+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:15
30min
Min hu Jack? X’mar jagħmel għand Janice? Maxine kompliet bl-istorja tagħha u dak kollu li kienet ġarrbet… għalhekk inkomplu nsiru nafu l-ġrajja tagħha aħna wkoll. Fejn marret il-Madre? Naraw x’qalu Sister Angela u Vince meta ltaqgħu. X’ġaralha Sister Angela… għaliex tinsab fil-periklu?
09:00
30min
09:30
30min
10:00
105min
Wara nofsinhar
12:15
150min
15:00
45min
X’għamlulha lil Sister Angela? Kif qed tħossha? X’qaltilhom lil Sister Bernadette u lill-Madre? Jaqblu magħha… u Janice x’qaltilha lil Maxine meta kompliet tirrakkonta aktar episodji minn ħajjieha?
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
10min
Tertuqa – Trailers ta’ films fiċ-ċinemas
16:15
15min
16:30
15min
16:45
60min
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet fil-qosor
18:30
60min
19:00
30min
UMANI tal-lum jitratta l-istorja ta' raġel li meta kien żgħir kellu passat imqalleb, mess mad-droga, spiċċa l-Qorti, u ħafna taqlib ieħor. Iżda mbagħad ltaqa' ma' messaġġi pożittivi u filmati ta' motivazzjoni u biddel ħajtu. Jean Paul Attard ta' 37 sena issa qed jaħdem biex fil-futur ikollu organizazzjoni li permezz tagħha jagħti s-saħħa pożittiva lin-nies, għax jemmen li b'dan il-mod tista' tbiddel ħajtek u tagħti futur sabiħ għalik u għal ta' madwarek. Jean Paul jesprimi r-rabja li kellu meta kien żgħir minħabba d-depression akuta li kien isofri minnha missieru, it-tbatija ta' ommu iżda wkoll il-pożittivita' li biha tista' ssebbaħ dinja. UMANI bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Maria Muscat.
19:30
10min
19:40
5min
19:45
5min
20:47
3min
Tertuqa – Trailers ta’ films fiċ-ċinemas
21:00
60min
X’relazzjoni hemm bejn Emilio u Erminia? X’inhu jiġri fl-imwarrab? Niltaqgħu ma’ Laura… il-mara ta’ Emilio… x’ħolma għandha għal Jean it-tarbija li qed jistennew? Elena kellmet lil Salvatore dwar Sergio… x’qaltlu? Laura għandha sorpriża għal Emilio… x’inhi? Salvatore fetaħ qalbu ma’ Elena… x’qalilha… min kien qed jissemma’? X’għamel Riccardo?... min hu Silvio? Salvatore kien sejjer jiekol… min mar jgħidlu b’urġenza biex imur miegħu?
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
55min
23:00
15min
23:15
10min
Aħbarijiet fil-qosor
23:15
10min