+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:15
30min
Lorraine daħlet id-dar ta’ Sully u Lea… x’sabet fuq is-sodda? X’qalilha Norman xħin bagħtitlu r-ritratt?... għaliex jinsab anzjuż minħabba Samantha? U Sully x’inhu jagħmel? Angela ċemplet lill-Maġġur Naomi Bonaci… x’qaltilha?
07:00
120min
09:30
30min
l-edizzjoni li jmiss tal-programm Għawdex Illum. Inżuru wirja ta` statwi u mudell tal-knisja ta` Bormla li tinsab armata b’mod permanenti fir-raħal tax-Xagħra u nitkellmu ma` Joseph De Lorenzo dwar dan il-passatemp tiegħu. Inwasslu ftit riflessjonijiet dwar it-tifsira reali tal-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira li din is-sena mhumiex qegħdin jinżammu. U inżuru wkoll xi kurċifissi artistiċi u devozzjonali li nsibu f’għadd ta` knejjes Għawdxin fejn nieħdu wkoll tagħrif interessanti dwarhom. Għawdex Illum. Tagħrif u kultura minn Għawdex.
10:00
10min
10:40
20min
11:00
20min
11:20
35min
Wara nofsinhar
12:15
150min
15:00
45min
X’inhu jiġri… x’ġara minnha Samantha? X’ġaralu Sully? … u l-Maġġur Bonaci x’ordni tat? Felicity u Janice tkellmu dwar Matthew u Liana… x’jaħsbu? Il-Maġġur Naomi Bonaci nterrogat lil Sully… dwar xiex… x’qalilha u għaliex inħasdet b’dak li qalilha?
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
10min
Tertuqa – Trailers ta’ films fiċ-ċinemas
16:15
15min
16:30
15min
16:45
60min
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet fil-qosor
18:30
60min
19:30
10min
19:40
5min
19:45
5min
20:47
3min
Tertuqa – Trailers ta’ films fiċ-ċinemas
21:00
60min
Elena x’marret tagħmel għand Nina… x’qaltilha dwarha u dwar Sergio? Karla u Elena tkellmu fit-tul… min kien hemm ukoll? Riccardo mar ikellem lil Giuseppe… lil min ra meta kien ħiereġ ‘l barra? Erminia marret għand il-familja Cuppola,… x’marret tagħmel? Kif laqagħha Giuseppe? Riccardo kien irrabjat ħafna għaliha għax marret hemm iżda Emilio x’qallu? Laura kellmet lil Ġużo bħala ħabiba tagħha… xi staqsietu… tgħid Ġużi qaltilha l-veritá jew le? Concetta x’qaltlu lil Giuseppe? Min kien hemm jissemma’?
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
55min
23:00
15min
23:15
10min
23:25
15min
X’inhu jiġri… x’ġara minnha Samantha? X’ġaralu Sully? … u l-Maġġur Bonaci x’ordni tat? Felicity u Janice tkellmu dwar Matthew u Liana… x’jaħsbu? Il-Maġġur Naomi Bonaci nterrogat lil Sully… dwar xiex… x’qalilha u għaliex inħasdet b’dak li qalilha?