+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
08:30
15min
08:45
35min
09:00
30min
09:30
75min
09:50
10min
10:00
5min
10:30
15min
10:45
15min
11:05
10min
11:15
30min
Wara nofsinhar
12:30
45min
13:30
30min
MEA
14:00
30min
14:45
60min
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
60min
17:05
15min
17:20
30min
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet fil-qosor
18:15
30min
19:15
15min
19:30
15min
19:45
5min
21:00
60min
Maria Angela pruvat titkixxef ma Bettina fuq fejn qiegħed Dottore Amadeo pero Bettina ma ħadithiex tajjeb wisq. Ir-relazzjoni bejn Bettina u Tonin tjiebet u Bettina kienet aktar libera fi kliemha miegħu. Arturo jkellem lil Amelia u jgħidilha li ser tmur xi ftit ġranet għand is-sorijiet iżda Amelia tirrispondieh lura u lil Arturo taħsdu b’li tgħid. Tash tgħid li Liz li mill-iscans li saru fuq il-libsa jidher li l-libsa kellha xi tgħid ħafna aktar. Iżda jiskopru li jridu permess sabiex jiskopru aktar. Il-messaġġ ta’ Amelia wasal għand Bettina u Enrico – imma issa x’inhu l-pjan li jmiss?
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
55min
Amelia qed titkellem ma kuġinta Bettina u tgħidila li tixtieq joħorgu ftit u jagħmlu xi ħaġa. Issa li telqu Enrico u Carlotta spiċċatilom il-vaganza u m’għadomx igawdu bħal meta kienu hemm huma għaliex Arturo ma jħalihomx. Qabel tgħid kienu forsi joħorgu bi skuża ta’ Enrico u Carlotta. Diego jirritorna iċ-ċirku biex jiprova jiskopri iktar fuq il-passat tiegħu iżda joħroġ min hemm diżżapuntat għax ma sabx dak li xtaq. Bert qed jieħu pjaċir li Enrico telaq mid-dar Gauci Fontana. Flaminia tinsab bi dwejjaq kbar b’dak li ġrala u jista’ jkun il-każ li ħadd ma jkun jista’ jgħina. Is-suprettendent Fenech Lauri jmur jistaqsi lil Arturo fuq Abela peress li għadu ma nstabx, iżda Arturo jidher mfixkel meta jkun qed jitkellem u s-suprettendent jidher li qed jissuspetta xi ħaġa. Tgħid x’qed jaħbi Arturo?