju ta’ Frank… x’qalilha dwar Lina?
07:00
120min
09:00
30min
09:30
145min
10:15
15min
Teleshopping
11:00
15min
Teleshopping
Wara nofsinhar
12:15
145min
12:45
30min
Teleshopping
13:30
15min
Teleshopping
14:15
15min
Teleshopping
14:40
20min
Teleshopping
15:00
30min
Kif wasal għall-konkluzzjoni Decelis? X’qallu Thomas u l-avukat jaqbel miegħu jew le? Ashley qalet lill-Kristianne li kienet marret tiltaqa’ ma’ Thomas… x’qaltiha u Glenn x’reazzjoni kellu?
15:45
15min
Teleshopping
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
10min
16:15
30min
16:45
105min
17:45
5min
Tertuqa Trailers
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ
18:30
30min
19:15
5min
19:30
10min
Dr Albert Bell - Soċjologu u Mużiċist
19:45
5min
112
Fit-tlieta u ghoxrin programm ta’ 112 ser naraw kif persuna li qed tahdem f’ post ta’ kostruzzjoni jrid ikollha l-hwejjeg protettiv kif ukoll first aid box. Ha naraw ukoll x’ghandek taghmel meta jkollok ferita f’idejk sakemm tasal l-emergenza.
20:47
5min
Tertuqa Trailers
21:00
60min
Mario u Faith staqsew lil missierhom għaliex kien qed jaħbi xi affarijiet minnhom… x’qal? X’qalulu dwar ommhom, it-telefonata tagħha u meta rawha f’tas-Sliema? X’reazzjoni kellu għal dak kollu li qalulu? Michael x’kummenti għandu fuq dan u x’jaħseb li l-aħjar isir? Noah x’jaħseb li jmissu jsir issa? Anna x’inhi tħawwad bil-‘file’ l-aħmar? Noah qabbad lil Desmond biex jara minn fejn kienet saret it-telefonata ta’ Sarah… x’qallu? Anna x’parir tat lil Tristan dwar is-sħubija ma’ Sean? Manwela kienet fil-kuritur tal-isptar… lil min rat u għaliex inkwetata? X’ġara eżatt u min kien qiegħed jarahom?
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
55min
23:15
10min
Aħbarijiet fil-qosor
23:25
30min
Kif wasal għall-konkluzzjoni Decelis? X’qallu Thomas u l-avukat jaqbel miegħu jew le? Ashley qalet lill-Kristianne li kienet marret tiltaqa’ ma’ Thomas… x’qaltiha u Glenn x’reazzjoni kellu?
23:59
151min