+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:30
30min
07:00
150min
10:00
30min
Wara nofsinhar
12:15
165min
Hafna huma dawk li jippreferu s-sajf mix-xitwa, mhux ghax johorgu u jgawdu izjed fis-sajf imma ghax idejjaqhom il-maltemp u l-hsejjes tar-raghad li jgib mieghu. Ahna ser ingibu dawn l-opposti jilghabu; min jibzgha mill-maltemp kontra nies li l-ghena taghhom meta jkun maltemp, sahansitra gieli jqumu f’nofs ta’ lejl biex joqodu wara t-tieqa josservaw is-sajjetti u x-xita qliel tfaqqa mat-tieqa. Int ma’ liema tim ser izzomm? Hadd Ghalik, Il-Hadd f’12:15pm fuq TVM.
15:00
165min
15:45
15min
Teleshopping
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
17:45
5min
Tertuqa Trailers
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ
18:15
30min
20:47
5min
Tertuqa Trailers
20:50
115min
DANUSANDAY din il-ġimgħa ser inkunu qed naraw lid-Danusan flimkien ma' Moira Delia u Gianni Zammit. Fost ħafna, ser inkunu qed naraw silta mill-kaċċa, Moira Delia ta' anzjana u lil Gianni bħala xufier ta' Tal-Linja. Bħal kull nhar ta' Ħadd, Aiken jingħaqad flimkien mad-Danusan waqt li jipprepara l-ingredjenti tax-shower, u Lara and the Jukeboys iwasslulna siltiet differenti mużikali. Dan u aktar, nhar il-Ħadd waqt DANUSANDAY fuq TVM fid-20.50.
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:45
30min
23:15
10min
Aħbarijiet fil-qosor
23:25
30min