+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
08:30
15min
08:45
35min
09:00
30min
09:30
75min
09:50
10min
10:00
5min
10:30
15min
10:45
15min
11:15
30min
Wara nofsinhar
12:30
45min
13:30
30min
MEA
14:00
30min
14:45
60min
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
60min
17:05
15min
17:20
30min
Anton Grasso. Mingħajr ebda dubju huwa wieħed mill aħjar awturi u l-aqwa kittieb tal-istejjer tal-biża’ f’Malta. Ippublika l-ewwel ktieb ta’ stejjer tal-biża’ bil-Malti li fl-1975 ...meta kellu biss 23 sena u sa issa ġew iġġublikati 53 kotba.
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet fil-qosor
18:15
30min
19:15
15min
19:30
15min
19:45
5min
21:00
60min
L-investigatur privat ma jaqtax qalbu u jerga jmur izur lil Bert gewwa l-isptar u jghaddilu botta li gie mgharraf bis-sitwazzjoni finanzjarja tieghu bhalissa. Liberat tinnota xi haga fuq Kalc imma ma tinterrompix. Bernard jiftah qalbu ma huh Agostino dwar x’gara l-ghada tat-tieg ta’ Giovann u Marie. Amelia turi indifferenza meta din l-istorja tasal ghand Arturo u Bernard ihossu mwegga dwar dan. Arturo jaffaccja lil Kalc u lil Lucrezia izda Lucrezia ghazlet li tismax u li mhix lesta li titlef wild iehor.
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
55min
Missier Karm iqum u ma jsib lil ibnu imkien ġod-dar. Jibda jgħajatlu imma ħadd ma jirispondih. Karm ikun barra ma Flaminia, għaliex kienet wegħditu li tieħdu magħha jixtri. Is-supretendent Fenech Lauri joħrog ifittex lil ibnu Karm barra mid-dar u jibda jistaqsi lin-nies jekk rawx lil Karm. Għal Liż u Alan waslet il-ġurnata li tant ilhom jistennew, il-ġurnata fejn jiskopru jekk kienx hemm xi kitba fuq il-libsa tat-tieġ ta’ Bettina. Flaminia u Karm jaslu d-dar fl-aħħar u missier Karm jibda jgħajjat magħhom għax ma misshomx qabdu u ħargu mingħajr ma qalulu. Domenico jasal lura d-dar u Septa isaqsih jekk ġabilix ikel miegħu. Septa m’għandix iktar x’tagħmel ħlief tiekol u tgħidlu li ddejqet imsakkra fid-dar.Tgħidlu wkoll li kieku tista’ taħraq il-post fejn qed tgħix anka jekk titlef ħajjitha milli tibqa msakkra ġo din id-dar. Domenico jgħidilha li m’għandix kuraġġ tagħmilha, u min taħt l-ilsien tgħidlu li ġa għamlitha darba. Domenico jismagħha u jsaqsiha jekk kienitx qed tiċċajta u min hemm jiskopri li kienet hi li ħarqet iċ-ċirku u li ħabba f’hekk mietu sħabom ukoll. Septa tgħid li kien inċident u kull ma riedet tbeżżahom, mingħajr ma tweġġa il-ħadd.