+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:00
60min
EuroNews
06:45
30min
07:15
5min
07:20
5min
112
Fil-ħamsa u għoxrin programm ta' 112 ser naraw xi jwassal jekk persuna wara x-xogħol tħalli l-vettura tagħha wara l-bieb tad-dar bl-appart kollu jidher speċjalment apparat li jkun jiswa l-flus. Ser naraw ukoll kif wieħed jista jevita din, u kif jekk persuna tiltaqgħa ma każ bħal dan x' għandha tagħmel meta ċċempel għall-għajnuna.
07:30
30min
MEA
08:00
60min
NOEL BARTOLO - ID-DISINJATUR REUBEN FITENI - DECORATOR SABRINA CAMILLERI - ORNAMENTI CARMEN ELLUL - PURTIERI JOSEPH SPITERI - DWAL
09:00
150min
11:00
30min
EuroNews
Wara nofsinhar
12:00
5min
Tertuqa Trailers
12:05
10min
112
Fil-ħamsa u għoxrin programm ta' 112 ser naraw xi jwassal jekk persuna wara x-xogħol tħalli l-vettura tagħha wara l-bieb tad-dar bl-appart kollu jidher speċjalment apparat li jkun jiswa l-flus. Ser naraw ukoll kif wieħed jista jevita din, u kif jekk persuna tiltaqgħa ma każ bħal dan x' għandha tagħmel meta ċċempel għall-għajnuna.
12:15
30min
Din il-gimgha nurukhom zewg ricetti ta' helu semplici attraenti ghat-tfal
12:45
75min
17:00
15min
Għall-ispjega tat-Tielet Ħadd tar-Randan morna Hal-Tarxien u ltqajna ma’ Sister Natalie Abela, soru tal-Karita, li għamlet 20 sena taħdem u tgħix il-Pakistan. Sr Natalie ser titkellem dwar l-evanġelju skont San Luqa, fejn naraw li xi whud min nies marru għand Ġesu u qalulu b’dawk il-Galilin li Pilatu kien ħallat demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji tagħhom. Hawnhekk Ġesu qed jitkellem fuq l-indiema, li wieħed irid ikollu biex isalva. Indiema vera u ġenwina. Ġesu wkoll qed jitkellem li hu jitfa l-grazzja fuq il-bniedem kemm il-darba, allavolja l-bniedem ma jkunx irid u jagħraf din il-grazzja. Qed jgħid li jekk il-bniedem irid isalva ruħu, jrid jindem u jipprova jgħix b’imhabba u b’lealta’. Jista jkun dan? Produzzjoni eżekuttiva ta’ CPI media, direzzjoni ta; Fr Louis Mallia mssp.
17:45
30min
Filgħaxija
18:00
120min
20:00
15min
Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ
20:45
30min
21:30
30min
22:00
60min
22:30
30min
23:00
30min
23:30
29min
23:59
0min
News In English