+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
00:00
5min
tvm.com.mt News headlines
06:00
60min
EuroNews
07:00
30min
07:30
30min
09:45
60min
11:00
180min
Wara nofsinhar
12:00
5min
Tertuqa – Trailers ta’ films fiċ-ċinemas
13:00
90min
14:30
105min
17:45
30min
Filgħaxija
18:15
10min
F’dan it-tielet Ħadd ta’ Novembru, b’ambjent ieħor fid-Dar ta’ San Ġuzepp, Eliza Saliba tkellmet ma Fr Mark Grima mssp dwar l-Evanġelju skont San Luqa fejn Ġesu kien profetiku għall-aħħar. Tkellem dwar gwerer, fejn ġens jeħodha kontra ġens ieħor, f’ħafna bnadi jkun hemm il-ġuħ u l-mard, fejn ikun hemm il-persekuzzjoni minn min ma jaqbilx ma’ dawk li jixhlu u jemmnu fil-kliem ta’ Ġesu. Dawn kollha mhux qed narawhom fi żminnha? Ġesu jgħid lill Appostli dan il-kliem sabiħ li jgħodd għalina wkoll illum; "Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom”. Kif irridu ngħixu biex insalvaw? Produzzjoni eżekuttiva ta’ CPI media.
19:30
30min
L-Isports huwa suġġett li dejjem kien importanti fl-iżvilupp tal-bniedem. Jista jgħin ħafna kif wieħed jirreaġixxi miegħu nnifsu u ma sħabu. Kif jista jieħu ħsieb saħħtu u jżomm “fit”. Dan hu s-suġġett li Christine Delicata ser titkellem dwarhu ma David Azzopardi li huwa sports master tal-iskola San Alwigi. Illum forsi sirna aktar konxi li hemm bżonn sa minn mindu nkunu zgħar, nieħdu ħsieb saħħitna u nkunu nafu aktar kif nirrelataw ma’ xulxin. Ma’ Hilary Spiteri morna il-kulleġġ ta; De La Salle, fejn tkellem dwar il-monument xogħol ta’ Envin Cremona ta’ San Ġwann il-Battista de La Salle. Fl-aħħar clip ser nisimgħu lill Pauline Dimech, titkellem fi clip rrikordjata dwar l-bżonn spiritwali fl-edukazzjoni u fl-isport. Wieħed jista jidħol fil-facebook page Sensilhena u jara aktar dettalji u jista jgħaddi kummenti wkoll. Produzzjoni eżekuttiva ta’ CPI media, direzzjoni ta’ Fr Louis Mallia
20:00
5min
20:05
5min
20:45
45min
21:30
30min
22:00
30min
22:30
30min
23:00
30min
23:30
10min
tvm.com.mt News headlines
23:30
20min