+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:30
30min
Għaliex Frankie iddeċieda li jdaħħal lill-Jane miegħu fil-garaxx?... x’ġara? Fuq xiex ikkustinjaw Rose u George? X’qaltlu Rose li biha nħasad? X’reazzjoni kellha Valerie xħin Benjamin qalilha x’qallu missieru?
07:00
120min
09:30
145min
10:15
15min
Teleshopping
11:00
15min
Teleshopping
Wara nofsinhar
12:15
145min
12:45
30min
Teleshopping
13:30
15min
Teleshopping
14:15
15min
Teleshopping
14:40
20min
Teleshopping
15:00
30min
Inġeddu l-memorja meta Frank kien ħassu mwarrab minn Saviour u minn John… x’ġaralu Frank u x’għamlu Lina u Tonu? X’idea kellu Frank biex iġib il-kumpanija ‘l quddiem?... u John qabel magħha jew le? X’ritratt kellu Frank fil-kexun tal-iskrivanija?
15:45
15min
Teleshopping
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
5min
16:15
30min
16:45
105min
Nhar il-Ġimgħa, 15 ta’ Marzu, fil-bidu tal-programm Steph tilqa’ lil Mark Vassallo, espert tal-ġojellerij. Imbagħad tingħaqad ma’ Steph Noelene Miggiani kif ukoll l-Ispettur Timothy Zammit, il-kantanta Janice Mangion, u Marlene Vassallo ghal-diskussjoni dwar is-cyber-bullying
17:45
5min
Tertuqa Trailers
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ
18:30
30min
19:15
5min
19:20
10min
DOC
19:30
10min
Dentist Malti li flimkien ma' NGO internazzjonali salvaw 900 ors u opera fuq annimali ohra bhal iljuni wkoll.
19:45
5min
20:47
5min
Tertuqa Trailers
21:00
105min
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:45
30min
Is-sensiela Teledrammi: Nostalgija u tifkiriet se taghlaq l-ahhar tliet programme b’wahda mill ikbar produzzjonijiet li qatt ittellghu fuq it-televizjoni Maltija. Bhal ma bdejna se nispiccaw…b’xoghol magistrali iehor ta’ Lino Farrugia. Qed nirreferu ghat-teleserje wirt, li kien sar fl-okkazzjoni tal-25 anniversarju mill-kisba ta’ l-indipendenza. Serje b’whud mill-aqwa atturi li qatt rajna f’pajjizna, plot intriganti bi sfond storiku, grajja ta’ mhabba u konflitt, lokazzjonijiet mill-isbah, palazzi, vilel u kostumar ta’ l-epoka kienu l-ingredjenti ewlenin li sawru il-kobor ta’ din il-produzzjoni. Tkellimna ma whud mill-personalitajiet ewlenin fis-success ta’ Wirt, fosthom mad-direttur u awtur Lino Farrugia, Carmen Azzopardi, Monica Farrugia, Tony Ellul, Godwin Scerri, Michael Sciortino u Mario Micallef. Nisimghu minghandhom rakkonti dwar din il-produzzjoni u l-imhabba li kellhom ghal dan it-tip ta’ xoghol li gibed warajh l-udjenzi Maltin.
23:15
10min
Aħbarijiet fil-qosor
23:25
30min
Inġeddu l-memorja meta Frank kien ħassu mwarrab minn Saviour u minn John… x’ġaralu Frank u x’għamlu Lina u Tonu? X’idea kellu Frank biex iġib il-kumpanija ‘l quddiem?... u John qabel magħha jew le? X’ritratt kellu Frank fil-kexun tal-iskrivanija?
23:59
151min