+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
07:00
150min
10:45
75min
Wara nofsinhar
12:15
30min
12:45
195min
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
17:00
30min
Umani tal-lum dwar Sefora u binha Diego li ghandu l-kundizzjoni tal-awtizmu. Diego ghandu 4 snin u l-omm tispjega t-tbatija izda wkoll l-imhabba kbira li jaghtiha t-tifel. Fil-programm jitkellem ukoll il-missier Godwin u kif genituri bhalhom ghandhom bzonn min jifimhom. Umani bi produzzjoni u prezentazzjoni tal-gurnalista Maria Muscat.
17:30
30min
L-ewwel Prim Ministru mara jisimha Dolores u tinsab mhedda, tal-inqas skont dramm ġdid bl-isem ta’ Apotheosis. Fl-istess episodju niltaqgħu wkoll mal-artista Johanna Barthet u nsiru nafu dwar il-kunċert tal-Unjoni ta’ Ħal Luqa, kunċert b’mużika minn films bħal Superman u Pirates of the Caribbean.
17:45
5min
Tertuqa Trailers
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ
18:10
50min
Waqt il-programm tal-llum se nkunu qed naraw kif Rachel bdiet tikkontrolla l-hajja ta' Martina u ta' Ian. Se naghtukom aktar informazzjoni dwar dawk it-telefonati strambi li tircievi minn barra minn Malta, it-terminu li jgib l-isem, Wangiri. Niltaqa man-Nanna Mer, fejn Ian se jkun qed ikellimha dwar Fake News, u lejn l-ahhar tal-program Ian se jkun qed jipprova r-resistenza ta' Cprdless Driller. Dan kollu u hafna aktar fil-programm numru 24.
19:35
10min
19:45
5min
20:47
5min
Tertuqa Trailers
21:00
60min
Lincoln jaghmel ta' rasu u jghaxxaqha! Jispicca prigunier ta' Ombra u shabu... X'se jsir minnu?! Li hu zgur li hajtu issa tinsab fil-periklu u se jzid il-kumplikazzjonijiet ghal John u t-tim tieghu! Is-surgent Oliver Sacco jibda jkollu problemi ma' martu Jessica! Jidher car li qed tissuspetta hazin fih li f'hajtu jista' jkun hemm xi mara ohra!
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:45
30min
pauline Agius tiddiskuti x'nistgħu nagħmlu biex nipprevjenu in-nirien fil-propjetajiet tagħna
23:15
10min
Aħbarijiet fil-qosor
23:59
241min