+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:15
30min
Janice x’qaltilha lil Gina dwar dak li kienet għadha kif saret taf? Vince x’qallu lill-maġġur Bonaci dwar il-każ li kellu fuq idejh? Janice marret tiġri d-dar ta’ ommha…x’qaltilha… u x’se jagħmlu?
07:00
120min
09:00
30min
09:30
30min
Naraw kif Għawdex qiegħed iżid il-preżenza tiegħu f’fora internazzjonali. Dan l-aħħar, waqt l-assemblea ġenerali tal-Insuleir li saret f’Għawdex, il-gżira saret membru fl-organizzazzjoni Greening the Islands li mistennija twaqqaf il-kwartieri tagħha f’Għawdex. Fil-Banka tal-Ġurati tal-belt Victoria, nammiraw il-pitturi ta` Andrew Micallef f’wirja ntitolata l-Għanja tax-Xtajtiet. U nieħdu wkoll tagħrif dwar l-kunċerti f’Għawdex bħala parti mill-festival internazzjonali tal-Orgni. Għawdex Illum. Tagħrif u kultura minn Għawdex.
10:00
105min
Wara nofsinhar
12:15
150min
15:00
45min
Fejn marret Maxine… ma’ min fetħet qalbha u x’qaltilha? Leo reġa’ ġie f’sensieh… x’qalilhom lill-Maġġur Bonaci u lis-supratendent Vince? Lorraine ċemplet lil Maxine… x’inhu jiġri u minn xiex qed tibża’? X’inhu jiġri d-depot tal-pulizija?
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
10min
Tertuqa – Trailers ta’ films fiċ-ċinemas
16:15
15min
16:30
15min
16:45
60min
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet fil-qosor
18:30
60min
19:30
10min
19:40
5min
19:45
5min
20:47
3min
Tertuqa – Trailers ta’ films fiċ-ċinemas
21:00
60min
Salvatore x’parir ta lil Giorgio dwar dak li kien għadu kif sab fil-kaputa? Berto mar joħroġ il-barmil taż-żibel… min kien hemm jistennieh? X’qaltlu? Għaliex Berto kien iddiżgustat? X’inhu għaddej bejn Riccard u Silvio… x’xogħol qed jagħmel? Min mar id-dar ta’ Berto… x’ġara xħin Valeria fetħet il-bieb? Salvatore x’qallu lil Sergio? X’inhu jiġri waqt l-ikla li Fredu ħejja għal bintu Ġużi? Valeria għalfejn marret għand Emilio? Għaliex Salvatore irrabjat għal Riccardo?
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
55min
23:00
15min
23:15
10min
Aħbarijiet fil-qosor
23:15
10min