+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:00
15min
06:15
30min
Is-Sorelle tkellmu dwar dak li kien għaddej f’Dar l-Anġli. Xi pjanijiet għandhom biex jitkixxfu x’inhu għaddej? Angela kellha idea… flimkien naraw biex ħierġa. U l-aħwa jaqblu ma’ dak li qalet jew le? Janice tkellmet ma’ Maxine… x’tixtieq li tagħmel Janice? Insiru nafu kif Maxine kienet reġgħet iltaqgħt ma’ Vince.
07:00
120min
09:00
30min
09:30
30min
10:00
105min
Wara nofsinhar
12:15
150min
15:00
45min
Maxine kellmet lil Janice dwar it-tfulija li kellhom u dwar dak kollu li kien ċaħħadhom minnu Leo. Kif kien miet missier Vince? Min hi Kelly? Kif għandha x’taqsam mal-ħajja ta’ Vince? Maxine x’kienet qaltilha?
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
10min
Tertuqa – Trailers ta’ films fiċ-ċinemas
16:15
15min
16:30
15min
16:45
60min
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet fil-qosor
18:30
30min
19:00
30min
19:30
10min
19:40
5min
19:45
15min
20:47
3min
Tertuqa – Trailers ta’ films fiċ-ċinemas
21:00
60min
Domenico qed jimxi għal affari tiegħu u jara lil Septa tisraq min-nies. Waqt li qed ikellima jinduna li għandha tbenġila ġo wiċċa u jsaqsiha xi ġrala. M’Angela qeda rrabjata ma Tonin, għax rat lil Bettina tbusu fuq ħaddejħ u riedet tkun taf fuq xiex kienet il-konversazzjoni li kellhom, iżda Tonin ma jridx jgħidilha. Bettina qed titkellem ma Amelia dwar in-namrat ta’ omma Emilda, iżda Amelia ma tantx qed tieħu pjaċir li kulhadd qed jgħid li dan in-namrat tagħha. Diego jmur ikellem lil Septa u jerġa jsaqsiha dwar missieru. Amelia taffaċja lil omma u ssaqsiha dwar ir-raġel li ratha miegħu. Alan jistaqsi lil missieru Manwel ghal aktar flus biex ikun jista’ jkompli r-riċerka tiegħu fuq il-libsa. Dun Pawl qed jiddiskuti ma omm Agostino d-dubji li għandha Amelia fuq Agostino.
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
25min
22:30
30min
23:00
15min
23:15
10min