+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:00
60min
EuroNews
06:45
10min
07:15
5min
09:00
120min
11:00
30min
EuroNews
11:30
45min
Wara nofsinhar
12:00
5min
Tertuqa Trailers
12:05
5min
12:15
10min
12:30
30min
13:30
45min
EuroNews
14:15
30min
14:45
60min
15:45
30min
Preparazzjonijiet faċli għal żewġt ingredjenti mhux daqstant komuni - Il-warda taċ-ċanga u il-koxxa tal-papra.
16:15
15min
Teleshopping
17:00
30min
17:30
30min
Il-Holm huwa s-suggett li ser jigi diskuss waqt il-programm tal-lum? X’inhu l-Holm? Kulhadd johlom? Huwa rizultat ta’ dak li nieklu? Ta dak li nkunu ghixna fil-gurnata? Vera li jekk tiekol il-Banana jew it-tonn taz-zejt dak li tohlom tibqa tifrakru? Xi jghidu x-xjentisti? Kemm jinfluwenzaw lilna nnufsna l-holm? Dawn u aktar mistoqsijiet ser jigu mwiegba minn Jenny Zammit, Fr Rene Camilleri u Pauline Dimech. Gabriella Parsons u Michela Borg Brincat ser jirrectaw ghas-siltiet ddrammattizzati li kitbet Natasha Turner . Produzzjoni ezekuttiva ta; CPi media, direzzjoni ta’ Fr Louis Mallia mssp
Filgħaxija
18:00
30min
18:30
30min
Champions League Magazine
19:15
15min
19:40
10min
19:45
10min
DOC
20:00
15min
Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ
20:15
30min
20:45
120min
23:59
0min
News In English