+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
08:30
15min
08:45
35min
09:50
10min
10:00
5min
10:30
15min
10:45
15min
11:05
10min
11:15
30min
Wara nofsinhar
12:30
45min
14:00
30min
14:45
60min
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
60min
17:05
15min
17:20
30min
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet fil-qosor
18:15
30min
19:15
15min
19:30
15min
19:45
5min
21:00
60min
Jaslu Carlotta u Enrico, l-kuġini ġewwa d-dar ta’ Gauci Fontana. L-ispettur javza lil Abela li l-każ ma għadux f’idejn Fenech Lauri u li issa ser jaqa f’idejh. Bettina u Amelia marru mal-kugini sal-baħar, missier Bettina ma qalax ghajnejh minn fuqha. Bettina tinqata lejn il-grotta u Tonin jipprova jilħaqha filwaqt li Amelia u Enrico wkoll jinqatgħu band’ oħra. Wara l-lagħqa mal-kardinal, Arturo jtarraf lil Bettina li trid tikkonfessa mal-kardinal sabiex iż-żwieġ tagħha ma Diego jkun null.
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
55min
Il-Baronessa reġgħat qed tiġi nnterrogata min Abela, biex jara jekk hemm’x xi informazzjoni oħra li tista tgħinnom fl-investigazzjoni. Agostino u ommu jaslu għal festin ta’ Amelia. Amelia tinduna li Bernard mhux qiegħed magħhom u l-ewwel ħaga li tistaqsi hi fejn hu Bernard. Amelia toħrog tibki u jsiba Enrico u tibda tkellmu dwar is-sentimenti tagħha li mhumiex għal Agostino. Bernard jagħti sorpriża lil Amelia billi jmur il-festin biex jawgurala f’għeluq snina. Waslet il-ġurnata li Enrico u Carlotta jitilqu mid-dar Gauci Fontana u jerġgħu jmorru f’darhom. Abela jirritorna fid-dar Gauci Fontana u jerġa jkellem lil Arturo għax skopra xi ħaga interessanti li kixfet il-baronessa. Abela jistaqsi għal pjanta tad-dar Gauci Fontana. Qabel jitlaq Abela jitolbu xi ħaga oħra lil Arturo, tgħid x’qed jitlob Abela?