+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
11:15
30min
Wara nofsinhar
12:30
45min
13:30
30min
14:45
60min
16:00
5min
Aħbarijiet fil-qosor
16:05
60min
17:05
15min
17:20
30min
Filgħaxija
18:00
15min
Aħbarijiet fil-qosor
18:15
30min
18:45
30min
19:15
30min
19:45
15min
21:00
60min
Ġużi tkellmet ma’ missierha Fredu… x’qalilha dwar Riccardo Fuentes? X’ġara bejn Erminia u Riccardo? Sergio talab lil Salvatore jkellem lill-missieru… dwar xiex? Ġużeppe bagħat għal Riccardo għaliex xtaq iqabbdu biċċa xogħol… x’ried li ma setax jagħmel hu? Ġużeppe kien kellem lil Sergio dwar Elena… x’kien qallu? Karla bieset lil Sergio… x’ġara? X’qalilha? Laura wissiet lil Emilio li Erminia kienet se tkisser in-negozju u għalhekk tatu parir biex ikeċċieha…x’qalilha… u x’ġaralu Emlio?
22:00
5min
tvm.com.mt News headlines
22:05
55min
Fejn mar Riccardo… x’issuġġerilu li jagħmel Silvio? Giuseppe x’qalilha lil Elena u min mar d-dar tiegħu? Erminia kienet irrabjata ħafna għal Emilio… x’kien ġara bejniethom? Laura kienet qed tistenna lil Emilio jmur l-isptar… x’qaltilha Ġużi dwar il-ħwejjeġ tat-tarbija? Għaliex il-pulizija marru għand Giuseppe… x’għamel Salvatore u għaliex Giuseppe kien irrabjat ħafna għal Sergio? Federico għaliex ċempel lil Giuseppe…x’qallu u min kien hemm jissemma’?
23:00
45min