+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:30
30min
Kif inhuma sejrin fil-klassi t-tfal? Benjamin kellu xi jgħid ma’ missieru… dwar xiex? X’qallu biex jagħmel bil-bagalji? Valerie x’qaltilha lill-Fedra dwar it-tbenġil li kellha fuq ġisimha?
07:00
120min
09:00
30min
09:30
145min
10:15
15min
Teleshopping
11:00
15min
Teleshopping
Wara nofsinhar
12:15
145min
12:45
30min
Teleshopping
13:30
15min
Teleshopping
14:15
15min
Teleshopping
14:40
20min
Teleshopping
15:00
30min
Nadia ċemplet lill-Frankie… x’qaltlu? Vince reġa’ mar jiltaqa’ ma’ Valerie… x’ried jgħidilha dwar Fedra? … u Valerie x’iddeċidiet li tagħmel? X’intqal bejn Frankie u Nadia meta ltaqgħu?
15:45
15min
Teleshopping
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
10min
16:15
30min
16:45
105min
Nhar it-Tnejn 11 ta’ Marzu jibda l-programm bil-publikatur Chris Gruppetta. Fost il-mistednin ukoll hemm il-Life Coach Steve Farrugia, Bastjan Debono għal tagħrif fuq il-ħobż u fl-aħħar tal-programm, Peter England jagħti ftit pariri dwar aspetti differenti tal-assikurazzjoni.
17:45
5min
Tertuqa Trailers
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ
18:30
30min
19:15
5min
19:20
10min
DOC
19:30
10min
Louis Cilia - President tal-Għaqda Nazzjonali tal-Pensjonanti
19:45
5min
112
20:47
5min
Tertuqa Trailers
21:00
60min
Noah daħħal lil Manwela fl-uffiċċju tiegħu biex ikellimha dwar dak li kien għadu kif ġara… x’qaltlu? Anna kellmet lil Tristan dwar Sean u Manwela… x’qaltlu dwarhom u dwar it-taħwid li kien jagħmel missieru meta kien għadu ħaj? Leanne tat parir lil Sean… x’kien? X’talabha tagħmel u taċċetta jew le? Mark x’reazzjoni kellu għar-ritratt li wrietu Steph? U x’qaltlu lil Michael dwaru? Victor ċempel lil Annabelle… għaliex kien irrabjat ħafna? U Manwela x’marret tagħmel id-dar ta’ Paul Said Conti? Min kien hemm ukoll? U Jennifer fejn marret?
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
55min
23:15
10min
Aħbarijiet fil-qosor
23:25
30min
Nadia ċemplet lill-Frankie… x’qaltlu? Vince reġa’ mar jiltaqa’ ma’ Valerie… x’ried jgħidilha dwar Fedra? … u Valerie x’iddeċidiet li tagħmel? X’intqal bejn Frankie u Nadia meta ltaqgħu?
23:59
151min