+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:00
15min
06:15
30min
Nibdew billi nsibu ruħna fl-uffiċċju ta’ Janice… Maxine marret liebsa parrokka… għaliex? Kif baqgħu Maxine u Jodi u Leo x’qalilhom… Bella kif qed tħossha? Samantha qed tipprova tagħmel xi ħaġa… flimkien naraw xiex. U għaliex l-aħwa li kienu daqshekk maqgħudin issa ġew fl-idejn?
07:00
120min
09:00
30min
09:30
30min
Il-mistieden tat-Tieni Programm huwa JOHN A BONELLO u l-ktieb ZERO. Dan il-ktieb huwa adattament tal-ktieb Taljan li wkoll jismu ZERO, mitkub minn LUIGI BALLERINI. L-istorja hija dwar tifel li minn mindu kien żgħir inżamm maqful mingħajr l-ebda kuntatt ma' barra. It-tifel dejjem ħaseb li hu kien waħdu... sakemm ġurnata waħda jinqata' d-dawl u jinfetaħ il-bieb ta' fejn kien jgħix u jsib ruħhu barra fid-dinja vera...
10:00
105min
Wara nofsinhar
12:15
150min
15:00
45min
Maxine tkompli tirrakkonta l-problemi li kienu għaddew minnhom l-aħwa wara l-mewt tal-ġenituri tagħhom. Qaltilha wkoll li darba Leo kien mar b’rigal għal kulħadd… x’ried jiċċelebra? Leo ta rigal speċjali lil Maxine… x’kien… u Maxine għaliex kienet tassew kuntenta… iżda x’ġara?
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
10min
Tertuqa – Trailers ta’ films fiċ-ċinemas
16:15
15min
16:30
15min
16:45
60min
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet fil-qosor
19:00
30min
19:30
10min
19:40
5min
19:45
15min
20:47
3min
Tertuqa – Trailers ta’ films fiċ-ċinemas
21:00
60min
L-investigatur privat ma jaqtax qalbu u jerga jmur izur lil Bert gewwa l-isptar u jghaddilu botta li gie mgharraf bis-sitwazzjoni finanzjarja tieghu bhalissa. Liberat tinnota xi haga fuq Kalc imma ma tinterrompix. Bernard jiftah qalbu ma huh Agostino dwar x’gara l-ghada tat-tieg ta’ Giovann u Marie. Amelia turi indifferenza meta din l-istorja tasal ghand Arturo u Bernard ihossu mwegga dwar dan. Arturo jaffaccja lil Kalc u lil Lucrezia izda Lucrezia ghazlet li tismax u li mhix lesta li titlef wild iehor.
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
25min
22:30
30min
Umani se jixxandar it-Tlieta 15 ta' Ottubru fl-10.30pm minhabba l-budget. L-istorja tal-lum dwar Christine Mifsud li tilfet il-vista wara li welldet lit-tewmin trabi taghha Giulia u Milena. Illum 20 Sena wara minkejja li kwazi ghamja baqghet trabbi lill-uliedha ta' kwazi 20 Sena u ghandha kuragg u pozittivita' enormi. Christine cajtiera u mahbuba minn hafna nies. Umani bi produzzjoni u prezentazzjoni tal-gurnalista Maria Muscat.
23:00
15min
23:15
10min
Aħbarijiet fil-qosor
23:15
10min