+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:00
15min
07:00
120min
09:00
30min
09:30
30min
10:00
105min
Wara nofsinhar
12:15
150min
15:00
45min
Maxine qalet lil Janice li xtaqet tkun ħabiba tagħha aktar milli tkun pazjenta… tgħid Janice taċċetta jew ma tħossiex aktar komda meta tkun qed titkellem magħha? Sadanittan Jodi staqsiet lil Angela dwar Sarah… tgħidilha min hi? Angela qalet lil Jodi xi ħaġa li tassew iddispjaċiha… x’se tagħmel issa?
15:45
15min
Jodi u Angela ħarġu jimxu biex jisfugaw ftit… tgħid lil Maxine se jgħidulha x’kien ġaralha Louisa? Jodi staqsiet domanda lil Angela… x’qed jinkwetha? Gina qed tagħmel minn kollox bie terġa’ ġġib il-pazjenti ta’ Janice lura… x’għamlet u Maxine kif għenietha? Għaliex Janice ma xtaqietx tkellem lil Maxine? Angela fetħet qalbha ma’ Jodi… x’qaltilha… min hi Sarah?
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
10min
Tertuqa – Trailers ta’ films fiċ-ċinemas
16:15
15min
16:30
15min
16:45
60min
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet fil-qosor
18:30
30min
19:00
30min
19:30
10min
19:40
5min
19:45
15min
20:47
3min
Tertuqa – Trailers ta’ films fiċ-ċinemas
21:00
60min
Missier Karm iqum u ma jsib lil ibnu imkien ġod-dar. Jibda jgħajatlu imma ħadd ma jirispondih. Karm ikun barra ma Flaminia, għaliex kienet wegħditu li tieħdu magħha jixtri. Is-supretendent Fenech Lauri joħrog ifittex lil ibnu Karm barra mid-dar u jibda jistaqsi lin-nies jekk rawx lil Karm. Għal Liż u Alan waslet il-ġurnata li tant ilhom jistennew, il-ġurnata fejn jiskopru jekk kienx hemm xi kitba fuq il-libsa tat-tieġ ta’ Bettina. Flaminia u Karm jaslu d-dar fl-aħħar u missier Karm jibda jgħajjat magħhom għax ma misshomx qabdu u ħargu mingħajr ma qalulu. Domenico jasal lura d-dar u Septa isaqsih jekk ġabilix ikel miegħu. Septa m’għandix iktar x’tagħmel ħlief tiekol u tgħidlu li ddejqet imsakkra fid-dar.Tgħidlu wkoll li kieku tista’ taħraq il-post fejn qed tgħix anka jekk titlef ħajjitha milli tibqa msakkra ġo din id-dar. Domenico jgħidilha li m’għandix kuraġġ tagħmilha, u min taħt l-ilsien tgħidlu li ġa għamlitha darba. Domenico jismagħha u jsaqsiha jekk kienitx qed tiċċajta u min hemm jiskopri li kienet hi li ħarqet iċ-ċirku u li ħabba f’hekk mietu sħabom ukoll. Septa tgħid li kien inċident u kull ma riedet tbeżżahom, mingħajr ma tweġġa il-ħadd.
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
25min
22:30
30min
23:00
15min
23:15
10min