+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
08:30
15min
08:45
35min
09:50
10min
10:00
5min
10:30
15min
10:45
15min
11:05
10min
11:15
30min
Wara nofsinhar
12:30
45min
14:00
30min
14:45
60min
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
60min
17:05
15min
17:20
30min
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet fil-qosor
18:15
30min
19:15
15min
19:30
15min
19:45
5min
21:00
60min
Kalc jerġa jkellem lil Amelia bil-moħbi u jrid li Amelia tkompli taħbilu inkella jikxifha li bieset lil Bernard. Amelia tħossha rikattatha iżda ma tistax tagħmel mod ieħor. Sadanittant Agostino jinsab mbarazzat bl-aġir ta’ ħuh Bernard u Bernard jinsab irrabbjat li Amelia aġixxiet hekk miegħu. Kalc jipprova jagħmel mossa oħra sabiex jara sa fejn qegħda l-fiduċja tiegħu fih mingħand Lucrezia u malajr rrealizza li għadu qed jirbaha. Amadeo jerġa jidħol fix-xena sabiex jgħin lil Bettina.
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
55min
Domenico qed jimxi għal affari tiegħu u jara lil Septa tisraq min-nies. Waqt li qed ikellima jinduna li għandha tbenġila ġo wiċċa u jsaqsiha xi ġrala. M’Angela qeda rrabjata ma Tonin, għax rat lil Bettina tbusu fuq ħaddejħ u riedet tkun taf fuq xiex kienet il-konversazzjoni li kellhom, iżda Tonin ma jridx jgħidilha. Bettina qed titkellem ma Amelia dwar in-namrat ta’ omma Emilda, iżda Amelia ma tantx qed tieħu pjaċir li kulhadd qed jgħid li dan in-namrat tagħha. Diego jmur ikellem lil Septa u jerġa jsaqsiha dwar missieru. Amelia taffaċja lil omma u ssaqsiha dwar ir-raġel li ratha miegħu. Alan jistaqsi lil missieru Manwel ghal aktar flus biex ikun jista’ jkompli r-riċerka tiegħu fuq il-libsa. Dun Pawl qed jiddiskuti ma omm Agostino d-dubji li għandha Amelia fuq Agostino.