+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:00
60min
EuroNews
06:45
30min
07:15
5min
07:20
5min
112
07:30
30min
MEA
08:00
60min
09:00
60min
09:45
10min
09:55
25min
10:20
5min
Tertuqa Trailers
10:25
5min
112
10:30
104min
11:00
30min
EuroNews
Wara nofsinhar
12:15
30min
12:45
75min
14:00
30min
Teleshopping
14:30
105min
16:15
30min
Il-ħobża Maltija hija unika fid-dinja u l-post fejn wieħed jista’ jiċċelebra din il-ħobża bla dubju huwa Ħal Qormi. Se nżuru n-naħa ta’ San Bastjan fejn Pawlu Micallef se jitkellem ma’ min hu nvolut fit-tħejjija għal din il-festa. Se ninżlu ġo xelter fejn se narawhom jagħmlu l-provi għal diversi plays li se jsiru hemmhek fil-Lejl ta’ Casalfornaro.
16:45
30min
Illum is-sensiela se tfakkarna f’teledramm li kellu storja imqanqla b’kitba ta’ Gorg Peresso u direzzjoni ta’ Charles Caruana. L-Alla tas-sular t’isfel, huwa dramm li ghandu elementi psikologici qawwija u f’waqtiet anki elementi ta’ thriller. Nisimghu minghand l-awtur innifsu fuq kif evolva l-iscript ta ‘dan ix-xoghol, l-locations fejn ingibu certu xeni u anedotti ohra. Xoghol msejjes fuq 4 karattri li orginarjament kien sar ghar-radju ta’ l-awtorita’ tax-xandir. Jlaqqghana ma’ koppja zghazugha, tfajla, u ragel xih stramb. Lilian Pace, taqsam maghna l-esperjenza taghha f’din il-produzzjoni u tirrakontalna mumenti meta kienet tkun fuq is-sett. Insiru nafu wkoll mill-qrib lill-attur mibki Karmenu Gruppetta li ha sehem f’bosta teledrammi u li kien wiehed mill-aqwa atturi li kellna f’pajjizna.
17:15
30min
17:45
30min
Filgħaxija
18:15
15min
19:30
45min
Armonija fil-bniedem, mieghu nnifsu, mal-ohrajn u man-natura. Dan huwa suggett li mhux facli tiddiskutih imma li jekk wiehed jifhem sew x’inhu jghin hafna lill persuna tghix hajja aktar kuntenta. Il-mistiedna ta’ Elaine huma Mario Camenzuli, Fr Rene Camilleri u Pauline Dimech. Tlett mistiedna interessanti u zgur ser jaghtu informazzjoni u pariri ta’ kif wiehed jista jkollu din l-armonija. Nafu li mhux facli ghax il-bniedem xi kultant ma jhallix lill bniedem iehor jghix fil-kwiet. Hija realta’ wkoll li persuna tghaddi minn tbatija li mhux facli taccetta u tkun kuntenta biha. Sadanittant ilkoll nafu li l-hajja hija dik li hi kulhadd xi kultant ikun irid jghaddi minn esperjenzi differenti. Natasha turner kitbet wkoll script li atturi bravi interpretaw. Produzzjoni ezekuttiva ta’ Cam Productions int. Direzzjoni ta’ Fr Louis Mallia.
19:45
15min
20:00
15min
Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ
20:15
30min
Wieħed mill-aktar postijiet importanti li nsibu fl-Imdina huwa l-Arkivju fejn fih insibu dokumenti li jmorru 8 sekli ilu. minnbarra dan insibu wkoll, dokumenti originali tal-inkwisizzjoni kif ukoll diversi arkivji ohra fosthom il-funerali ta’ diversi nies, donazjonijiet li kienu jinghataw lil Knisja, diversi muzika kif ukoll diversi il-ħajja ta kif zviluppaw l-irhula f’ Malta.
20:45
45min
21:30
75min
22:00
60min
Il-Kamra tal-Kummerċ u l-Intrapriża twaqqfet fis-sena 1848 bħala għaqda volontarja u ġiet rikonoxxuta uffiċjalment fis-sena 1848. Twaqqfet bil-ħsieb li tkun indipendenti mill-Gvern u mis-Settur Pubbliku, bi sħubija volontarja.
22:30
30min
23:00
30min
23:30
29min
23:59
0min
News In English