+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
08:30
15min
08:45
35min
09:00
60min
09:50
10min
10:00
5min
10:30
15min
10:45
15min
11:15
30min
Wara nofsinhar
12:30
45min
13:30
30min
14:45
60min
14:45
60min
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
17:05
15min
17:20
30min
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet fil-qosor
18:15
30min
18:45
30min
19:15
30min
19:45
15min
21:00
60min
Bernardo mar jiġri għand Totó biex jgħidlu x’kien ġara… x’qallu Totó? X’se jagħmlu u x’sabu meta marru hemm? Niltagħu ma’ Benito għall-ewwel darba… min hu? X’qalu lil Ġużeppe dwar l-inbid Cuppola? Francesca kienet sejra tfittex lil Totó… lil min semgħet jitkellem u x’qal? Għaliex iħasdet? X’ġaralha minħabba f’hekk? X’qaltlu lil Totó dwar Ġużeppe?
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
55min
Sergio x’qallu lill-missieru u għaliex Concetta ma qablitx miegħu?... x’qaltlu. Elena ltaqgħet ma’ Sergio… x’ġara? Erminia x’għamlitlu lil Gaspare? Elena marret tkellem lil missierha… għaliex tinsab irrabjata għalih u ommha x’qalet? Karla kellmet lil Sergio… x’qaltlu? Ġużi kellmet lil Laura dwar ir-ritratt.. x’qaltilha? Karla marret tkellem lil Concetta… x’qaltilha dwar ommha Germana?
23:00
45min