+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:15
30min
Fejn mar in-Nemes?... xi skuża ta biex jiġġustifika għemilu? Lil min ċempel u fejn sejjer issa? Brian x’qallu lill-Avukat? Vince u l-Maġġur Bonaci x’inhuma jgħidu dwar id-dokumenti li kien kemm madwar għonq Leo? Niltaqgħu ma’ Doris, il-mara tal-Ministru Farrugia… xi ħadd ċemplilha… x’qalilha?
07:00
120min
09:00
30min
09:30
30min
10:00
105min
Wara nofsinhar
12:15
150min
15:00
45min
X’ġaralu Brian?... x’għamlulu l-aħwa… min mar id-depot tal-puliżija u għaliex inkwetat? Xi ħadd ċempel lil Vince Tabone… fejn sejjer?... u x’se jagħmel? Leo se jiffirma xi ħaġa… flimkien naraw xiex. L-avukat ta’ Leo qal xi ħaġa lil Vince… x’qallu tgħid?
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
10min
Tertuqa – Trailers ta’ films fiċ-ċinemas
16:15
15min
16:30
15min
16:45
60min
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet fil-qosor
18:30
60min
19:00
30min
UMANI tal-lum jitratta l-istorja ta' tlett persuni li jgħixu f'Dar Bjorn, li ta' eta' żgħira ħafna mardu bil-kundizzjoni Muiltiple Sclerosis u llum spiċċaw ma jistgħux jimxu u jagħmlu ċerti bżonnijiet. UMANI jwasslilkom l-istorja ta' Claire Borg, Mark Paul Grech u Manwel Agius. Claire għad għandha 37 sena, Mark għandu 40 sena u Manwel għandu 44 sena. Minħabba l-mard dawn it-tlett persuni waqfu mix-xogħol, u saħansitra infirdu minn mal-familji tagħhom. UMANI jwassal il-weġgħat tagħhom, iżda wkoll id-determinazzjoni tagħhom li jibqgħu jgħixu l-ħajja bl-aħjar mod li jistgħu. UMANI bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Maria Muscat.
19:30
10min
19:40
5min
19:45
5min
20:47
3min
Tertuqa – Trailers ta’ films fiċ-ċinemas
21:00
60min
Salvatore kellem lil Riccardo dwar is-sejba ta’ Giorgio… x’kienet ir-reazzjoni tiegħu? X’inhu jiġri bejn Berto u Valeria? Erminia x’marret tagħmel kmieni fil-maħżen tal-ħwejjeġ? Berto mar ikellem lil Emilio dwar dak li kienet għamlitlu Erminja… x’soluzzjoni tah? Ġużi u Laura tkellmu dwar l-abbozzi tal-ħwejjeġ… x’qaltilha Ġużi dwarhom?... fuq xiex tkellmu aktar? Għaliex Riccardo kien tassew irrabjat għal Silvio? Għaliex Elena inħasded b’dak li Riccardo qal lil missierha?
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
55min
23:00
15min
23:15
10min
Aħbarijiet fil-qosor
23:15
10min