+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:00
15min
06:15
30min
Leo ċempel lill-Madre… x’qalilha dwar id-donazzjonijiet li kien ta’ spiss jagħmel magħhom? U dwar Sister Angela? Issa allura x’se tagħmel il-Madre? Tgħid tagħti kas dak li qalilha jew le? Sister Bernadette kienet fil-kappella titlob… x’qaltilha Sister Angela? U x’ġara meta Sister Angela marret bit-taxi?
09:00
30min
09:30
30min
10:00
105min
Wara nofsinhar
12:15
150min
15:00
45min
Maxine reġgħet marret għand Janice bħal ma kienet tagħmel kull xahar… x’qaltilha dwar Vince? X’kien sab fil-kamra fejn kien sar jaf lil Maxine? Għaliex mar jiġri għand missieru Ii kien pulizija u dan sar jaf xi ħaġa dwar dak li kien staqsieh ibnu?
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
10min
Tertuqa – Trailers ta’ films fiċ-ċinemas
16:15
15min
16:30
15min
16:45
60min
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet fil-qosor
18:30
30min
19:00
30min
19:30
10min
19:40
5min
20:47
3min
Tertuqa – Trailers ta’ films fiċ-ċinemas
21:00
60min
Jaslu Carlotta u Enrico, l-kuġini ġewwa d-dar ta’ Gauci Fontana. L-ispettur javza lil Abela li l-każ ma għadux f’idejn Fenech Lauri u li issa ser jaqa f’idejh. Bettina u Amelia marru mal-kugini sal-baħar, missier Bettina ma qalax ghajnejh minn fuqha. Bettina tinqata lejn il-grotta u Tonin jipprova jilħaqha filwaqt li Amelia u Enrico wkoll jinqatgħu band’ oħra. Wara l-lagħqa mal-kardinal, Arturo jtarraf lil Bettina li trid tikkonfessa mal-kardinal sabiex iż-żwieġ tagħha ma Diego jkun null.
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
25min
22:30
30min
UMANI tal-lum iwassal il-weġgħat u l-ħsibijiet ta' ġenituri li għandhom tfal bil-kundizzjoni down syndrome. Titkellem fost l-oħrajn, Joeanna Xerri, il-President tal-assoċjazzjoni Down Syndrome Malta li għandha tifel ta' 16-il sena li jismu Karl bil-kundizzjoni downs. Titkellem ukoll Debbie Borg, omm Gayle Borg, ta' 25 sena. Il-ġenituri jixtiequ li uliedhom ikollhom assistent personali biex meta jmutu huma jserrħu rashom li uliedhom ma jispiċċawx f'xi istituzzjoni. UMANI bi produzzjoni u preżentazzjoni tal-ġurnalista Maria Muscat.
23:00
15min
23:15
10min
Aħbarijiet fil-qosor
23:15
10min