+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
07:00
150min
10:30
90min
Wara nofsinhar
12:15
30min
12:45
195min
Sibtek, this week shall host a number of personalities discussing 'Life Changing Experiences' and hey on a Saturday afternoon you deserve to sit back and get to know more about these Maltese Celebs. We shall also have some surprise features for our guests. THE BOX game show continues on Sibtek. Will this weeks contestants win the BIG PRIZE ??? Jam-packed with surprise features, live entertainment and an array of fantastic prizes,bubbly Ryan Borg shall give the viewers all the gossip they want to know.
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
17:00
30min
Fil-programm UMANI tal-lum, il-ġurnalista Maria Muscat tiffoka fuq lat li ħadd ma jaf dwaru fuq Peppi Azzopardi. Lil hinn mill-kontroversji minħabba l-programm tiegħu Xarabank, Peppi iqatta' ħafna ħin minn wara l-kwinti tal-programm, jgħin lin-nies, iżur lin-nies li jkollhom xi problemi, jżur pazjenti fl-isptar u jmur ukoll il-ħabs. Peppi jispiċċa ħafna drabi jiftaħ id-dar tiegħu għal nies fil-bżonn. Illum UMANI fil-5pm, fuq TVM bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Maria Muscat.
17:30
30min
X’hemm mistur fil-kollezzjoni tal-arti ta’ Spazju Kreattiv? U x’inhi d-direzzjoni l-ġdida li qabad l-artist Mario Abela? Fl-episodju li jmiss ta’ Maltarti se nħarsu lejn dawn u lejn produzzjoni ġdida ta’ Macbeth, li se tittella’ fit-Teatru Manoel.
17:45
5min
Tertuqa Trailers
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ
18:10
50min
Gadgets illum se jkun qed jiprezenta programm specjali dwar il-Mobile World Congress 2019 li sar f'Barcellona. Se nkunu qed inwasslu lit-telespettaturi features dwar mobiles u tablets li Ian iltaqa'maghhom f'dan il-kungress tant popolari. Apparti minn hekk se nitkellmu dwar il-5G network, kif ukoll se jkollna intervista ma' Hon Silvio Schembri dwar dan kollu. Jekk inti tinteressa ruha fl-ahhar teknologija u l-ahhar mobile li se jkun hawn fis-suq allura m'ghandekx titlef dan il-programm.
19:35
10min
19:45
5min
20:47
5min
Tertuqa Trailers
21:00
60min
Krista tibghat ghal Neville... Jidher nervuz jistenna... Jinduna haga wahda pero'... Ommu qisha qed tissuspetta fih, allura minn issa l'hemm irid joqghod hafna izjed attent dwar x'passi se jaghmel! James ikompli fit-tentattiv tieghu li jirranga' r-relazzjoni ma' Hayley... Mhux facli, minhabba l-fatt li hayley bhalissa ghandha prijoritajiet ohra f'hajjitha!
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:45
30min
Pauline Agius tiddiskut ix-xogħol tas-sezzjoni tal-EAS (l-Estate Agents Section ) fi ħdan l-MDA
23:15
10min
Aħbarijiet fil-qosor
23:59
241min
Sibtek, this week shall host a number of personalities discussing 'Life Changing Experiences' and hey on a Saturday afternoon you deserve to sit back and get to know more about these Maltese Celebs. We shall also have some surprise features for our guests. THE BOX game show continues on Sibtek. Will this weeks contestants win the BIG PRIZE ??? Jam-packed with surprise features, live entertainment and an array of fantastic prizes,bubbly Ryan Borg shall give the viewers all the gossip they want to know.